Obsah

Hlášení rozhlasu 30.5.2022

Typ: ostatní
- Pojízdná prodejna MORAVOS
- Dětský den a kácení máje
- Prodej prasat k domácí porážce
  • V sobotu 4. června ve 13:30 hodin přijede do naší obce pojízdná prodejna MORAVOS. Pojízdná prodejna nabízí potraviny, krmiva pro zvířata, drogistické zboží, textil, hnojiva a další.

  • V sobotu 4. června se bude konat dětský den a kácení máje. Dětský den se bude konat na místním fotbalovém hřišti a začátek akce je ve 14:00 hodin. Pro děti jsou připraveny vědomostní a dovednostní soutěže a disciplíny. Během konání dětského dne je pro děti i jejich doprovod občerstvení zajištěno a navíc bude každý účastník odměněn. Kácení máje se uskuteční od 19:00 hodin. Celá akce bude zahájena kulturní vložkou. Občerstvení na akci je zajištěno.

  • Společnost SZP Těšnovice a.s. nabízí k prodeji rozkrmená jatečná prasata určená k domácí porážce. Prasata se budou prodávat na farmě v Těšnovicích ve dnech 15. a 22. června 2022 v čase od 12 do 15 hodin. Předpokládaná hmotnost je od 50 do 70 kg, cena za 1 kg je 45,- Kč vč. DPH. Počet zvířat je omezen, pro hladký průběh prodeje je nezbytná registrace zájemců na tel. čísle 573 337 101 v pracovní době od 8 do 14 hodin. Při registraci uvede zájemce o koupi prasete jméno, příjmení, č. OP, telefonický kontakt a přesnou adresu domácnosti, popř. adresu hospodářství, na které bude prase přemisťováno, není-li shodná s adresou domácnosti. Toto platí v případě, že k poražení prasete dojde nejpozději do 7 dnů od zakoupení. Pokud bude chtít zájemce prase k dalšímu chovu (dokrmení), musí mít registrované hospodářství (provozovnu) u ČMSCH (Českomoravská společnost chovatelů) a.s., registrace je bezplatná. Při telefonické registraci zájemce o koupi sdělí číslo registrace provozovny a při prodeji předá prodávajícímu kopii této registrace. Odkaz na postup při registraci: 
    https://www.cmsch.cz/evidence-a-oznacovani-zvirat/prasata/registrace-provozovny/


Vytvořeno: 30. 5. 2022
Poslední aktualizace: 30. 5. 2022 17:34
Autor: Správce Webu