Obsah

Starosta obce

Viliam Pospíšil

 

Místostarostka obce

Miluše Štětinová

 

Předseda finančního výboru

Ing. Štěpán Březovják

 

Předsedkyně kontrolního výboru

Šárka Hradečná

 

Členové obecního zastupitelstva

Petr Polišenský

Kryštof Pospíšil

Jana Sochorková