Obsah

Starosta obce

Viliam Pospíšil

 

Místostarostka obce

Bohdana Baďurová

 

Předsedkyně finančního výboru

Bc. Andrea Ševčíková

 

Předseda kontrolního výboru

Ing. Štěpán Indrák

 

Členové obecního zastupitelstva

Šárka Hradečná

Lucie Petříková

Miluše Štětinová