Obsah

Současnost obce

            V posledních letech byly v celé obci opraveny místní komunikace a nyní se budují nové chodníky. V obci též funguje bezdrátové připojení na internet.

            V rámci společenského života obce se díky starostovi obce  a činnosti SDH Vrbka daří udržovat kulturní tradice - vodění medvěda, oslava velikonoc, pálení čarodějnic, stavba a kácení máje, mikulášská pochůzka nebo rozsvěcení vánočního stromu se zpíváním koled. Také se snažíme pořádat společenské akce - tříkrálová sbírka, výlety na Hostýn a Buchlov, dětský den, hodková zábava, podzimní cyklozávod,  vyřezávání dýní, noc bludiček s lampionovým průvodem a další.

             Do budoucna plánujeme v obci dokončení rekonstrukce chodníků a rekonstrukci sokolovny, aby splňovala požadavky na konání sportovních i kulturních akcí

Občanská vybavenost

 

  • Kulturně sportovní dům - Vrbecká sokolovna

 

Kultura


  •