Obsah

Obec Vrbka

Obec Vrbka se nachází v okrese Kroměříž ve Zlínském kraji. Žije zde 195 obyvatel. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1422. Vznik obce Vrbka sahá do 14. století a vždy byl spojen s kácením a mýcením lesů.

Kontakty

Adresa

Obec Vrbka
Vrbka 69
768 21 Kvasice

 

Spojení:

Starosta obce:

Viliam Pospíšil
Mob.: 725 518 714
E-mail: starosta@obec-vrbka.cz

 

Hospodářka obce:

Ing. Helena Březovjáková
E-mail: ou@obec-vrbka.cz


Úřední hodiny:

Starosta obce

  • PO   8:00-12:00, 15:00-17:00

  • ST  15:00-17:00

Hospodářka obce

  • ST   8:00-12:00, 15:00-17:00

 

Novinky a další aktuality z našeho webu.
Stačí si stáhnout mobilní aplikaci.
×
Více informací

Venkovské muzeum Aloise Otýpky ve Vrbce

Venkovské muzeum Aloise Otýpky ve Vrbce bylo zřízeno  v budově bývalé školy.

Muzeum založil a exponáty do něj shromáždil sám pan Alois Otýpka. Exponáty v muzeu pochází především z jeho soukromé sbírky. Některé předměty do expozice muzea zapůjčili i místní občané. Jedná se  o expozici starého hospodářského nářadí, dokumentů, map, fotografií a dalších artefaktů.

Na území obce byly v roce 1924 objeveny archeologické nálezy z období 9.-10 století.

Posledním nálezem z roku 1995 byla sekera bradatice z doby Velkomoravské říše.

Muzeum je otevřeno každou první a třetí neděli v měsíci /květen – říjen/ od 14:00 do 16:00 hodin, mimořádně po tel. domluvě na čísle 605 781 318, 777 115 421.

Mapa obce (3.45 MB)

 

logo mmr

Název projektu: „Rekonstrukce víceúčelového sportovního a kulturního zařízení“

Projekt byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.

Cílem projektu byla rekonstrukce stávající budovy sokolovny na víceúčelové sportovní a kulturní zařízení. Komplexní rekonstrukce spočívala zejména v zateplení stropů minerální vatou, osazen byl nový zdroj tepla, dále byla provedena náhrada otvorových výplní. V centrální části sálu byl nahrazen obklad stěn. Dvorní trakt s hygienickými místnostmi vyžadoval kompletní úpravy celého vnitřního prostoru, zateplení obvodových stěn, novou podlahu a dále zde byly provedeny nové rozvody vody i kanalizace s osazením zařizovacích předmětů včetně klempířských prací. Součástí projektu byla i přípojka plynu předmětné stavby.

Celkové náklady akce činily 3 195 614,43 Kč vč DPH, dotace z programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR pokryla výdaje ve výši 2 533 819,00 Kč vč. DPH. Zbývající částka byla hrazena z rozpočtu obce. Projekt byl realizován v roce 2021 a 2022, zhotovitelem stavby byla společnost K+S STAVEBNÍ, s.r.o.

logo ZK

Název projektu: „Rekonstrukce víceúčelového sportovního a kulturního zařízení - 2. etapa“

Projekt byl realizován za přispění prostředků z rozpočtu Zlínského kraje z Programu na podporu obnovy venkova RP02-DT4.

Cílem projektu byla rekonstrukce stávající budovy sokolovny na víceúčelové a kulturní zařízení. Druhá etapa rekonstrukce objektu spočívala ve vyspravením vnitřních i vnějších omítek stěn a stropů včetně odstranění starých maleb, obnovení stávajícího dřevěného opláštění vikýře nad přísálím, výměny stávajícího podbití okapů. Ve dvorním traktu na terase pod přístřeškem a u tanečního kola byla položena betonová zámková dlažba, to samé i před sokolovnou. Mezi přísálím a sálem byly osazeny skládací dělící stěny. Proběhla renovace parket v celé ploše a nalepení PVC do prostoru nářaďovny.

Celkové náklady akce činily 1 404 131,44 Kč vč. DPH, dotace z rozpočtu Zlínského kraje pokryla výdaje ve výši 980 000,00 Kč vč. DPH. Zbývající částka byla hrazena z rozpočtu obce. Projekt byl realizován v roce 2022, zhotovitelem stavby byly společnosti K+S STAVEBNÍ, s.r.o. a Podlahy Zavadil.

logo ZK

Název projektu: „Návrh změny č.1 Územního plánu Vrbka“

Projekt byl realizován za přispění prostředků z rozpočtu Zlínského kraje z Programu na podporu obnovy venkova RP02-22DT2.

Cílem projektu byla změna č. 1 Územního plánu Vrbka dle požadavků schválené Zprávy o uplatňování ÚP Vrbka 2015 - 2021. Do ÚP Vrbka byly zapracovány KPÚ, které nabyly právní moci 12.6.2013 a obnovený katastrální operát platný od 26.8.2020.

Celkové náklady na změnu územního plánu činily 187 550,00 Kč vč. DPH, dotace z rozpočtu Zlínského kraje pokryla výdaje ve výši 130 000,00 Kč vč. DPH. Zbývající částka byla hrazena z rozpočtu obce. Projekt byl realizován v roce 2022–2023, zhotovitelem územního plánu je společnosti AKTÉ projekt s.r.o.