Obsah

Aktuálně

Zprávy

první předchozí
ze 2
poslední

Hlášení rozhlasu 16.7.2019

Obec Vrbka přijme na letní brigádu studenty a studentky. Podmínkou je ukončená 9-ti letá školní docházka a dovršení věku 15 let. Náplní práce bude úklid veřejného prostranství obce, drobné natěračské práce atd. Bližší informace osobně u starosty obce nebo na telefonu 725 518 714.
_________________________________________________________________________________________________

Kamenictví Gál, kamenictví s dlouholetou tradicí bude u nás přijímat objednávky na veškeré kamenické práce. Vše za výhodné ceny. Pro využití této akční nabídky, je NUTNÉ si sjednat přesný čas schůzky s tímto kameníkem, který se bude zítra po celý den pohybovat v okolí naší obce a to na jednoduchém telefonním čísle 777 888 332. Kamenictví Gál nabízí:
• Nové pomníkové sestavy v žulovém provedení
• broušení starých hrobů
• kompletní služby v oboru kamenictví a restaurování
• a jiné opravy a úpravy Vašeho hrobu
• zítra sleva až 30%
• opakuji telefonní číslo, které je platné po celý rok 777 888 332
_________________________________________________________________________________________________

Zítra, ve středu 17. července ve 14:10 hodin, přijede do naší obce pojízdná prodejna s potravinami MORAVOS. Mimo potravin pojízdná prodejna nabízí drogistické zboží, krmení pro zvířata, zahradnickou chemii, koření atd. Prodej bude probíhat na prostranství u lip.
_________________________________________________________________________________________________

Zítra, ve středu 17. července bude obecní úřad z důvodu dovolené uzavřen – NEÚŘADUJE SE.
_________________________________________________________________________________________________

V úterý 23. července bude z důvodu dovolené uzavřena místní knihovna.
_________________________________________________________________________________________________

Pojízdná prodejna pečiva oznamuje, že nepřijede první dva týdny v měsíci srpnu. Termíny kdy pojízdná prodejna s pečivem nepřijede jsou vyvěšeny na úřední desce.
_________________________________________________________________________________________________

Paní MUDr. Stránská oznamuje, že z důvodu dovolené nebude ordinovat 26. července, zastupovat ji bude pan MUDr. Tesařík v Tlumačově od 7,00 do 12,00 hodin.

celý text

ostatní | 16. 7. 2019 | Autor: Správce Webu

Hlášení rozhlasu 10.7.2019

Soukromý chovatel pan Gajdůšek z Prakšic bude zítra ve čtvrtek 11. července v 9.00 hod. pod lipami prodávat kuříce různých barev za 160 kč a chovné kohouty za 130 kč.
_____________________________________________________________________________________________________

Paní MUDr. Stránská oznamuje, že z důvodu dovolené nebude ordinovat ve dnech 11. července, zastupovat ji bude pan MUDr. Tesařík v Tlumačově od 8,00 do 9,00hodin a 26. července, zastupovat ji bude taktéž pan MUDr. Tesařík v Tlumačově od 7,00 do 12,00 hodin.
_____________________________________________________________________________________________________

Připomínám úplnou krátkodobou uzavírku části hlavní silnice v naší obci tuto sobotu 13. července od 9:30 do 12:00 hodin z důvodu konání se triatlonového závodu KROMPLMEN, jehož trasa vede i přes naši obec ve směru z Lubné na Těšnovice. Silnice bude uzavřena vždy jen krátkodobě v momentě průjezdu závodníků.
_______________________________________________________________________________________________

Obec Vrbka přijme na letní brigádu studenty a studentky. Podmínkou je ukončená 9-ti letá školní docházka a dovršení věku 15 let. Náplní práce bude úklid veřejného prostranství obce, drobné natěračské práce atd. Bližší informace osobně u starosty obce nebo na telefonu 725 518 714.
_____________________________________________________________________________________________________

Ve středu 10. a 17. července bude obecní úřad z důvodu dovolené uzavřen – NEÚŘADUJE SE.
_____________________________________________________________________________________________________

Pojízdná prodejna pečiva oznamuje, že nepřijede ve čtvrtek 11. července a potom nepřijede první dva týdny v měsíci srpnu. Termíny kdy pojízdná prodejna s pečivem nepřijede jsou vyvěšeny na úřední desce.

celý text

ostatní | 10. 7. 2019 | Autor: Správce Webu

Hlášení rozhlasu 4.7.2019

Místní hasiči děkují všem občanům, kteří je podpořili v jejich činnosti svým příspěvkem do tomboly, nebo účastí na hodkové zábavě.
___________________________________________________________________________________________

V sobotu 6. července bude uzavřen sběrný dvůr ve Kvasicích z důvodu státního svátku.
___________________________________________________________________________________________

Jako každý rok, tak i letos se koná cyklovýlet na Velehrad u příležitosti Dnů lidí dobré vůle. Sraz účastníků cyklovýletu je zítra 5. července v 7:30 hodin u lip.
___________________________________________________________________________________________

Obec Vrbka přijme na letní brigádu studenty a studentky. Podmínkou je ukončená 9-ti letá školní docházka a dovršení věku 15 let. Náplní práce bude úklid veřejného prostranství obce, drobné natěračské práce atd. Bližší informace osobně u starosty obce nebo na telefonu 725 518 714.
___________________________________________________________________________________________

Ve středu 10. a 17. července bude obecní úřad z důvodu dovolené uzavřen – NEÚŘADUJE SE.
___________________________________________________________________________________________

Pojízdná prodejna pečiva oznamuje, že nepřijede ve čtvrtek 11. července a potom nepřijede první dva týdny v měsíci srpnu. Termíny kdy pojízdná prodejna s pečivem nepřijede jsou vyvěšeny na úřední desce.


celý text

ostatní | 4. 7. 2019 | Autor: Správce Webu

Hlášení rozhlasu 26.6.2019

V sobotu 29.června se v naší obci uskuteční hodky s následujícím programem:
- 14:00 Mše svatá v obřadní síni na hřbitově spojená se svěcením nového soutěžního
stroje místních hasičů a kladením věnce k pomníku padlých ve světové válce.
- 16:00 Námětové cvičení sborů okrsku Kvasice.
- 17:00 Vystoupení kouzelníka pana Šmelka.
- 20:00 Hodková zábava se skupinou SPAM samozřejmě s tombolou.

Pokud by se v obci mezi občany našel někdo, kdo by chtěl podpořit činnost místního sboru hasičů příspěvkem do tomboly, může tak učinit a svůj příspěvek přinést zítra, ve čtvrtek 27. června nebo v pátek 28. června vždy od 18:00 do 20:00 hodin do místní sokolovny, kde bude zrovna probíhat úklid sokolovny. Pokud vám termín předání věcného daru nevyhovuje, kontaktujte prosím buď osobně nebo telefonicky paní Broňku Ševčíkovou nebo starostu obce pana Pospíšila. Všem občanům, co přispějí do tomboly místní hasiči předem děkují.
_________________________________________________________________________________________

Z titulu starosty naší obce veřejně děkuji všem občanům, co si včera 25. června našli čas a přišli pomoct uklidit a připravit obřadní síň na místní hřbitov před nadcházejícími hodkami. Současně děkuji manželům Juráškovým za perfektní mnohaletou správu a údržbu místní hřbitova.
_________________________________________________________________________________________

MUDr. Bláhová a MUDr. Bedřichová oznamují, že příští týden od 1. července do pátku 5.července mají dovolenou - NEORDINUJÍ. Zastupovat je bude MUDr. Stránská ve svých ordinačních hodinách.
_________________________________________________________________________________________

Obec Vrbka přijme na letní brigádu studenty a studentky. Podmínkou je ukončená 9-ti letá školní docházka a dovršení věku 16 let. Náplní práce bude úklid veřejného prostranství obce, drobné natěračské práce atd.
celý text

ostatní | 26. 6. 2019 | Autor: Správce Webu

Hlášení rozhlasu 19.6.2019

Vážení spoluobčané, do zítřka 20.června máte poslední možnost se přihlásit na obecní výlet, který se bude konat 3. 8. 2019. Navštívíme přečerpávací vodní elektrárnu Dlouhé Stráně - jeden ze 7 divů Česka, na zpáteční cestě zavítáme do ruční papírny ve Velkých Losinách a dále se podíváme do zemědělského skanzenu u Havlíčků – ZOO park a veterán muzeum v Rapotíně. Z důvodu zajištění rezervace exkurze a dopravy je potřeba Vaši účast nahlásit předem, do 20.6.2019 u Bohdany Baďurové č. p. 76, nebo na tel. 607 919 070.
________________________________________________________________________________

Ve středu 19. června se bude konat veřejné zasedání obecního zastupitelstva obce Vrbka v zasedací místnosti na OÚ. Začátek veřejného zasedání je v 19:00 hodin. Veřejné zasedání se bude řídit následujícím programem:

1. Zahájení
2. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3. Program zasedání
4. Kontrola usnesení z minulého zasedání
5. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vrbka za rok 2018
6. Závěrka účetnictví obce Vrbka za rok 2018
7. Závěrečný účet obce Vrbka za rok 2018
8. Různé
9. Diskuse
10. Usnesení
11. Závěr
________________________________________________________________________________

V úterý 25. června od 17:00 hodin proběhne předhodkový úklid obřadní síně na místním hřbitově. Pomůcky na mytí oken si prosím přineste svoje, mycí prostředky na mytí oken jsou zajištěny.
________________________________________________________________________________

V sobotu 29.června se v naší obci uskuteční hodky s následujícím programem:
- 14:00 Mše svatá v obřadní síni na hřbitově spojená se svěcením nového soutěžního stroje a kladením věnce k pomníku padlých ve světové válce.
- 16:00 námětové cvičení sborů okrsku Kvasice
- 17:00 vystoupení kouzelníka pana Šmelka20:00 hodková zábava se skupinou SPAM samozřejmě s tombolou.
________________________________________________________________________________

Více podrobností o hlášení místního rozhlasu najdete na fyzické úřední desce před OÚ, nebo na webu obce.
celý text

ostatní | 19. 6. 2019 | Autor: Správce Webu

Hlášení rozhlasu 11.6.2019

Zítra ve středu 12. června bude pracovník společnosti Vodovody a kanalizace a.s. Kroměříž od 8:00 hodin zapisovat stavy vodoměrů v naší obci. V případě vaší nepřítomnosti nechte stav vodoměru zapsaný na viditelném místě.
________________________________________________________________________________

Vážení spoluobčané, tímto bychom Vás rádi pozvali na obecní výlet, který se bude konat 3. 8. 2019. Navštívíme přečerpávací vodní elektrárnu Dlouhé stráně - jeden ze 7 divů Česka, na zpáteční cestě zavítáme do ruční papírny ve Velkých Losinách a dále se podíváme do zemědělského skanzenu u Havlíčků – ZOO park a veterán muzeum v Rapotíně. Z důvodu zajištění rezervace exkurze a dopravy je potřeba Vaši účast nahlásit předem, do 20.6.2019 u Bohdany Baďurové č. p. 76, nebo na tel. 607 919 070.
________________________________________________________________________________

Od pátku 14. června do pondělí 17. června bude v naší obci u Zapletalového přistaven kontejner na velkoobjemový odpad. Do kontejneru patří: starý nábytek, okna bez skla, dveře, koberce, pařezy, větve a další odpady, které nelze vytřídit a nevlezou se do popelnic. Do kontejneru nepatří: papír, plasty , sklo, kovy, elektrozařízení (televize, ledničky, počítače, ......), nebezpečné odpady (pneumatiky, zbytky barev, kanystry, …) a stavební suť…
________________________________________________________________________________

Paní MUDr. Stránská oznamuje, že bude ve dnech 13. – 26. června čerpat dovolenou. Zastupovat ji bude paní MUDr. Bláhová ve Kvasicích ve svých ordinačních hodinách.
________________________________________________________________________________

Společnost HRUŠKA s.r.o. přijme vedoucího prodejny na prodejnu Střížovice. Informace v prodejně nebo na telefonu 725 755 032.
________________________________________________________________________________

Sdružení místních samospráv České republiky, jehož je i naše obec členem, vyhlásilo petiční akci proti odebrání agendy stavebních úřadů obcím. Kdo n e s o u h l a s í se záměrem Vlády ČR premiéra A. Babiše odebrat výkon působnosti stavebních úřadů obcím, neboť tím dojde k nepřijatelnému zásahu do polistopadového vývoje vztahu mezi obcemi a státem, k centralizaci státní moci, má možnost podepsat petici proti rušení stavebních úřadů na úřadech s rozšířenou působností. Dále je zde obava s postupného vymizení stavebních úřadů z regionů a venkova. Návrh povede ke zhoršení dostupnosti této veřejné služby pro občany a také si vyžádá zbytečné přijetí množství nových státních úředníků, pronájem či výstavbu nových budov a bude tak mít zásadně negativní dopad na veřejné rozpočty. Petici můžete podepsat na našem obecním úřadě během úředních hodin. Podepsané archy se budou odesílat 20. června.
________________________________________________________________________________

Ve středu 19. června se bude konat veřejné zasedání obecního zastupitelstva obce Vrbka v zasedací místnosti na OÚ. Začátek veřejného zasedání je v 19:00 hodin. Veřejné zasedání se bude řídit následujícím programem:

1. Zahájení
2. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3. Program zasedání
4. Kontrola usnesení z minulého zasedání
5. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vrbka za rok 2018
6. Závěrka účetnictví obce Vrbka za rok 2018
7. Závěrečný účet obce Vrbka za rok 2018
8. Různé
9. Diskuse
10. Usnesení
11. Závěr
celý text

ostatní | 11. 6. 2019 | Autor: Správce Webu

Hlášení rozhlasu 5.6.2019

Od pondělí 3.června je v důsledku zahájení rekonstrukce silnice v ulici Horní v Kvasicích zcela uzavřena křížovka ulic Horní, Mírová a Osmek. Během uzavírky (cca 14 dní) se musí využívat objízdné trasy přes Bařice nebo přes Novou Dědinu. Je zakázáno jezdit přes areál ZP Kvasicko. Areálem ZP Kvasicko mohou jezdit pouze autobusy. Dále bude po dobu 14 dní uzavřen vchod na hřbitov z ulice Horní, vstup bude možný pouze z ulice Osmek.
_______________________________________________________________________________

Zítra při svozu popelnic nebudou již vyvezeny popelnice bez štítku na rok 2019.
_______________________________________________________________________________

Soukromý chovatel pan Gajdůšek z Prakšic bude ve čtvrtek 6.června v 9.15 hod. pod lipami prodávat kuřice různých barev za 160 kč, kuřátka a brojlery za 20 kč, kohoutky za 4 kč, roční slepice za 70 kč a chovné kohouty.
________________________________________________________________________________

Ve středu 12. června bude pracovník společnosti Vodovody a kanalizace a.s. Kroměříž od 8:00 hodin zapisovat stavy vodoměrů v naší obci. V případě vaší nepřítomnosti nechte stav vodoměru zapsaný na viditelném místě.
________________________________________________________________________________

Vážení spoluobčané, tímto bychom Vás rádi pozvali na obecní výlet, který se bude konat 3.srpna 2019. Navštívíme přečerpávací vodní elektrárnu Dlouhé stráně - jeden ze 7 divů Česka, na zpáteční cestě zavítáme do ruční papírny ve Velkých Losinách a dále se podíváme do zemědělského skanzenu u Havlíčků – ZOO park a veterán muzeum v Rapotíně. Z důvodu zajištění rezervace exkurze a dopravy je potřeba Vaši účast nahlásit předem, do 20.června 2019 u Bohdany Baďurové č. p. 76, nebo na tel. 607 919 070.
________________________________________________________________________________

V Kroměříži se ve čtvrtek 6. června koná Den otevřených dveří kroměřížského archivu od 13:00 hodin do 17:30 hodin.
_______________________________________________________________________________

Od pátku 14. června do pondělí 17. června bude v naší obci u Zapletalového přistaven kontejner na velkoobjemový odpad. Do kontejneru patří: starý nábytek, okna bez skla, dveře, koberce, pařezy, větve a další odpady, které nelze vytřídit a nevlezou se do popelnic. Do kontejneru nepatří: papír, plasty , sklo, kovy, elektrozařízení (televize, ledničky, počítače, ......), nebezpečné odpady (pneumatiky, zbytky barev, kanystry, …) a stavební suť…
________________________________________________________________________________

Paní MUDr. Stránská oznamuje, že bude ve dnech 13. – 26. června čerpat dovolenou. Zastupovat ji bude paní MUDr. Bláhová ve Kvasicích ve svých ordinačních hodinách.
________________________________________________________________________________

Obecní úřad žádá a prosí vrbecké děti, aby nakreslily obrázky s jarní a letní tématikou a přinesly je do kanceláře starosty. Obrázky budou potom vystaveny na schodišti na obecním úřadě.
________________________________________________________________________________

Společnost HRUŠKA s.r.o. přijme vedoucího prodejny na prodejnu Střížovice. Informace v prodejně nebo na telefonu 725 755 032.
________________________________________________________________________________

Kamenictví Gál nabízí své služby s dlouholetou tradicí a bude u nás přijímat objednávky na veškeré kamenické práce. Vše za výhodné ceny. Pro využití této akční nabídky, je NUTNÉ si sjednat přesný čas schůzky s tímto kameníkem, který se bude pohybovat v okolí naší obce a to na jednoduchém telefonním čísle 777 888 332
Kamenictví nabízí nové pomníkové sestavy v žulovém provedení, broušení starých hrobů, kompletní služby v oboru kamenictví a restaurování a jiné opravy a úpravy Vašeho hrobu. Nyní sleva až 30%. Opakuji telefonní číslo, které je platné po celý rok 777 888 332
________________________________________________________________________________

Sdružení místních samospráv České republiky, jehož je i naše obec členem, vyhlásilo petiční akci proti odebrání agendy stavebních úřadů obcím. Kdo n e s o u h l a s í se záměrem Vlády ČR premiéra A. Babiše odebrat výkon působnosti stavebních úřadů obcím, neboť tím dojde k nepřijatelnému zásahu do polistopadového vývoje vztahu mezi obcemi a státem, k centralizaci státní moci, má možnost podepsat petici proti rušení stavebních úřadů na úřadech s rozšířenou působností. Dále je zde obava s postupného vymizení stavebních úřadů z regionů a venkova. Návrh povede ke zhoršení dostupnosti této veřejné služby pro občany a také si vyžádá zbytečné přijetí množství nových státních úředníků, pronájem či výstavbu nových budov a bude tak mít zásadně negativní dopad na veřejné rozpočty. Petici můžete podepsat na našem obecním úřadě během úředních hodin. Podepsané archy se budou odesílat 20. června.
________________________________________________________________________________

Více podrobností o hlášení místního rozhlasu najdete na fyzické úřední desce před OÚ, nebo na webu obce.
celý text

ostatní | 5. 6. 2019 | Autor: Správce Webu

Hlášení rozhlasu 29.5.2019

Nejzazší termín pro zaplacení poplatku za vyvážení popelnic je 5. června. Po tomto termínu již nebudou popelnice bez štítku na rok 2019 vyvezeny.
________________________________________________________________________________

V úterý 4. června bude místní knihovna uzavřena. Bude otevřena v náhradním termínu, a to v pondělí 3. června v dobu obvyklou.
________________________________________________________________________________

Od pátku 14. června do pondělí 17. června bude v naší obci u Zapletalového přistaven kontejner na velkoobjemový odpad. Do kontejneru patří: starý nábytek, okna bez skla, dveře, koberce, pařezy, větve a další odpady, které nelze vytřídit a nevlezou se do popelnic. Do kontejneru nepatří: papír, plasty , sklo, kovy, elektrozařízení (televize, ledničky, počítače, ......), nebezpečné odpady (pneumatiky, zbytky barev, kanystry, …) a stavební suť…
________________________________________________________________________________

Obecní úřad žádá a prosí vrbecké děti, aby nakreslily obrázky s jarní a letní tématikou a přinesly je do kanceláře starosty. Obrázky budou potom vystaveny na schodišti na obecním úřadě.
________________________________________________________________________________

Společnost HRUŠKA s.r.o. přijme vedoucího prodejny na prodejnu Střížovice. Informace v prodejně nebo na telefonu 725 755 032.
________________________________________________________________________________

Sdružení místních samospráv České republiky, jehož je i naše obec členem, vyhlásilo petiční akci proti odebrání agendy stavebních úřadů obcím. Kdo n e s o u h l a s í se záměrem Vlády ČR premiéra A. Babiše odebrat výkon působnosti stavebních úřadů obcím, neboť tím dojde k nepřijatelnému zásahu do polistopadového vývoje vztahu mezi obcemi a státem, k centralizaci státní moci, má možnost podepsat petici proti rušení stavebních úřadů na úřadech s rozšířenou působností. Dále je zde obava s postupného vymizení stavebních úřadů z regionů a venkova. Návrh povede ke zhoršení dostupnosti této veřejné služby pro občany a také si vyžádá zbytečné přijetí množství nových státních úředníků, pronájem či výstavbu nových budov a bude tak mít zásadně negativní dopad na veřejné rozpočty. Petici můžete podepsat na našem obecním úřadě během úředních hodin. Podepsané archy se budou odesílat 20. června.
________________________________________________________________________________

Paní MUDr. Stránská oznamuje, že bude ve dnech 13. – 26. června čerpat dovolenou. Zastupovat ji bude paní MUDr. Bláhová ve Kvasicích ve svých ordinačních hodinách.
________________________________________________________________________________

Dne 1. června se uskuteční na místním fotbalovém hřišti dětský den. Pro děti jsou připraveny hry a soutěže. Začátek je ve 14:00 hodin. Všichni jste srdečně zváni. Občerstvení pro děti a rodiče je zajištěno.
________________________________________________________________________________

Dne 1. června se uskuteční kácení máje. Program začne v 19:00 hodin vystoupení místních žen. Potom bude následovat pokácení máje. Všichni jste srdečně zváni. Občerstvení je zajištěno.
celý text

ostatní | 29. 5. 2019 | Autor: Správce Webu

Hlášení rozhlasu 22.5.2019

Pracovnice firmy Eon bude v pátek 24. května zapisovat stavy elektroměrů. Žádá občany, aby umožnili přístup k elektroměrům nebo nechali stav zapsán na viditelném místě.
____________________________________________________________________

Od pondělí 27.5. do úterý 28.5. bude probíhat od 9:30 do 17:00 hodin v Sokolovně v Kroměříži velká májová prodejní akce kvalitního second-handu z Rakouska. Po celý den Vám bude nabízen široký sortiment dámského, pánského a dětského kvalitního oblečení, ložního prádla a bytového textilu. První den vše za 40 kč a druhý den vše za 20 kč. Můžete se těšit na nově přivezené zboží. Všichni jste srdečně zváni. ____________________________________________________________________

Nejzazší termín pro zaplacení poplatku za vyvážení popelnic je 5. června. Po tomto termínu již nebudou popelnice bez štítku na rok 2019 vyvezeny.
____________________________________________________________________

Obecní úřad žádá a prosí vrbecké děti, aby nakreslily obrázky s jarní a letní tématikou a přinesly je do kanceláře starosty. Obrázky budou potom vystaveny na schodišti na obecním úřadě.
____________________________________________________________________

Sdružení místních samospráv České republiky, jehož je i naše obec členem, vyhlásilo petiční akci proti odebrání agendy stavebních úřadů obcím. Kdo n e s o u h l a s í se záměrem Vlády ČR premiéra A. Babiše odebrat výkon působnosti stavebních úřadů obcím, neboť tím dojde k nepřijatelnému zásahu do polistopadového vývoje vztahu mezi obcemi a státem, k centralizaci státní moci, má možnost podepsat petici proti rušení stavebních úřadů na úřadech s rozšířenou působností. Dále je zde obava s postupného vymizení stavebních úřadů z regionů a venkova. Návrh povede ke zhoršení dostupnosti této veřejné služby pro občany a také si vyžádá zbytečné přijetí množství nových státních úředníků, pronájem či výstavbu nových budov a bude tak mít zásadně negativní dopad na veřejné rozpočty. Petici můžete podepsat na našem obecním úřadě během úředních hodin. Podepsané archy se budou nově odesílat 20. června.
celý text

ostatní | 22. 5. 2019 | Autor: Správce Webu

Hlášení rozhlasu 14.5.2019

Společnost HRUŠKA s.r.o. přijme vedoucího prodejny na prodejnu Střížovice. Informace v prodejně nebo na telefonu 725 755 032.
____________________________________________________________

Tuto sobotu 18. května od 7:00 do 12:00 hodin se na plochodrážním stadionu v Březolupech uskuteční tradiční Motoristická BURZA. Pořadatelé zvou srdečně všechny návštěvníky na oblíbenou akci, která je zajištěna bohatým občerstvením, inzercí a doprovodným programem.
____________________________________________________________

Obecní úřad žádá a prosí vrbecké děti, aby nakreslily obrázky s jarní a letní tématikou a přinesly je do kanceláře starosty. Obrázky budou potom vystaveny na schodišti na obecním úřadě.
____________________________________________________________

Sdružení místních samospráv České republiky, jehož je i naše obec členem, vyhlásilo petiční akci proti odebrání agendy stavebních úřadů obcím. Kdo n e s o u h l a s í se záměrem Vlády ČR premiéra A. Babiše odebrat výkon působnosti stavebních úřadů obcím, neboť tím dojde k nepřijatelnému zásahu do polistopadového vývoje vztahu mezi obcemi a státem, k centralizaci státní moci, má možnost podepsat petici proti rušení stavebních úřadů na úřadech s rozšířenou působností. Dále je zde obava s postupného vymizení stavebních úřadů z regionů a venkova. Návrh povede ke zhoršení dostupnosti této veřejné služby pro občany a také si vyžádá zbytečné přijetí množství nových státních úředníků, pronájem či výstavbu nových budov a bude tak mít zásadně negativní dopad na veřejné rozpočty. Petici můžete podepsat na našem obecním úřadě během úředních hodin. Podepsané archy se budou odesílat 20. května.

celý text

ostatní | 14. 5. 2019 | Autor: Správce Webu

Hlášení rozhlasu 3.5..2019

Obecní úřad žádá a prosí vrbecké děti, aby nakreslily obrázky s jarní a letní tématikou a přinesly je do kanceláře starosty. Obrázky budou potom vystaveny na schodišti na obecním úřadě.
____________________________________________________________

MVDr. Bubeník oznamuje, že v pondělí 6. května 2019 v čase 16:00 – 16:45 proběhne před obecním úřadem očkování psů proti vzteklině. Cena očkování je 100 Kč, kombinovaná vakcína 250 Kč. Očkovací průkazy s sebou. Zároveň bude zapisovat očkování králíků proti moru a myxomatóze.
____________________________________________________________

V pondělí 6. května v 19:00 hodin v zasedací místnosti na obecním úřadě proběhne cvičení jógy. Cvičitel David Vás provede lekcemi hatha-flow jógy, jin jógy a meditacemi. Cena jedné lekce je 100,- Kč.


Sdružení místních samospráv České republiky, jehož je i naše obec členem, vyhlásilo petiční akci proti odebrání agendy stavebních úřadů obcím. Kdo n e s o u h l a s í se záměrem Vlády ČR premiéra A. Babiše odebrat výkon působnosti stavebních úřadů obcím, neboť tím dojde k nepřijatelnému zásahu do polistopadového vývoje vztahu mezi obcemi a státem, k centra-lizaci státní moci, má možnost podepsat petici proti rušení stavebních úřa-dů na úřadech as rozšířenou působností. Dále je zde obava s postupného vymizení stavebních úřadů z regionů a venkova. Návrh povede ke zhoršení dostupnosti této veřejné služby pro občany a také si vyžádá zbytečné při-jetí množství nových státních úředníků, pronájem či výstavbu nových budov a bude tak mít zásadně negativní dopad na veřejné rozpočty. Peti-ci můžete podepsat na obecním úřadě během úředních hodin. Podepsané archy se budou odesílat 20. května.
celý text

ostatní | 3. 5. 2019 | Autor: Správce Webu

Hlášení rozhlasu 29.4.2019

Soukromý chovatel pan Gajdůšek z Prakšic bude zítra v úterý 30.dubna 2019 v 9.00 hod. pod lipami prodávat kuřice různých barev za 160 kč, netříděná kuřátka za 25 kč, kohoutky za 5 kč a chovné kohouty za 130 kč.
____________________________________________________________________

V úterý 30. dubna bude uzavřena místní knihovna z důvodu obecní společensky kulturní akce.
____________________________________________________________________

V úterý 30. dubna proběhne v obci na místě obvyklém slet čarodějnic a čarodějů. Sraz účastníků čarodějnického reje je posunut z původních 17:00 hodin na 17:30 minut. Pro malé, ale i velké čarodějnice je připraven zábavný program v podobě her a jiných dovedností. Po ukončení čarodějnického reje, přibližně v 19:00 hodin, bude postaven máj. Po postavení májky bude spálena čarodějnice a bude následovat táborák s opékáním špekáčků. Občerstvení pro děti i dospělé je zajištěno.
____________________________________________________________________

Pozvánka pro všechny cestovatele a přátele turistiky na tradiční túru na hrad Buchlov. Trasa je tradiční, Sulimov-Velehrad-Buchlovice-hrad Buchlov. Trasu lze absolvovat čtyřmi způsoby. Celou autobusem, nebo autobusem do obce Velehrad a potom 8 km pěšky na Buchlov, nebo do Buchlovic a potom pěšky na Buchlov, nebo celou pěšky ze Sulimova na Buchlov - 26 km.
Pro ty, co pojedou autobusem je sraz stanoven ve středu 1.května 2019 v 9.35 hod u autobusové zastávky na Vrbce.
Pro zdatnější turisty, kteří půjdou celou trasu pěšky je sraz stanoven na 7.00 hod u sv. Anny v Sulimově.
____________________________________________________________________

MUDr. Stránská oznamuje, že z důvodu dovolené bude mít 2. a 3. května uzavřenou ordinaci. Zastupovat ji bude MUDr. Tesařík v Tlumačově ve svých ordinačních hodinách.
____________________________________________________________________

Obecní úřad žádá děti, aby nakreslily obrázky s jarní a letní tématikou a přinesly je do kanceláře starosty. Obrázky budou potom vystaveny na schodišti na obecním úřadě.
____________________________________________________________________

V pondělí 6. května v 19:00 hodin v zasedací místnosti na obecním úřadě proběhne cvičení jógy. Cvičitel David Vás provede lekcemi hatha-flow jógy, jin jógy a meditacemi. Cena jedné lekce je 100,- Kč.
celý text

ostatní | 29. 4. 2019 | Autor: Správce Webu

Hlášení rozhlasu 24.4.2019

Společnost Biopas, spol. s r.o. oznamuje, že vyvážení popelnic, proběhne tento týden o den později. Což znamená, že na Vrbce se budou popelnice vyvážet v pátek 26. dubna.
____________________________________________________________________

V sobotu 27. dubna 2019 se na plochodrážním stadionu Březolupy bude konat druhý závod seriálu Přeboru jednotlivců a Mistrovství ČR juniorů do 125 ccm.
Začátek závodu je stanoven na 15.00 hodin. Na nevšední adrenalinový zážitek Vás srdečně zvou březolupští pořadatelé.
____________________________________________________________________

Pozvánka pro všechny cestovatele a přátele turistiky na tradiční túru na hrad Buchlov. Trasa je tradiční, Sulimov-Velehrad-Buchlovice-Buchlov. Trasu lze absolvovat čtyřmi způsoby. Celou autobusem, nebo autobusem do obce Velehrad a potom 8 km pěšky na Buchlov, nebo do Buchlovic a potom pěšky na Buchlov, nebo celou pěšky ze Sulimova na Buchlov - 26 km.
Pro ty, co pojedou autobusem je sraz stanoven ve středu 1.května 2019 v 9.35 hod. u autobusové zastávky na Vrbce.
Pro zdatnější turisty, kteří půjdou celou trasu pěšky je sraz stanoven na 7.00 hod. u sv. Anny v Sulimově.
____________________________________________________________________

V úterý 30. dubna proběhne v obci na místě obvyklém slet čarodějnic a čarodějů. Sraz účastníků čarodějnického reje je v 17:00 hodin. Pro malé, ale i velké čarodějnice je připraven zábavný program v podobě her a jiných dovedností. Po ukončení čarodějnického reje, přibližně v 19:00 hodin, bude postaven máj. Po postavení máje bude spálena čarodějnice a bude následovat táborák s opékáním špekáčků. Občerstvení pro děti i dospělé je zajištěno.
____________________________________________________________________

V úterý 30. dubna bude uzavřena místní knihovna z důvodu obecní společensky kulturní akce.
____________________________________________________________________

Obecní úřad žádá děti, aby nakreslily obrázky s jarní a letní tématikou a přinesly je do kanceláře starosty. Obrázky budou potom vystaveny na schodišti na obecním úřadě.
celý text

ostatní | 24. 4. 2019 | Autor: Správce Webu

Hlášení rozhlasu 17.4.2019


ostatní | 17. 4. 2019 | Autor: Správce Webu

Hlášení rozhlasu 10.4.2019


ostatní | 10. 4. 2019 | Autor: Správce Webu

Hlášení rozhlasu 3.4.2019


ostatní | 3. 4. 2019 | Autor: Správce Webu

Hlášení rozhlasu 27.3.2019


ostatní | 27. 3. 2019 | Autor: Správce Webu

Hlášení rozhlasu 25.3.2019


ostatní | 25. 3. 2019 | Autor: Správce Webu

Hlášení rozhlasu 18.3.2019


ostatní | 18. 3. 2019 | Autor: Správce Webu

Hlášení rozhlasu 13.3.2019


ostatní | 13. 3. 2019 | Autor: Správce Webu

Hlášení rozhlasu 6.3.2019


ostatní | 6. 3. 2019 | Autor: Správce Webu

Hlášení rozhlasu 27.2.2019


ostatní | 27. 2. 2019 | Autor: Správce Webu

Hlášení rozhlasu 20.2.2019


ostatní | 20. 2. 2019 | Autor: Správce Webu

Hlášení rozhlasu 13.2.2019


ostatní | 13. 2. 2019 | Autor: Správce Webu

Hlášení rozhlasu 30.1.2019


ostatní | 30. 1. 2019 | Autor:

Hlášení rozhlasu 16.1.2019


ostatní | 16. 1. 2019 | Autor:

Hlášení rozhlasu 6.1.2019


ostatní | 6. 1. 2019 | Autor:

Hlášení rozhlasu 2.1.2019


ostatní | 2. 1. 2019 | Autor:

Hlášení rozhlasu 23.12.2018


ostatní | 23. 12. 2018 | Autor:

Hlášení rozhlasu 20.12.2018


ostatní | 20. 12. 2018 | Autor:
první předchozí
ze 2
poslední