Obsah

Aktuálně

Zprávy

první předchozí
ze 4
poslední

Hlášení rozhlasu 29.3.2020

Diakonie Broumov, sociální družstvo, v současné době boje proti koronaviru a s tím spojených nutných opatřeních vyhlášených vládou České republiky, nemá dostatek finančních prostředků na svozovou činnost, má zavřená střediska a prodejny, z kterých jim plynul příjem. Jen pro upřesnění, jsou to přesně ti, kteří v naší obci pořádají sbírku ošacení pro potřebné občany. Diakonie Broumov touto cestou žádá vás občany o finanční příspěvek na každodenní výdaje jako jsou svoz použitého šatstva, rozvoz materiální pomoci občanům, zakoupení PHM, opravy a obnova vozového parku, opravy a stěhování sběrných kontejnerů na šatstvo. Finanční obnos můžete poukázat na účet u České spořitelny, číslo účtu: 50016-1302698349/0800. Diakonie Broumov všem dárcům předem srdečně děkuje za jakýkoliv finanční dar.
____________________________________________________________________________________________________________

Autobusy v kraji budou jezdit s platností od pondělí 30. března 2020 do odvolání na všech autobusových regionálních linkách zajišťovaných Zlínským krajem podle jízdních řádů, které platí o letních prázdninách. Opětovně tak budou zajištěny i autobusové spoje, které v ranních a večerních hodinách využívají cestující pro cestu do práce a z práce. V platnosti však zůstává omezení dálkových spojů. Vybrané dálkové spoje jedoucí do Brna budou zkráceny do Vyškova, ostatní spoje do Brna a Ostravy budou včetně víkendu zrušeny.
V železniční dopravě zůstávají v platnosti krizové jízdní řády platné od 24. března 2020, to znamená jako o vánočních prázdninách.
Změny ve vyhledávačích spojení, např. IDOS, se projeví nejpozději 30. března 2020.
Nové jízdní řády s platností od 30. března 2020 budou nejpozději od soboty 28. března 2020 dostupné také na webovém portálu ID ZK. viz https://www.id-zk.cz/jizdni-rady
____________________________________________________________________________________________________________

Firma z Kroměříže, která se zabývá závodním stravováním a výrobou baleného jídla, nabízí zájemcům dovoz hotových jídel až do domu, 1x týdně, vždy v předem domluvený termín. Záruka jídla je 14 dní. Cena 57 Kč za hlavní jídlo, 23 Kč za polévku. Výběr z 30 druhů jídel. Objednávky na telefonu 773 737 821. Bližší informace a potřebné kontakty najdete na úřední desce jak fyzické, tak elektronické.
____________________________________________________________________________________________________________

Charita Kroměříž po dobu nouzového stavu nebo až do odvolání nabízí osamělým seniorům a osobám se zdravotním postižením tyto služby, které je schopna v současné době potřebným osobám poskytnout. Jedná se o obstarání nákupu, koupel, chystání léků a stravy, zabezpečení zdravotní péče, vše zdarma. Bližší informace a potřebné kontakty najdete na úřední desce jak fyzické, tak elektronické.
Pokud se v naší obci nachází někdo, kdo takovou pomoc vzhledem k svému věku a nebo zdravotnímu stavu potřebuje, protože se o něho nemá z rodiny, přátel nebo sousedů kdo postarat, můžete se obrátit i na starostu obce na telefonním čísle 725 518 714. Tato pomoc vám bude bezplatně zajištěna.
____________________________________________________________________________________________________________


Připomínám, že již rok je k dispozici ke stažení na webu obce mobilní aplikace V OBRAZE. Tato mobilní aplikace vám přináší přehled aktualit z webu naší obce, upozorní vás na nově vložené zprávy, dozvíte se včas o pořádaných akcích, můžete si prohlédnout fotografie nebo dokumenty vyvěšené na úřední desce. Aplikaci si lze jednoduše stáhnout pomocí Google play nebo App Store. Podrobný návod je na webu obce. Vyzívám vás, kteří máte tzv. chytrý telefon, abyste si tuto aplikaci stáhli do vašich telefonů a byli v obraze.
____________________________________________________________________________________________________________

3. dubna 2020 bude v naší obci prováděna velkoplošná deratizace. Akci zabezpečuje firma Deratex, spol. s r. o. se sídlem ve Zlíně, která provede ošetření kanalizační sítě, veřejných ploch a vybraných objektů. Vzhledem k tomu, že je pravděpodobný výskyt hlodavců i v okolí vašich obytných domů a vašich hospodářských staveních, vyzýváme vás občany ke spolupráci, při vyhledávání pobytu hlodavců. Pokud to situace vyžaduje, obraťte se přímo na pracovníky jmenované firmy, anebo nahlaste své požadavky u starosty obce, aby bylo zabezpečeno komplexní ošetření obce. Za deratizaci na vašich pozemcích nic neplatíte, velkoplošná deratizace je hrazena z rozpočtu obce.

celý text

ostatní | 29. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Hlášení rozhlasu 25.3.2020
Obecní úřad Vrbka objednal pro vás občany pratelné bavlněné dvouvrstvé ochranné roušky. I přes vytíženosti firem šijících tyto roušky a nedostatku materiálu na jejich výrobu se podařilo s výrobcem těchto roušek dohodnout na dodacím termínu na dnešek středu 25. března, jelikož nenastaly žádné komplikace, roušky vám budou rozneseny do vašich domácností ještě dnes. Distributoři roušek zazvoní u vašich dveří a roušky buď položí na kliku dveří nebo balíček zasunou do schránky. Někteří z vás už možná v tuto chvíli mají roušky doma. V první vlně bude každému občanovi naší obce dodána jedna ochranná rouška a s postupem času druhá. Tyto roušky jsou hrazeny z rozpočtu obce. Roušky nejsou desinfikované, jsou pouze vyžehlené při vysoké teplotě. Výrobce doporučuje roušky před použitím vyvařit.
____________________________________________________________________________________________________________

Ve dnech 26. března a 3. dubna 2020 bude prováděna velkoplošná deratizace v naší obci. Akci zabezpečuje firma Deratex, spol. s r. o. se sídlem ve Zlíně, která provede ošetření kanalizační sítě, veřejných ploch a vybraných objektů. Vzhledem k tomu, že je pravděpodobný výskyt hlodavců i v okolí vašich obytných domů a vašich hospodářských staveních, vyzýváme vás občany ke spolupráci, při vyhledávání pobytu hlodavců. Pokud to situace vyžaduje, obraťte se přímo na pracovníky jmenované firmy, anebo nahlaste své požadavky u starosty obce, aby bylo zabezpečeno komplexní ošetření obce. Za deratizaci na vašich pozemcích nic neplatíte, velkoplošná deratizace je hrazena z rozpočtu obce.
____________________________________________________________________________________________________________

Tuto neděli mělo proběhnout tzv. Májování, kdy děvčata s májky vítají jaro a obchází domácnosti. Vzhledem k současné situaci ohledně koronaviru se tato tradiční akce pro tento rok ruší.
____________________________________________________________________________________________________________

Divácké centrum České televize vás touto cestou informuje o tom, že plánované vypínání stávajícího vysílání DVB-T a přelaďování přechodové sítě DVB-T2 na finální kmitočty se odkládá. Změna se týká všech termínů na vysílačích na jižní Moravě, Brno - Kojál, Hády, Barvičova a Mikulov - Děvín, které mělo zahájit přechod na DVB-T2 v úterý 31. března. O nových datech se jedná s ČTÚ a Ministerstvem průmyslu a obchodu, jakmile bude harmonogram doladěný, budete o něm neprodleně informováni.
____________________________________________________________________________________________________________

Vzhledem k rychle se měnící situaci kolem koronaviru doporučuji občanům bedlivě sledovat rozhlasové a televizní zpravodajství, elektronickou i fyzickou úřední desku obce Vrbka a stránky MV ČR a MZ ČR.
____________________________________________________________________________________________________________

Diakonie Broumov, sociální družstvo, v současné době boje proti koronaviru a s tím spojených nutných opatřeních vyhlášených vládou České republiky, nemá dostatek finančních prostředků na svozovou činnost – má zavřená střediska a prodejny, nedostatek zaměstnanců. Jen pro upřesnění, jsou to přesně ti, kteří v naší obci pořádají sbírku ošacení pro potřebné občany. Diakonie Broumov touto cestou žádá občany o finanční příspěvek na každodenní výdaje jako jsou svoz použitého šatstva, rozvoz materiální pomoci občanům, zakoupení PHM, opravy a obnova vozového parku, opravy a stěhování sběrných kontejnerů na šatstvo. Finanční obnos můžete poukázat na účet České spořitelny, číslo účtu: 50016-1302698349/0800. Diakonie všem dárcům předem srdečně děkuje za jakýkoliv finanční dar.
____________________________________________________________________________________________________________

Od úterý 24. března dojde k dalším omezením ve veřejné dopravě ve ZLÍNSKÉM KRAJI V souvislosti s vládním nařízením spočívajícím v omezení pohybu osob v České republice a z důvodu razantního snížení počtu cestujících ve veřejné dopravě, bude ve Zlínském kraji s platností od úterý 24. 3. 2020 do odvolání provoz všech autobusových regionálních linek zajišťovaných krajem veden podle jízdních řádů, které platí o vánočních prázdninách. Dále dochází k omezení dálkové dopravy. Vybrané dálkové spoje jedoucí do Brna budou zkráceny do Vyškova a ostatní spoje do Brna budou zrušeny. Dále budou zrušeny dálkové spoje do Ostravy. Rovněž dochází k omezení spojů jedoucích o víkendech.
Nové jízdní řády s platností od 24. 3. 2020 cestující najdou zde: https://www.id-zk.cz/jizdni-rady.
Změny ve vyhledávačích spojení, např. IDOS, se projeví nejpozději 24. 3. 2020. Od 24. 3. 2020 začnou platit omezení také v regionální železniční dopravě. Jejich celkový přehled najdete na elektronické úřední desce.
____________________________________________________________________________________________________________

Již rok je k dispozici našim občanům mobilní aplikace V OBRAZE. Tato mobilní aplikace vám přináší přehled aktualit z webu naší obce, upozorní vás na nově vložené zprávy, dozvíte se včas o pořádaných akcích, můžete si prohlédnout fotografie nebo dokumenty vyvěšené na úřední desce, aniž byste museli zapnou počítač a procházet obecní stránky. Aplikaci si lze jednoduše stáhnout pomocí Google play nebo App Store. Podrobný návod je na webu obce. Vyzívám vás, kteří máte tzv. chytrý telefon, abyste si tuto aplikaci stáhli do vašich telefonů a byli v obraze. Podmínkou pro upozornění vás vaším telefonem, že je vložena nová zpráva na web obce, je datové připojení, čili mít tzv. data, nebo být připojen, připojena k Wi-Fi. Z okolních obcí tuto aplikaci využívají obce Sulimov, Nová Dědina, Žlutava, Hulín a další obce. Pokud si nastavíte do aplikace i tyto obce, bude mít informace i z jejich webů.

celý text

ostatní | 25. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Hlášení rozhlasu 20.3.2020
Včera 19. března bylo zrušeno mimořádné opatření, které zakazovalo přítomnost osob v maloobchodních prodejnách potravin v čase mezi 10:00 hod. a 12:00 hod., a to s výjimkou osob starších 65 let věku a majitelů a zaměstnanců provozovatele prodejny nebo osob v obdobném poměru. Od dnešního, dne čili 20. března je v platnosti nové mimořádné opatření, které to předešlé ruší a jeho znění je následovné:
Všem osobám se zakazuje přítomnost v maloobchodních prodejnách potravin, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, v čase mezi 7:00 hod. – až 9:00 hod., a to s výjimkou osob starších 65 let věku včetně zajištění nezbytného doprovodu, osob, které jsou držiteli průkazu ZTP/P starší 50 let, včetně zajištění nezbytného doprovodu, zaměstnanců nebo osob v obdobném poměru zařízení poskytujících pečovatelskou službu a majitelů a zaměstnanců provozovatele prodejny nebo osob v obdobném poměru.
______________________________________________________________________________________________________________

Česká pošta od 19. března 2020, do odvolání omezuje otevírací dobu pro klienty. Toto opatření se dotkne i otvíracích hodin na poště ve Kvasicích. Otvírací doba na poště ve Kvasicích je nově do odvolání stanovena takto, pondělí až pátek od 8:00 hodin do 13:00 hodin. Do 9:00 hodin je pošta přístupná pouze klientům starších 65 let.
Česká pošta, s.p. žádá veřejnost, aby pobočky České pošty navštěvovala pouze v nejnutnějších případech a aby omezila nakupování na e-shopech na věci, které nutně v současné době potřebuje.
______________________________________________________________________________________________________________

Obecní úřad Vrbka má záměr nakoupit pro vás občany a chalupáře kompostéry o velikosti 1000 litrů nebo 2000 litrů, které byste si umístili na své pozemky v katastru obce Vrbka. Kompostéry pro vás občany i chalupáře by byly zcela zdarma. Nákup kompostéru je podmíněn získáním dotace. Zájemci o kompostéry se přihlaste starostovi obce do 22. března 2020.
______________________________________________________________________________________________________________

Ve dnech 26. března a 3. dubna 2020 bude prováděna velkoplošná deratizace v naší obci. Akci zabezpečuje firma Deratex, spol. s r. o. se sídlem ve Zlíně, která provede ošetření kanalizační sítě, veřejných ploch a vybraných objektů. Vzhledem k tomu, že je pravděpodobný výskyt hlodavců i v okolí vašich obytných domů a vašich hospodářských staveních, vyzýváme vás občany ke spolupráci, při vyhledávání pobytu hlodavců. Pokud to situace vyžaduje, obraťte se přímo na pracovníky jmenované firmy, anebo nahlaste své požadavky u starosty obce, aby bylo zabezpečeno komplexní ošetření obce. Za deratizaci na vašich pozemcích nic neplatíte, velkoplošná deratizace je hrazena z rozpočtu obce.
______________________________________________________________________________________________________________

Obecní úřad Vrbka objednal pro vás občany pratelné bavlněné dvouvrstvé ochranné roušky. I přes vytíženosti firem šijících tyto roušky a nedostatku materiálu na jejich výrobu se podařilo s výrobcem těchto roušek dohodnout na dodacím termínu ve středu 25. března pokud nenastanou žádné komplikace. V první vlně by mělo být dodáno 200 ks těchto roušek a každému občanovi naší obce bude dodána jedna ochranná rouška a s postupem času druhá. Tyto roušky budou hrazeny z rozpočtu obce.
______________________________________________________________________________________________________________

Divácké centrum České televize vás touto cestou informuje o tom, že plánované vypínání stávajícího vysílání DVB-T a přelaďování přechodové sítě DVB-T2 na finální kmitočty se odkládá. Změna se týká všech termínů na vysílačích na jižní Moravě, Brno - Kojál, Hády, Barvičova a Mikulov - Děvín, které mělo zahájit přechod na DVB-T2 v úterý 31. března. O nových datech se jedná s ČTÚ a Ministerstvem průmyslu a obchodu, jakmile bude harmonogram doladěný, budete o něm neprodleně informováni.
______________________________________________________________________________________________________________

Vzhledem k rychle se měnící situaci kolem koronaviru doporučuji občanům bedlivě sledovat rozhlasové a televizní zpravodajství, elektronickou i fyzickou úřední desku obce Vrbka a stránky MV ČR a MZ ČR.
______________________________________________________________________________________________________________

Již rok je k dispozici našim občanům aplikace V OBRAZE. Tato aplikace vám přináší přehled aktualit z webu naší obce, upozorní vás na nově vložené zprávy, dozvíte se včas o pořádaných akcích, můžete si prohlédnout fotografie nebo dokumenty vyvěšené na úřední desce aniž byste museli zapnou počítač, a procházet obecní stránky. Aplikaci si lze jednoduše stáhnout pomocí Google play nebo App Store. Podrobný návod je na webu obce. Vyzívám vás, kteří máte tzv. chytrý telefon, abyste si tuto aplikaci stáhli do vašich telefonů a byli v obraze. Podmínkou pro upozornění vás vaším telefonem, že je vložena nová zpráva na web obce, je datové připojení, čili mít tzv. data, nebo být připojen, připojena k Wi-Fi. Z okolních obcí tuto aplikaci využívají obce Sulimov, Nová Dědina, Žlutava, Hulín a další obce. Pokud si nastavíte do aplikace i tyto obce, bude mít informace i z jejich webů.


celý text

ostatní | 21. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Hlášení rozhlasu 19.3.2020

Česká pošta od dnešního dne, čili 19. března 2020, do odvolání omezuje otevírací dobu pro klienty. Toto opatření se dotkne i otvíracích hodin na poště ve Kvasicích. Otvírací doba na poště ve Kvasicích je nově do odvolání stanovena takto, pondělí až pátek od 8:00 hodin do 13:00 hodin. V době od 10:00 hodin do 12:00 hodin je pošta přístupná pouze klientům starších 65 let.
Česká pošta, s.p. žádá veřejnost, aby pobočky České pošty navštěvovala pouze v nejnutnějších případech a aby omezila nakupování na e-shopech na věci, které nutně v současné době potřebuje.
____________________________________________________________________________________________________________

Obecní úřad Vrbka má záměr nakoupit pro vás občany a chalupáře kompostéry o velikosti 1000 litrů nebo 2000 litrů, které byste si umístili na své pozemky v katastru obce Vrbka. Kompostéry pro vás občany i chalupáře by byly zcela zdarma. Nákup kompostéru je podmíněn získáním dotace. Zájemci o kompostéry se přihlaste starostovi obce do 22. března 2020.
____________________________________________________________________________________________________________

Ve dnech 26. března a 3. dubna 2020 bude prováděna velkoplošná deratizace v naší obci. Akci zabezpečuje firma Deratex, spol. s r. o. se sídlem ve Zlíně, která provede ošetření kanalizační sítě, veřejných ploch a vybraných objektů. Vzhledem k tomu, že je pravděpodobný výskyt hlodavců i v okolí vašich obytných domů a vašich hospodářských staveních, vyzýváme vás občany ke spolupráci, při vyhledávání pobytu hlodavců. Pokud to situace vyžaduje, obraťte se přímo na pracovníky jmenované firmy, anebo nahlaste své požadavky u starosty obce, aby bylo zabezpečeno komplexní ošetření obce. Za deratizaci na vašich pozemcích nic neplatíte, velkoplošná deratizace je hrazena z rozpočtu obce.
____________________________________________________________________________________________________________

Obecní úřad Vrbka objednal pro vás občany pratelné bavlněné dvouvrstvé ochranné roušky. I přes vytíženosti firem šijících tyto roušky a nedostatku materiálu na jejich výrobu se podařilo s výrobcem těchto roušek dohodnout na dodacím termínu ve středu 25. března pokud nenastanou žádné komplikace. V první vlně by mělo být dodáno 200 ks těchto roušek a každému občanovi naší obce bude dodána jedna ochranná rouška a s postupem času druhá. Tyto roušky budou hrazeny z rozpočtu obce.
____________________________________________________________________________________________________________

Divácké centrum České televize vás touto cestou informuje o tom, že plánované vypínání stávajícího vysílání DVB-T a přelaďování přechodové sítě DVB-T2 na finální kmitočty se odkládá. Změna se týká všech termínů na vysílačích České Budějovice - Kleť a Vimperk - Mařský vrch, plánované na 19. března a na vysílačích na jižní Moravě, Brno - Kojál, Hády, Barvičova a Mikulov - Děvín, které mělo zahájit přechod na DVB-T2 v úterý 31. března. O nových datech se jedná s ČTÚ a Ministerstvem průmyslu a obchodu, jakmile bude harmonogram doladěný, budete o něm neprodleně informováni.
____________________________________________________________________________________________________________

Vzhledem k rychle se měnící situaci kolem koronaviru doporučuji občanům bedlivě sledovat rozhlasové a televizní zpravodajství, elektronickou i fyzickou úřední desku obce Vrbka a stránky MV ČR a MZ ČR.


celý text

ostatní | 19. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Hlášení rozhlasu 18.3.2020
Aktuální informace ve veřejné dopravě v důsledku šíření nákazy koronaviru:
v souvislosti s vládním nařízením spočívajícím v omezení pohybu osob v České republice z důvodu zamezení šíření koronaviru bude s platností od středy 18. 3. 2020 do odvolání provoz na všech autobusových regionálních linkách v závazku veřejné služby Zlínského kraje veden podle jízdních řádů, které platí o letních prázdninách. Dále může dojít k zastavení nebo omezení spojů jedoucí do Brna a Ostravy. Rovněž z důvodu vyhlášení nouzového stavu v České republice s platností od neděle 15.3.2020 dochází k omezení spojů na bohoslužby jezdící v neděli.
Změny ve vyhledávačích spojení, např. IDOS, se projeví nejpozději ve středu 18. 3. 2020.
____________________________________________________________________________________________________________

Žádáme občany, aby vzhledem k mimořádným opatřením nařízených vládou České republiky chodili do odvolání na Obecní úřad Vrbka v úřední hodiny jen v nejnutnějších případech. Ke komunikaci s obecním úřadem využívali emailovou popřípadě datovou schránku. Samozřejmostí je telefonní spojení na starostu obce na telefonním čísle 725 518 714.
____________________________________________________________________________________________________________

Vzhledem k přijetí krizových opatření schválených vládou České republiky bude místní knihovna v naší obci rovněž uzavřena do odvolání.
____________________________________________________________________________________________________________

Výběr poplatků za odpady a psy přímo na OÚ se do odvolání ruší.
Poplatky za odpady a psy můžete platit bankovním převodem na účet obce zřízený u České spořitelny, a.s., č.ú. 1483130399/0800, jako variabilní symbol uvádějte č.p. domu a do zprávy pro příjemce uveďte své jméno. Štítky na popelnice vám budou potom individuálně včas předány.
Bezhotovostní platba poplatků bankovním převodem není povinná.
Poplatky bude možno uhradit na obecním úřadě po zrušení mimořádných opatření.
Podrobnější informace naleznete na fyzické i elektronické úřední desce.
____________________________________________________________________________________________________________

Dnes, ve středu 18. března 2020 v 19:00 hodin se v zasedací místnosti obecního úřadu mělo konat veřejné zasedání zastupitelstva obce Vrbka. Toto zasedání je zrušeno a proběhne v náhradním termínu, který bude oznámen obvyklým způsobem.
____________________________________________________________________________________________________________

Obecní úřad Vrbka má záměr nakoupit pro vás občany a chalupáře kompostéry o velikosti 1000 litrů nebo 2000 litrů, které byste si umístili na své pozemky v katastru obce Vrbka. Kompostéry pro vás občany i chalupáře by byly zcela zdarma. Nákup kompostéru je podmíněn získáním dotace. Zájemci o kompostéry se přihlaste starostovi obce do 22. března 2020.
____________________________________________________________________________________________________________

Dle usnesení vlády České republiky ze dne 16. března 2020 č. 240 o přijetí krizového opatření, vláda doporučuje osobám starším 70 let nevycházet po dobu trvání nouzového stavu mimo svá obydlí, s výjimkou návštěvy zdravotnického zařízení za účelem zajištění neodkladné zdravotní péče. A současně nařizuje starostům obcí zajistit těmto osobám pomoc při zvládání základních životních potřeb, včetně nákupů potravin a léků. Pokud se v naší obci nachází někdo, kdo takovou pomoc vzhledem k svému věku a nebo zdravotnímu stavu potřebuje, protože se o něho nemá z rodiny, přátel nebo sousedů kdo postarat, obraťte se na starostu obce na telefonním čísle 725 518 714. Tato pomoc vám bude bezplatně zajištěna.
____________________________________________________________________________________________________________

Dle usnesení vlády České republiky ze dne 18. března 2020 č. 247 o přijetí krizového opatření, vláda zakazuje s účinností od 19. března 2020 od 00:00 hod. všem osobám pohyb a pobyt na všech místech mimo bydliště, bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének.
____________________________________________________________________________________________________________

Dle usnesení vlády České republiky ze dne 18. března 2020 č. 249 o přijetí krizového opatření, vláda zakazuje s účinností od 19. března 2020 od 00:00 hod. všem osobám přítomnost v maloobchodních prodejnách potravin v čase mezi 10:00 hod. a 12:00 hod., a to s výjimkou osob starších 65 let věku a majitelů a zaměstnanců provozovatele prodejny nebo osob v obdobném poměru.
____________________________________________________________________________________________________________

I nadále doporučuji sledovat elektronickou i fyzickou úřední desku obce Vrbka a stránky MV ČR a MZ ČR a zpravodajství v televizi a rádii.
____________________________________________________________________________________________________________

Pojízdná prodejna s pečivem bude do naší obce i nadále dojíždět ve dny a v čase jako doposud. Při čekání na pojízdnou prodejnu prosím dbejte hygienických nařízení vlády.

celý text

ostatní | 18. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Hlášení rozhlasu 17.3.2020
Paní MUDr. Bláhová oznamuje, že její ordinace funguje v nouzovém režimu. Ošetřovány budou pouze akutní případy a to pouze na základě předchozí telefonické konzultace na telefonním čísle 573 358 013. Recepty na léky budou zasílány výhradně formou e-receptu na mobilní telefonní číslo nebo email. Ordinační hodiny jsou zkrácené a to v pondělí od 13:00 do 16:00 hodin, v úterý až pátek od 8:00 do 11:30 hodin.
____________________________________________________________________________________________________________

Paní MUDr. Stránská oznamuje, že její ordinace funguje v nouzovém režimu. Ošetřovány budou pouze akutní případy a to pouze na základě předchozí telefonické konzultace na telefonním čísle 573 358 555. Recepty na léky budou vystaveny elektronicky formou e-receptu, stejně tak pracovní neschopnost.
____________________________________________________________________________________________________________

Sběrný dvůr ve Kvasicích je do odvolání uzavřen.
____________________________________________________________________________________________________________

Aktuální informace ve veřejné dopravě v důsledku šíření nákazy koronaviru:
v souvislosti s vládním nařízením spočívajícím v omezení pohybu osob v České republice z důvodu zamezení šíření koronaviru bude s platností od středy 18. 3. 2020 do odvolání provoz na všech autobusových regionálních linkách v závazku veřejné služby Zlínského kraje veden podle jízdních řádů, které platí o letních prázdninách. Dále může dojít k zastavení nebo omezení spojů jedoucí do Brna a Ostravy. Rovněž z důvodu vyhlášení nouzového stavu v České republice s platností od neděle 15.3.2020 dochází k omezení spojů na bohoslužby jezdící v neděli.
Změny ve vyhledávačích spojení, např. IDOS, se projeví nejpozději ve středu 18. 3. 2020.
____________________________________________________________________________________________________________

Žádáme občany, aby vzhledem k mimořádným opatřením nařízených vládou České republiky chodili do odvolání na Obecní úřad Vrbka v úřední hodiny jen v nejnutnějších případech. Ke komunikaci s obecním úřadem využívali emailovou popřípadě datovou schránku. Samozřejmostí je telefonní spojení na starostu obce na telefonním čísle 725 518 714.
Vzhledem k přijetí krizových opatření schválených vládou České republiky bude místní knihovna v naší obci rovněž uzavřena do odvolání.
____________________________________________________________________________________________________________

Výběr poplatků za odpady a psy přímo na OÚ se do odvolání ruší.
Poplatky za odpady a psy můžete platit bankovním převodem na účet obce zřízený u České spořitelny, a.s., č.ú. 1483130399/0800, jako variabilní symbol uvádějte č.p. domu a do zprávy pro příjemce uveďte své jméno. Štítky na popelnice vám budou potom individuálně včas předány.
Bezhotovostní platba poplatků bankovním převodem není povinná.
Poplatky bude možno uhradit na obecním úřadě po zrušení mimořádných opatření.
Podrobnější informace naleznete na fyzické i elektronické úřední desce.
____________________________________________________________________________________________________________

Ve středu 18. března 2020 v 19:00 hodin se v zasedací místnosti obecního úřadu mělo konat veřejné zasedání zastupitelstva obce Vrbka. Toto zasedání je zrušeno a proběhne v náhradním termínu, který bude oznámen obvyklým způsobem.
____________________________________________________________________________________________________________

Obecní úřad Vrbka má záměr nakoupit pro vás občany a chalupáře kompostéry o velikosti 1000 litrů nebo 2000 litrů, které byste si umístili na své pozemky v katastru obce Vrbka. Kompostéry pro vás občany i chalupáře by byly zcela zdarma. Nákup kompostéru je podmíněn získáním dotace. Zájemci o kompostéry se přihlaste starostovi obce do 22. března 2020.
____________________________________________________________________________________________________________

Dle usnesení vlády České republiky ze dne 16. března 2020 č. 240 o přijetí krizového opatření, vláda doporučuje osobám starším 70 let nevycházet po dobu trvání nouzového stavu mimo svá obydlí, s výjimkou návštěvy zdravotnického zařízení za účelem zajištění neodkladné zdravotní péče. A současně nařizuje starostům obcí zajistit těmto osobám pomoc při zvládání základních životních potřeb, včetně nákupů potravin a léků. Pokud se v naší obci nachází někdo, kdo takovou pomoc vzhledem k svému věku a nebo zdravotnímu stavu potřebuje, protože se o něho nemá z rodiny, přátel nebo sousedů kdo postarat, obraťte se na starostu obce na telefonním čísle 725 518 714. Tato pomoc vám bude bezplatně zajištěna.
____________________________________________________________________________________________________________

I nadále doporučuji sledovat elektronickou i fyzickou úřední desku obce Vrbka a stránky MV ČR a MZ ČR co se koronaviru týká.

celý text

ostatní | 17. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Hlášení rozhlasu 16.3.2020
Paní MUDr. Bláhová oznamuje, že její ordinace funguje v nouzovém režimu. Ošetřovány budou pouze akutní případy a to pouze na základě předchozí telefonické konzultace na telefonním čísle 573 358 013. Recepty na léky budou zasílány výhradně formou e-receptu na mobilní telefonní číslo nebo email. Ordinační hodiny jsou zkrácené a to v pondělí od 13:00 do 16:00 hodin, v úterý až pátek od 8:00 do 11:30 hodin.
____________________________________________________________________________________________________________

Paní MUDr. Stránská oznamuje, že její ordinace funguje v nouzovém režimu. Ošetřovány budou pouze akutní případy a to pouze na základě předchozí telefonické konzultace na telefonním čísle 573 358 555. Recepty na léky budou vystaveny elektronicky formou e-receptu, stejně tak pracovní neschopnost.
____________________________________________________________________________________________________________

Sběrný dvůr ve Kvasicích je do odvolání uzavřen.
____________________________________________________________________________________________________________

V souvislosti s mimořádnými opatřeními, které v úterý 10. března vydalo Ministerstvo zdravotnictví, jsou ve Zlínském kraji upraveny jízdní řády linkových autobusů. Protože jsou uzavřeny základní, střední, vyšší odborné i vysoké školy, pojedou autobusy od dneška, pondělí 16. března 2020 v prázdninovém režimu. To znamená, že omezení autobusových spojů se týká především ranních a odpoledních spojů, které zabezpečují přepravu žáků a studentů do škol. Omezení autobusové linkové dopravy platí do odvolání, minimálně však 14 dnů. Vlakové spoje zůstávají v plném rozsahu a prázdninový režim se jich netýká.
____________________________________________________________________________________________________________

Ve dnech 17. a 26. března a 3. dubna 2020 bude prováděna velkoplošná deratizace v naší obci. Akci zabezpečuje firma Deratex, spol. s r. o. se sídlem ve Zlíně, která provede ošetření kanalizační sítě, veřejných ploch a vybraných objektů. Vzhledem k nastalým bezpečnostním opatřením se zaměstnanci firmy nebudou stýkat s občany.
____________________________________________________________________________________________________________

Žádáme občany, aby vzhledem k mimořádným opatřením nařízených vládou České republiky chodili na Obecní úřad Vrbka v úřední hodiny jen v nejnutnějších případech a ke komunikaci s obecním úřadem využívali emailovou popřípadě datovou schránku do odvolání.
Vzhledem k přijetí krizových opatření schválených vládou České republiky bude místní knihovna v naší obci uzavřena do odvolání.
____________________________________________________________________________________________________________

Výběr poplatků za odpady a psy přímo na OÚ se do odvolání ruší. Poplatky za odpady a psy můžete platit bankovním převodem na účet obce zřízený u České spořitelny, a.s. Jako variabilní symbol uvádějte č.p. domu a do zprávy pro příjemce uveďte své jméno. Štítky na popelnice vám budou potom individuálně včas předány.
Výše poplatků je následující. Za prvního a druhého psa činí roční poplatek 60,- Kč za třetího a každého dalšího 80,- Kč. Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů za fyzickou osobu trvalým pobytem v katastru obce Vrbka činí výše poplatku 500,- Kč a za fyzickou osobu, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu, čili také 500,- Kč na rok.
____________________________________________________________________________________________________________

Ve středu 18. března 2020 v 19:00 hodin se v zasedací místnosti obecního úřadu mělo konat veřejné zasedání zastupitelstva obce Vrbka. Toto zasedání je zrušeno a proběhne v náhradním termínu, který bude oznámen běžným způsobem.
____________________________________________________________________________________________________________

Obecní úřad Vrbka má záměr nakoupit pro vás občany kompostéry o velikosti 1000 litrů nebo 2000 litrů, které byste si umístili na své pozemky v katastru obce Vrbka. Kompostéry pro vás občany by byly zcela zdarma. Nákup kompostéru je podmíněn získáním dotace. Zájemci o kompostéry se přihlaste starostovi obce do 22. března 2020.
____________________________________________________________________________________________________________

Vzhledem k rychle se měnící situaci kolem koronaviru doporučuji občanům bedlivě sledovat rozhlasové a televizní zpravodajství. Mimořádná nařízení MZ ČR a usnesení nových zákonů naleznete na elektronické úřední desce na obecních internetových stránkách, nebo na stránkách MV ČR.


celý text

ostatní | 16. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Hlášení rozhlasu 14.3.2020
Omlouvám se za zmatečné hlášení při posledním hlášení místního rozhlasu ohledně „Dne otevřeného rodičům a přátelům školy", který se měl konat 12. března 2020 na ZŠ Kvasice. Vzhledem k epidemiologické situaci to byla již neopodstatněná zpráva.
____________________________________________________________________________________________________________

Dnes ve 14:10 hodin do naší obce přijede pojízdná prodejna MORAVOS. Pojízdná prodejna nabízí koření, krmení pro zvířata, krémy a masti, drogerii, hnojiva, brambory atd. Podrobnou nabídku pojízdné prodejny najdete buď na úřední desce před OÚ, nebo na webu obce.
____________________________________________________________________________________________________________

Paní MUDr. Bláhová důrazně žádá své pacienty, aby vzhledem k epidemii COVID-19 odložili neakutní návštěvu ordinace zhruba o měsíc. Zároveň doporučuje využít možnosti zasílat recepty na léky formou e-receptu na mobilní telefon nebo email. Po telefonické domluvě zdravotní sestra přichystá a uloží váš recept do místní lékárny a vy nebudete mít důvod chodit do čekárny paní doktorky. Ošetřovány budou pouze akutní případy.
____________________________________________________________________________________________________________

Obec Karolín, jako zřizovatel MŠ Karolín, oznamuje, že z důvodu prevence a ne-bezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavi-rem SARS-CoV-2 a také z důvodu uzavření MŠ Kvasice, jako dodavatele stravy pro MŠ Karolín, je nucena učinit mimořádné opatření:
S účinností ode dne 16. března 2020 bude MŠ Karolín uzavřena do odvolání.
____________________________________________________________________________________________________________

V souvislosti s mimořádnými opatřeními, které v úterý 10. března vydalo Ministerstvo zdravotnictví, budou ve Zlínském kraji upraveny jízdní řády linkových autobusů. Protože jsou uzavřeny základní, střední, vyšší odborné i vysoké školy, pojedou autobusy od pondělí 16. března 2020 v prázdninovém režimu. To znamená, že omezení autobusových spojů se týká především ranních a odpoledních spojů, které zabezpečují přepravu žáků a studentů do škol. Omezení autobusové linkové dopravy platí do odvolání, minimálně však 14 dnů. Vlakové spoje zůstávají v plném rozsahu a prázdninový režim se jich netýká.
____________________________________________________________________________________________________________

Ve dnech 17. a 26. března a 3. dubna 2020 bude prováděna velkoplošná deratizace v naší obci. Akci zabezpečuje firma Deratex, spol. s r. o. se sídlem ve Zlíně, která provede ošetření kanalizační sítě, veřejných ploch a vybraných objektů. Vzhledem k tomu, že je pravděpodobný výskyt hlodavců i v okolí obytných domů a hospodářských staveních, vyzýváme občany ke spolupráci, při vyhledávání pobytu hlodavců. Pokud to situace vyžaduje, obraťte se přímo na pracovníky jmenované firmy, anebo nahlaste své požadavky u starosty obce, aby bylo zabezpečeno komplexní ošetření obce.
____________________________________________________________________________________________________________

Žádáme občany, aby vzhledem k mimořádným opatřením nařízených vládou České republiky chodili na Obecní úřad Vrbka v úřední hodiny jen v nejnutnějších případech a ke komunikaci s obecním úřadem využívali emailovou popřípadě datovou schránku.
Vzhledem k přijetí krizových opatření schválených vládou České republiky bude místní knihovna v naší obci uzavřena do odvolání.
____________________________________________________________________________________________________________

Výběr poplatků za odpady a psy přímo na OÚ se do odvolání ruší. Poplatky za odpady a psy můžete platit bankovním převodem na účet obce zřízený u České spořitelny, a.s. Jako variabilní symbol uvádějte č.p. domu a do zprávy pro příjemce uveďte své jméno. Štítky na popelnice vám budou potom individuálně včas předány.
Výše poplatků je následující. Za prvního a druhého psa činí roční poplatek 60,- Kč za třetího a každého dalšího 80,- Kč. Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů za fyzickou osobu trvalým pobytem v katastru obce Vrbka činí výše poplatku 500,- Kč a za fyzickou osobu, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu, čili také 500,- Kč na rok.
____________________________________________________________________________________________________________

Ve středu 18. března 2020 v 19:00 hodin se v zasedací místnosti obecního úřadu bude konat veřejné zasedání zastupitelstva obce Vrbka. Toto zasedání musí proběhnout se zákonné povinnosti.
____________________________________________________________________________________________________________

Obecní úřad Vrbka má záměr nakoupit pro vás občany kompostéry o velikosti 1000 litrů nebo 2000 litrů, které byste si umístili na své pozemky v katastru obce Vrbka. Kompostéry pro vás občany by byly zcela zdarma. Nákup kompostéru je podmíněn získáním dotace. Zájemci o kompostéry se přihlaste starostovi obce do 22. března 2020.
____________________________________________________________________________________________________________

Vzhledem k rychle se měnící situaci kolem koronaviru doporučuji občanům bedlivě sledovat rozhlasové a televizní zpravodajství. Mimořádná nařízení MZ ČR a usnesení nových zákonů naleznete na elektronické úřední desce na obecních internetových stránkách, nebo na stránkách MV ČR.


celý text

ostatní | 14. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Hlášení rozhlasu 11.3.2020ZŠ Kvasice zve rodiče a prarodiče na "Den otevřený rodičům a přátelům školy", který se koná 12. března 2020 první tři vyučující hodiny, tedy od 7:45 hodin do 10:30 hodin.
Jste srdečně zváni ředitelem a zaměstnanci školy se podívat na výuku.
____________________________________________________________________________________________________________

V sobotu 14. března ve 14:10 hodin do naší obce přijede pojízdná prodejna MORAVOS. Pojízdná prodejna nabízí koření, krmení pro zvířata, krémy a masti, drogerii, hnojiva, brambory atd. Podrobnou nabídku pojízdné prodejny najdete buď na úřední desce před OÚ, nebo na webu obce.
____________________________________________________________________________________________________________

Ve dnech 17. a 26. března a 3. dubna 2020 bude prováděna velkoplošná derati-zace v naší obci. Akci zabezpečuje firma Deratex, spol. s r. o. se sídlem ve Zlíně, která provede ošetření kanalizační sítě, veřejných ploch a vybraných objektů. Vzhledem k tomu, že je pravděpodobný výskyt hlodavců i v okolí obytných do-mů a hospodářských staveních, vyzýváme občany ke spolupráci, při vyhledávání pobytu hlodavců. Pokud to situace vyžaduje, obraťte se přímo na pracovníky jmenované firmy, anebo nahlaste své požadavky u starosty obce, aby bylo za-bezpečeno komplexní ošetření obce.
____________________________________________________________________________________________________________

Od příští středy 18. března bude možno zaplatit na obecním úřadě poplatky za psy. Za prvního a druhého psa činí roční poplatek 60,- Kč za třetího a každého dalšího 80,- Kč. Dále bude vybírán i poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Za fyzickou osobu trvale žijící v katastru obce Vrbka činí výše poplatku 500,- Kč a za fyzickou osobu, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu, čili taky 500,- Kč na rok.
____________________________________________________________________________________________________________

Ve středu 18. března 2020 v 19:00 hodin se v zasedací místnosti obecního úřadu bude konat veřejné zasedání zastupitelstva obce Vrbka. Všichni občané jsou na veřejné zasedání obecního zastupitelstva srdečně zváni.
____________________________________________________________________________________________________________

Obecní úřad Vrbka má záměr nakoupit pro vás občany kompostéry o velikosti 1000 litrů nebo 2000 litrů, které byste si umístili na své pozemky v katastru obce Vrbka. Kompostéry pro vás občany by byly zcela zdarma. Nákup kompostéru je podmíněn získáním dotace. Zájemci o kompostéry se přihlaste starostovi obce do 22. března 2020.
____________________________________________________________________________________________________________

Vzhledem k rychle se měnící situaci kolem koronaviru doporučuji občanům bedlivě sledovat rozhlasové a televizní zpravodajství. Mimořádná nařízení MZ ČR naleznete na elektronické úřední desce na obecních internetových stránkách.

celý text

ostatní | 11. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Hlášení rozhlasu 4.3.2020
ZŠ Kvasice zve rodiče a prarodiče na "Den otevřený rodičům a přátelům školy", který se koná 12. března 2020 první tři vyučující hodiny, tedy od 7:45 hodin do 10:30 hodin.
Jste srdečně zváni ředitelem a zaměstnanci školy se podívat na výuku.
____________________________________________________________________________________________________________

Sociální služby města Kroměříže na základě doporučení Krajské hygienické stanice
Zlínského kraje a Ministerstva zdravotnictví ČR omezují návštěvy ve všech svých zařízeních. Platí tu zákaz vstupu osobám, které se vrátily z rizikových oblastí zasažených koronavirem COVID-19 (Čínská lidová republika, Jižní Korea, Hong Kong, Írán, Japonsko, Singapur, Itálie – regiony Benátsko, Lombardie, Emilia-Romagna, Piemont). Zákaz vstupu platí i pro osoby s akutním respiračním onemocněním.
____________________________________________________________________________________________________________

Na vývěsce před obecní úřadem a na webu obce v sekci aktuálně – novinky je vyvěšena výzva obyvatelům a institucím Zlínského kraje a informace Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně k epidemiologické situaci ohledně koronaviru. Ve vlastním zájmu si prosím tyto materiály prostudujte.
____________________________________________________________________________________________________________

Ve dnech 17. a 26. března a 3. dubna 2020 bude prováděna velkoplošná derati-zace v naší obci. Akci zabezpečuje firma Deratex, spol. s r. o. se sídlem ve Zlíně, která provede ošetření kanalizační sítě, veřejných ploch a vybraných objektů. Vzhledem k tomu, že je pravděpodobný výskyt hlodavců i v okolí obytných do-mů a hospodářských staveních, vyzýváme občany ke spolupráci, při vyhledávání pobytu hlodavců. Pokud to situace vyžaduje, obraťte se přímo na pracovníky jmenované firmy, anebo nahlaste své požadavky u starosty obce, aby bylo za-bezpečeno komplexní ošetření obce.


celý text

ostatní | 4. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Hlášení rozhlasu 2.3.2020
Soukromý chovatel pan Gajdůšek z Prakšic, bude zítra, v úterý 3.března v 8:45 hodin prodávat na prostranství u lip kuřice různých barev za 165 kč a kohouty za 140 kč.
____________________________________________________________________________________________________________

Zítra, 3.března bude obecní knihovna zavřena. Bude otevřena v náhradním termínu ve středu 4.března, v čase obvyklém.
____________________________________________________________________________________________________________

Připomínám, že paní MUDr. Bláhová má z důvodu dovolené tento týden uzavřenou ordinaci. Zastupuje ji paní MUDr. Stránská ve svých ordinačních hodinách.
____________________________________________________________________________________________________________

ZŠ Kvasice zve rodiče a prarodiče na "Den otevřený rodičům a přátelům školy", který se koná 12. března 2020 první tři vyučující hodiny, tedy od 7:45 hodin do 10:30 hodin. Jste srdečně zváni ředitelem a zaměstnanci školy se podívat na výuku.
____________________________________________________________________________________________________________

Sociální služby města Kroměříže na základě doporučení Krajské hygienické stanice Zlínského kraje a Ministerstva zdravotnictví ČR omezují návštěvy ve všech svých zařízeních. Platí tu zákaz vstupu osobám, které se vrátily z rizikových oblastí zasažených koronavirem COVID-19 (Čínská lidová republika, Jižní Korea, Hong Kong, Írán, Japonsko, Singapur, Itálie – regiony Benátsko, Lombardie, Emilia-Romagna, Piemont). Zákaz vstupu platí i pro osoby s akutním respiračním onemocněním.
____________________________________________________________________________________________________________

Na vývěsce před obecní úřadem a na webu obce v sekci aktuálně – novinky je vyvěšena informace Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně k epidemiologické situaci ohledně koronaviru. Ve vlastním zájmu si prosím tyto materiály prostudujte.


celý text

ostatní | 2. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Hlášení rozhlasu 24.2.2020Účastníci masopustní pochůzky obcí s medvědem děkují občanům za bohaté pohoštění a vlídné přijetí u jejich obydlí.
____________________________________________________________________________________________________________

Tuto středu 26. února ve 14:10 hodin do naší obce přijede pojízdná prodejna MORAVOS. Pojízdná prodejna nabízí koření, krmení pro zvířata, krémy a masti, drogerii, hnojiva, brambory atd. Podrobnou nabídku pojízdné prodejny najdete buď na vývěsce před obecním úřadem nebo na autobusové zastávce, nebo na webu obce v sekci aktuálně - novinky - pojízdná prodejna MORAVOS.
____________________________________________________________________________________________________________

Paní MUDr. Bláhová oznamuje, že z důvodu dovolené od 2. března do 6. března bude její ordinace uzavřena. Zastupovat ji bude paní MUDr. Stránská ve svých ordinačních hodinách.
____________________________________________________________________________________________________________

ZŠ Kvasice zve rodiče a prarodiče na "Den otevřený rodičům a přátelům školy", který se koná 12. března 2020 první tři vyučující hodiny, tedy od 7:45 hodin do 10:30 hodin. Jste srdečně zváni ředitelem a zaměstnanci školy se podívat na výuku.

celý text

ostatní | 24. 2. 2020 | Autor: Správce Webu

Hlášení rozhlasu 17.2.2020
Jako každý rok, tak i letos projde naší obcí masopustní průvod s medvědem a maskami. Sraz těch, kteří se chtějí průvodu zúčastnit je v sobotu 22. února v 10:30 hodin v hasičské zbrojnici. Do průvodu masek jste všichni srdečně zváni.
____________________________________________________________________________________________________________

Připomínám všem občanům, že zítra 18. února z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie v naší obci v čase od 7:30 do 14:30 hodin.

celý text

ostatní | 17. 2. 2020 | Autor: Správce Webu

Hlášení rozhlasu 5.2.2020
Do 23.února včetně, si nebudou moci občané v Kroměříži vyřídit občanský průkaz ani cestovní doklad a ani se přihlásit v Kroměříži k trvalému pobytu. Předpokládaný termín otevření oddělení v opravených prostorách na Husově náměstí je 24. února 2020. Kdo bude doklady nutně potřebovat, může využít služeb jakéhokoliv okolního úřadu obce s rozšířenou působností, například v Holešově, Bystřici pod Hostýnem, Otrokovicích či v Přerově.
____________________________________________________________________________________________________________

V pátek 7. února v 17:00 hodin se v zasedací místnosti na obecním úřadě uskuteční kurz první pomoci pro všechny věkové kategorie s podtitulem „Když znáš, zachráníš“. Každý z nás se může ocitnout v situaci, kdy je třeba okamžitě poskytnout první pomoc. Nejvíce člověk ublíží tím, že neudělá nic… Co se naučíte? - poznat život ohrožující stavy, život zachraňující úkony, postup u dopravní nehody, základní zranění a úrazy a to vše zdarma.

celý text

ostatní | 5. 2. 2020 | Autor: Správce Webu

Hlášení rozhlasu 28.1.2020

Od 27.ledna do 23.února včetně, si nebudou moci občané v Kroměříži vyřídit občanský průkaz ani cestovní doklad a ani se přihlásit v Kroměříži k trvalému pobytu. Předpokládaný termín otevření oddělení v opravených prostorách na Husově náměstí je 24. února 2020. Kdo bude doklady nutně potřebovat, může využít služeb jakéhokoliv okolního úřadu obce s rozšířenou působností, například v Holešově, Bystřici pod Hostýnem, Otrokovicích či v Přerově.
____________________________________________________________________________________________________________

Ve středu 29. ledna ve 14:10 hodin do naší obce přijede pojízdná prodejna MORAVOS. Pojízdná prodejna nabízí koření, krmení pro zvířata, krémy a masti, drogerii, hnojiva, brambory atd. Podrobnou nabídku pojízdné prodejny najdete buď na vývěsce před obecním úřadem nebo na autobusové zastávce, nebo na webu obce v sekci aktuálně - novinky - pojízdná prodejna MORAVOS.
____________________________________________________________________________________________________________

Od února začíná v nedaleké obci Kvasice kurz jógy. Organizátorka kurzu Mirka Boucová by ráda pozvala na bezplatnou ukázkovou lekci i obyvatele naší obce. Jógu si můžete zdarma vyzkoušet ve středu 5. února od 18:00 hodin v Kvasicích na Sokolovně. Lekce je vhodná pro muže i ženy každého věku a zkušeností. Vítány jsou také starší děti. S sebou podložku na cvičení a pohodlné oblečení.
____________________________________________________________________________________________________________

V pátek 7. února v 17:00 hodin se v zasedací místnosti na obecním úřadě uskuteční kurz první pomoci pro všechny věkové kategorie s podtitulem „Když znáš, zachráníš“. Každý z nás se může ocitnout v situaci, kdy je třeba okamžitě poskytnout první pomoc. Nejvíce člověk ublíží tím, že neudělá nic… Co se naučíte? - poznat život ohrožující stavy, život zachraňující úkony, postup u dopravní nehody, základní zranění a úrazy a to vše zdarma.
____________________________________________________________________________________________________________

Po naší obci se začaly objevovat takzvané graffiti. Momentálně jsou popsané některé kontejnery na zimní posyp, kontejnery na tříděný odpad a odpadkový koš na autobusové zastávce. Žádám tímto vás občany, pokud budete svědky „umělecké“ tvorby výtečníka či výtečníků, zdokumentujte je prosím při jejich tvorbě a předejte důkaz starostovi obce, popřípadě podejte starostovi o tomto skutku svědectví.


celý text

ostatní | 28. 1. 2020 | Autor: Správce Webu

Hlášení rozhlasu 15.1.2020
V sobotu 4.ledna 2020 se v naší obci uskutečnila Tříkrálová sbírka. Výtěžek sbírky v naší obci činil 10.772,- Kč. Charita Kroměříž děkuje všem dárcům za finanční dary a Obecní úřad Vrbka děkuje všem dobrovolníkům za obchůzku po domácnostech v naší obci.
____________________________________________________________________________________________________________

V sobotu 18. ledna ve 14:10 hodin do naší obce přijede pojízdná prodejna MORAVOS. Pojízdná prodejna nabízí koření, krmení pro zvířata, krémy a masti, drogerii, hnojiva, brambory atd. Podrobnou nabídku pojízdné prodejny najdete buď na vývěsce před obecním úřadem nebo na autobusové zastávce, nebo na webu obce v sekci aktuálně - novinky - pojízdná prodejna MORAVOS.
____________________________________________________________________________________________________________

Po naší obci se začaly objevovat takzvané graffiti. Momentálně jsou popsané některé kontejnery na zimní posyp, kontejnery na tříděný odpad a odpadkový koš na autobusové zastávce. Žádám tímto vás občany, pokud budete svědky „umělecké“ tvorby výtečníka či výtečníků, zdokumentujte je prosím při jejich tvorbě a předejte důkaz starostovi obce, popřípadě podejte starostovi o tomto skutku svědectví.


celý text

ostatní | 15. 1. 2020 | Autor: Správce Webu

Hlášení rozhlasu 30.12.2019
Kdo z občanů má zájem, může se zdarma zúčastnit zítra 31.prosince silvestrovského posezení s přáteli v místní sokolovně. Sokolovna bude přístupna od 19:00 hodin. Hudba a teplo zajištěno, občerstvení vlastní.
____________________________________________________________________________________________________________

Pravidelný svoz popelnic neproběhne ve čtvrtek 2. ledna 2020, ale den následující, v pátek 3. ledna 2020.
____________________________________________________________________________________________________________

V sobotu 4.ledna se v naší obci uskuteční Tříkrálová sbírka. Malí koledníci v čele se Třemi králi budou naší obcí procházet zhruba od půl desáté dopoledne do odpoledních hodin. Za jakýkoliv příspěvek předem děkuje Charita ČR.
____________________________________________________________________________________________________________

V sobotu 11.ledna se v 18:00 hodin uskuteční Výroční valná hromada Sboru dobrovolných hasičů Vrbka v zasedací místnosti na obecním úřadě. Účast všech členů sboru je nutná.


celý text

ostatní | 30. 12. 2019 | Autor: Správce Webu

Hlášení rozhlasu 26.12.2019
Připomínám, že zítra, 27. prosince 2019 bude ordinace paní MUDr. Stránské uzavřena. Zastupovat ji bude paní MUDr. Bláhová ve Kvasicích ve svých ordinačních hodinách. Dále bude ordinace paní MUDr. Stránské uzavřena 31. prosince 2019. Zastupovat ji bude pan MUDr. Tesařík v Tlumačově ve svých ordinačních hodinách od 7,00-10,00 hodin.
____________________________________________________________________________________________________________

Paní MUDr. Bláhová oznamuje, že ve dnech 30. a 31. prosince 2019 bude její ordinace z důvodu dovolené uzavřena. 30. prosince 2019 ji bude zastupovat paní MUDr. Stránská ve Kvasicích ve svých ordinačních hodinách a 31. prosince 2019 ji bude zastupovat MUDr. Tesařík v Tlumačově ve svých ordinačních hodinách od 7,00-10,00 hodin.
____________________________________________________________________________________________________________

Zítra, v pátek 27.prosince ve 14:00 hodin proběhne na vrbeckém hřišti předsilvestrovská drakiáda. Všichni jste srdečně zváni a to s létajícím drakem a dobrou náladou.
____________________________________________________________________________________________________________

Pravidelný svoz popelnic neproběhne ve čtvrtek 2. ledna 2020, ale den následující, v pátek 3. ledna 2020.


celý text

ostatní | 26. 12. 2019 | Autor: Správce Webu

Hlášení rozhlasu 22.12.2019


Paní MUDr. Stránská oznamuje, že ve dnech 23. a 27. prosince 2019 bude její ordinace uzavřena. Zastupovat ji bude MUDr.Bláhová ve svých ordinačních hodinách. Dále bude její ordinace uzavřena 31. prosince 2019. Zastupovat ji bude MUDr.Tesařík v Tlumačově ve svých ordinačních hodinách od 7,00-10,00 hodin.
____________________________________________________________________________________________________________

Paní MUDr. Bláhová oznamuje, že ve dnech 30. a 31. prosince 2019 bude její ordinace z důvodu dovolené uzavřena. Zastupovat ji bude paní MUDr. Stránská ve Kvasicích ve svých ordinačních hodinách.
____________________________________________________________________________________________________________

Pravidelný svoz popelnic neproběhne ve čtvrtek 2. ledna, ale až v pátek 3. ledna.

celý text

ostatní | 22. 12. 2019 | Autor: Správce Webu

Hlášení rozhlasu 16.12.2019

Připomínám všem, co navštěvují místní knihovnu, že zítra je místní knihovna zavřená a nebude tento rok již veřejnosti přístupna. Knihovna bude veřejnosti opět přístupna 7.ledna 2020.
____________________________________________________________________________________________________________

Ve středu, 18. prosince 2019 se bude v 19:00 hodin konat v zasedací místnosti na obecním úřadě veřejné zasedání zastupitelstva obce Vrbka. Program veřejného zasedání je vyvěšen na úřední desce fyzické i elektronické na webu obce. Na veřejné zasedání zastupitelstva jste všichni srdečně zváni.
____________________________________________________________________________________________________________

Paní MUDr. Bláhová oznamuje, že ve dnech 19. a 20. prosince 2019 a dále 30. a 31. prosince 2019 bude její ordinace z důvodu dovolené uzavřena. Zastupovat ji bude paní MUDr. Stránská ve Kvasicích ve svých ordinačních hodinách.

celý text

ostatní | 16. 12. 2019 | Autor: Správce Webu

Hlášení rozhlasu 12.12.2019

Ve dnech 14. a 15. prosince 2019, čili tuto sobotu a neděli, se měla uskutečnit výstava vánočních perníků a dekorací v přízemí budovy obecního úřadu. Bohužel nikdo z občanů, až na dvě výjimky, nic nepřinesl. Z tohoto důvodu se výstava pro nezájem občanů ji podpořit ruší.
____________________________________________________________________________________________________________

Tuto sobotu 14. prosince se v 17:00 uskuteční u vrbeckého vánočního stromu Živý Betlém. Hru o narození Ježíška si pro vás připravují nejen vrbecké děti. Jste srdečně zváni ke vzhlédnutí hry. Po vystoupení dětí bude rozsvícen vrbecký vánoční strom, který se nepodařilo pro technickou poruchu rozsvítit v původně plánovaném termínu. Občerstvení na akci je zajištěno, ale pokud někdo přinesete ochutnat trochy vánočního cukroví, jistě tím nikoho neurazí.
____________________________________________________________________________________________________________

Ve středu, 18. prosince 2019 se bude v 19:00 hodin konat v zasedací místnosti na obecním úřadě veřejné zasedání zastupitelstva obce Vrbka. Veřejné zasedání by se mělo řídit následujícím programem:
1.Zahájení
2.Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3.Schválení programu zasedání
4.Kontrola usnesení z minulého zasedání
5.Rozpočtové opatření č.3/2019
6.Rozpočtové opatření č.4/2019
7.Projednání OZV obce Vrbka č. 1/2019 zrušovací, která bude zrušovat některé stávající OZV.
8.Projednání OZV obce Vrbka č. 2/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Vrbka, včetně nakládání se stavebním odpadem
9.Projednání OZV obce Vrbka č. 3/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Vrbka
10.Projednání Nařízení č.4/2019 kterým se stanovuje zákaz podomního prodeje na území obce Vrbka
11.Projednání OZV obce Vrbka č. 5/2019 o místním poplatku ze psů
12.Projednání návrhu rozpočtu obce Vrbka na rok 2020
13.Různé
14.Diskuze s občany
15.Usnesení
16.Závěr

Na veřejné zasedání zastupitelstva obce Vrbka jste všichni srdečně zváni.
____________________________________________________________________________________________________________

Místní knihovna nebude tento rok již veřejnosti přístupna. Knihovna bude veřejnosti opět přístupna 7.ledna 2020.
____________________________________________________________________________________________________________

Paní MUDr. Bláhová oznamuje, že ve dnech 19. a 20. prosince 2019 a dále 30. a 31. prosince 2019 bude její ordinace z důvodu dovolené uzavřena. Zastupovat ji bude paní MUDr. Stránská ve Kvasicích ve svých ordinačních hodinách.


celý text

ostatní | 12. 12. 2019 | Autor: Správce Webu

Hlášení rozhlasu 10.12.2019

Zítra, ve středu 11.prosince bude pracovník společnosti VaK Kroměříž zapisovat stavy vodoměrů v naší obci. Kdo z občanů nebude doma nechte stav vodoměru zapsaný na viditelném místě.
____________________________________________________________________________________________________________

Paní MUDr. Stránská oznamuje, že z důvodu dovolené bude ve čtvrtek 12.prosince a v pátek 13.prosince její ordinace uzavřena. Zastupovat ji bude paní MUDr. Bláhová ve svých ordinačních hodinách.
____________________________________________________________________________________________________________

I letos se v naší obci připojíme k národní akci Česko zpívá koledy. Sraz těch, kteří se chtějí k akci připojit společně s ostatními občany a v jednu chvíli si společně zazpívat stejné koledy společně s lidmi napříč naší vlastí, je zítra ve středu 11. prosince, v 17:45 hodin v zasedací místnosti na obecním úřadě. Zpívat se budou koledy Nesem vám noviny, Narodil se Kristus pán, Půjdem spolu do Betléma, Jak si krásné neviňátko, Pásli ovce Valaši. Zpívání bude zakončeno vánoční písničkou Vánoce, Vánoce přicházejí.
____________________________________________________________________________________________________________

Ve dnech 14. a 15. prosince, čili tuto sobotu a neděli, se uskuteční výstava vánočních perníků a dekorací v přízemí budovy obecního úřadu. Aby se bylo na co dívat, tak vás tímto žádám za organizátory této akce o příspěvky na tuto výstavu. Své příspěvky na výstavu přineste prosím zítra, ve středu 11. prosince od 18-19 hodin na obecní úřad. Zpět si je budete moci vyzvednout opět ve středu a to 18. prosince od 17-19 hodin.
____________________________________________________________________________________________________________

Tuto sobotu 14.prosince se v 17:00 uskuteční u vrbeckého vánočního stromu Živý Betlém. Hru o narození Ježíška si pro vás připravují nejen vrbecké děti. Jste srdečně zváni ke vzhlédnutí hry. Po vystoupení dětí bude rozsvícen vrbecký vánoční strom, který se nepodařilo pro technickou poruchu rozsvítit v původně plánovaném termínu. Občerstvení na akci je zajištěno.
____________________________________________________________________________________________________________

Ve fotogalerii obecních internetových stránek jsou k nahlédnutí letecké snímky naší obce, které byly pořízeny v druhé polovině měsíce června tohoto roku společností AMIDO letecké snímky s.r.o. Po rozkliknutí fotografie se vám fotografie zvětší a případným zájemcům o ni, se ukážou informace o tom, kde a jak fotografii objednat.


celý text

ostatní | 10. 12. 2019 | Autor: Správce Webu

Hlášení rozhlasu 6.12.2019

Zítra, v sobotu 7. prosince navštíví naši obec svatý Mikuláš se svou družinou. Během své návštěvy nám svatý Mikuláš v 16:30 hodin rozsvítí vánoční strom u školy, kde současně odmění přítomné děti za pěknou básničku nebo za pěknou písničku drobným dárkem. Následně bude svatý Mikuláš obcházet v naší obci domácnosti s dětmi. Kdo má zájem o návštěvu svatého Mikuláše u sebe doma, přihlaste se u starosty obce na telefonním čísle 725 518 714. Váš požadavek bude předán přímo svatému Mikuláši.
____________________________________________________________________________________________________________

Paní MUDr. Stránská oznamuje, že z důvodu účasti na semináři bude v úterý 10. prosince ordinovat od 16:00 do 18:00 hodin. Dále paní MUDr. Stránská oznamuje, že z důvodu dovolené bude ve čtvrtek 12.prosince a v pátek 13.prosince její ordinace uzavřena. Zastupovat ji bude paní MUDr. Bláhová ve svých ordinačních hodinách.
____________________________________________________________________________________________________________

Ve středu 11.prosince bude pracovník společnosti VaK Kroměříž zapisovat stavy vodoměrů v naší obci. Kdo z občanů nebude doma nechte stav vodoměru zapsaný na viditelném místě.
____________________________________________________________________________________________________________

I letos se v naší obci připojíme k národní akci Česko zpívá koledy. Sraz těch, kteří se chtějí k akci připojit společně s ostatními občany a v jednu chvíli si společně zazpívat stejné koledy společně s lidmi napříč naší vlastí, je ve středu 11. prosince, v 17:45 hodin v zasedací místnosti na obecním úřadě. Zpívat se budou koledy Nesem vám noviny, Narodil se Kristus pán, Půjdem spolu do Betléma, Jak si krásné neviňátko, Pásli ovce Valaši. Zpívání bude zakončeno vánoční písničkou Vánoce, Vánoce přicházejí.
____________________________________________________________________________________________________________

Ve dnech 14. a 15. prosince, čili příští sobotu a neděli se uskuteční výstava vánočních perníků a dekorací v přízemí budovy obecního úřadu. Aby se bylo na co dívat, tak vás tímto žádám za organizátory této akce o příspěvky na tuto výstavu. Své příspěvky na výstavu přineste prosím ve středu 11. prosince od 18-19 hodin na obecní úřad. Zpět si je budete moci vyzvednout opět ve středu a to 18. prosince od 17-19 hodin.
____________________________________________________________________________________________________________

V sobotu 14.prosince se v 17:00 uskuteční u vrbeckého vánočního stromu Živý Betlém. Hru o narození Ježíška si pro vás připravují nejen vrbecké děti. Jste srdečně zváni ke vzhlédnutí hry. Občerstvení na akci je zajištěno.
____________________________________________________________________________________________________________

Ve fotogalerii obecních internetových stránek jsou k nahlédnutí letecké snímky naší obce, které byly pořízeny v druhé polovině měsíce června tohoto roku společností AMIDO letecké snímky s.r.o. Po rozkliknutí fotografie se vám fotografie zvětší a případným zájemcům o ni, se ukážou informace o tom, kde a jak fotografii objednat.celý text

ostatní | 6. 12. 2019 | Autor: Správce Webu

Hlášení rozhlasu 3.12.2019


Zítra, ve středu 4. prosince ve 14:10 hodin do naší obce přijede pojízdná prodejna MORAVOS. Pojízdná prodejna nabízí koření, krmení pro zvířata, krémy a masti, drogerii, hnojiva, brambory atd. Podrobnou nabídku pojízdné prodejny najdete buď na vývěsce na autobusové zastávce, nebo na webu obce v sekci aktuálně – novinky - pojízdná prodejna MORAVOS.
____________________________________________________________________________________________________________

Tuto sobotu 7. prosince navštíví naši obec svatý Mikuláš se svou družinou. Během své návštěvy nám svatý Mikuláš v 16:30 hodin rozsvítí vánoční strom u školy, kde současně odmění přítomné děti za pěknou básničku nebo za pěknou písničku drobným dárkem. Následně bude svatý Mikuláš obcházet v naší obci domácnosti s dětmi. Kdo má zájem o návštěvu svatého Mikuláše u sebe doma, přihlaste se u starosty obce na telefonním čísle 725 518 714. Váš požadavek bude předán přímo svatému Mikuláši.
____________________________________________________________________________________________________________

Paní MUDr. Stránská oznamuje, že z důvodu účasti na semináři bude za týden v úterý 10. prosince ordinovat od 16:00 do 18:00 hodin.
____________________________________________________________________________________________________________

I letos se v naší obci připojíme k národní akci Česko zpívá koledy. Sraz těch, kteří se chtějí k akci připojit společně s ostatními občany a v jednu chvíli si společně zazpívat stejné koledy společně s lidmi napříč naší vlastí, je ve středu 11. prosince, v 17:45 hodin v zasedací místnosti na obecním úřadě. Zpívat se budou koledy Nesem vám noviny, Narodil se Kristus pán, Půjdem spolu do Betléma, Jak si krásné neviňátko, Pásli ovce Valaši. Zpívání bude zakončeno vánoční písničkou Vánoce, Vánoce přicházejí.
____________________________________________________________________________________________________________

Ve dnech 14. a 15. prosince, čili až příští sobotu a neděli se uskuteční výstava vánočních perníků a dekorací v přízemí budovy obecního úřadu. Aby se bylo na co dívat, tak vás tímto žádám za organizátory této akce o příspěvky na tuto výstavu. Své příspěvky na výstavu přineste prosím ve středu 11. prosince od 18-19 hodin na obecní úřad. Zpět si je budete moci vyzvednout opět ve středu a to 18. prosince od 17-19 hodin.
____________________________________________________________________________________________________________
V sobotu 14.prosince se v 17:00 uskuteční u vrbeckého vánočního stromu Živý Betlém. Hru o narození Ježíška si pro vás připravují nejen vrbecké děti. Jste srdečně zváni ke vzhlédnutí hry. Občerstvení na akci je zajištěno.
____________________________________________________________________________________________________________

Ve fotogalerii obecních internetových stránek jsou k nahlédnutí letecké snímky naší obce, které byly pořízeny v druhé polovině měsíce června tohoto roku společností AMIDO letecké snímky s.r.o. Po rozkliknutí fotografie se vám fotografie zvětší a případným zájemcům o ni, se ukážou informace o tom, kde a jak fotografii objednat.

celý text

ostatní | 3. 12. 2019 | Autor: Správce Webu

Hlášení rozhlasu 27.11.2019

Paní MUDr. Stránská oznamuje, že z důvodu dovolené bude ve čtvrtek 28.11. a v pátek 29.11. její ordinace uzavřena. Zastupovat ji bude paní MUDr. Bláhová ve svých ordinačních hodinách.
____________________________________________________________________________________________________________

Ve středu 4. prosince ve 14:10 hodin do naší obce přijede pojízdná prodejna MORAVOS. Pojízdná prodejna nabízí koření, krmení pro zvířata, krémy a masti, drogerii, hnojiva, brambory atd. Podrobnou nabídku pojízdné prodejny najdete buď na úřední desce před OÚ, nebo na webu obce v sekci aktuálně – pojízdná prodejna MORAVOS.

celý text

ostatní | 27. 11. 2019 | Autor: Správce Webu

Hlášení rozhlasu 20.11.2019

V naší obci se pořádá sbírka pro Diakonii Broumov. Sbírají se tyto věci:
• Veškeré letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské)
• Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony
• Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
• Domácí potřeby (nádobí bílé i černé, skleničky) zabalené v krabici
• Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky, peří
• Obuv – nepoškozená a v párech (svázaných gumičkou)
• Kabelky, batohy, drobné předměty z domácnosti
• Hračky – nepoškozené a kompletní, také plyšové
• Menší elektrospotřebiče – mohou být i nefunkční
• Knihy, časopisy

Do sbírky prosím nenoste tyto věci:
• ledničky, televize, počítače, matrace, koberce – z ekologických důvodů
• nábytek
• znečištěný a vlhký textil

Věci přineste do přízemí budovy obecního úřadu příští úterý a středu, tedy 26. a 27. listopadu vždy od 17:00 do 19:00 hodin.
____________________________________________________________________________________________________________

Tento čtvrtek, zítra, 21. listopadu do naší obce nepřijede pojízdná prodejna s pečivem.
____________________________________________________________________________________________________________

Tuto sobotu 23. listopadu ve 14:10 hodin do naší obce přijede pojízdná prodejna MORAVOS. Pojízdná prodejna nabízí koření, krmení pro zvířata, krémy a masti, drogerii, hnojiva, brambory atd. Podrobnou nabídku pojízdné prodejny najdete buď na úřední desce před OÚ, nebo na webu obce v sekci aktuálně – pojízdná prodejna MORAVOS.celý text

ostatní | 20. 11. 2019 | Autor: Správce Webu

Hlášení rozhlasu 19.11.2019

Kdo z občanů ještě nezaznamenal z vývěsek na obci a webových stránek obce, tak v naší obci se pořádaná sbírka pro Diakonii Broumov. Sbírají se tyto věci:
• Veškeré letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské)
• Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony
• Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
• Domácí potřeby (nádobí bílé i černé, skleničky) zabalené v krabici
• Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky, peří
• Obuv – nepoškozená a v párech (svázaných gumičkou)
• Kabelky, batohy, drobné předměty z domácnosti
• Hračky – nepoškozené a kompletní, také plyšové
• Menší elektrospotřebiče – mohou být i nefunkční
• Knihy, časopisy

Do sbírky prosím nenoste tyto věci:
• ledničky, televize, počítače, matrace, koberce – z ekologických důvodů
• nábytek
• znečištěný a vlhký textil

Věci jste mohli přinést již dnes do přízemí budovy obecního úřadu v době od 17:00 do 19:00 hodin. Další možnost, kdy můžete věci přinášet je zítra a příští úterý a středu, tedy 20., 26. a 27. listopadu vždy od 17:00 do 19:00 hodin opět do přízemí budovy obecního úřadu.
____________________________________________________________________________________________________________

Tento čtvrtek 21. listopadu do naší obce nepřijede pojízdná prodejna s pečivem.celý text

ostatní | 19. 11. 2019 | Autor: Správce Webu

Hlášení rozhlasu 14.11.2019

Tento týden od čtvrtka 14.listopadu do neděle 17. listopadu, hostuje v Kroměříži cirkus Metropol. Cirkus je umístěn na kroměřížském výstavišti Floria. Je připra-veno nové představení, ve kterém vystoupí plno zvířátek a artistů z celého světa. Celým představením publikum provede klaun TONITO.
____________________________________________________________________________________________________________

Tuto sobotu 16. listopadu proběhne v naší obci lampionový průvod a následně hledání vrbeckých bludiček. Sraz všech účastníků je v 17 hodin u obecního úřadu. Děti, které budou mít lampion domácí výroby, nebo budou mít na sobě masku bludičky, dostanou speciální odměnu. Během této akce bude vypnuté veřejné osvětlení.


celý text

ostatní | 14. 11. 2019 | Autor: Správce Webu

Hlášení rozhlasu 6.11.2019

Připomínám, že tento víkend bude opět přistaven kontejner na bioodpad. Další přistavení kontejneru na bioodpad je naplánované v obvyklém termínu za 14 dní.
____________________________________________________________________________________________________________

Paní MUDr. Stránská oznamuje, že zítra 7. a pozítřku 8. listopadu 2019 bude uzavřena její ordinace z důvodu její účasti na semináři. Zastupovat ji bude MUDr. Tesařík ve svých ordinačních hodinách v Tlumačově.
____________________________________________________________________________________________________________

MVDr. Bubeník oznamuje, že bude v naší obci čipovat psy. Zájemci o čipování se mohou hlásit na obecním úřadě, nebo starostovi obce. Po přihlášení zájemců o čipování bude upřesněn termín čipování. Ukončení přihlašování zájemců o čipování psů je stanoveno na 13. listopadu.
____________________________________________________________________________________________________________

TJ Nová Dědina vás zve na oslavy 100. výročí založení organizované tělovýchovy v Nové Dědině. Akce se uskuteční 9. a 10. listopadu. Program související s oslavami naleznete na úřední desce před OÚ, na vývěsce na zastávce a na webu obce.

celý text

ostatní | 6. 11. 2019 | Autor: Správce Webu

Hlášení rozhlasu 30.10.2019

Tento víkend bude přistaven kontejner na bioodpad náhradou za minulý víkend a další přistavení kontejneru na bioodpad je naplánované hned na příští víkend od pátku 8. listopadu.
____________________________________________________________________________________________________________

Paní MUDr. Stránská oznamuje, že 7. a 8. listopadu 2019 bude uzavřena její ordinace z důvodu její účasti na semináři. Zastupovat ji bude MUDr. Tesařík ve svých ordinačních hodinách v Tlumačově.
____________________________________________________________________________________________________________

Ve středu 6. listopadu ve 14:10 hodin do naší obce přijede pojízdná prodejna MORAVOS. Pojízdná prodejna nabízí koření, krmení pro zvířata, krémy a masti, drogerii, hnojiva, brambory atd. Podrobnou nabídku pojízdné prodejny najdete buď na úřední desce před OÚ, nebo na webu obce v sekci aktuálně – pojízdná prodejna MORAVOS.
____________________________________________________________________________________________________________

MVDr. Bubeník oznamuje, že bude v naší obci čipovat psy. Zájemci o čipování se mohou hlásit na obecním úřadě, po přihlášení zájemců o čipování bude upřesněn termín čipování.

celý text

ostatní | 31. 10. 2019 | Autor: Správce Webu
první předchozí
ze 4
poslední