Obsah

Sbor dobrovolných hasičů

Sbor dobrovolných hasičů Vrbka je občanské sdružení působící v oblasti požární ochrany, kultury a sportu.

Současnost

V současnosti má SDH Vrbka 51 členů. Všichni členové se výrazně podílejí na všech kulturních a sportovních akcích v obci. Díky vedení manželů Pospíšilových si družstvo dětí vede velmi dobře v požárním sportu.

Vybavení sboru

Vybavení SDH je v závislosti na finančních možnostech udržováno v takovém stavu, aby bylo možno účinně bojovat s případnými požáry.

Historie

Sbor dobrovolných hasičů byl v obci Vrbka založen 16. srpna 1942. Ustavující schůze se zůčastnilo 26 občanů a 2 hosté ze sousedních sborů. Za okupace pracovalo ve sboru 15 členů a 1 členka. První zásah sboru se uskutečnil v roce 1948 na Nové Dědině.

 

Více na www.sdhvrbka.estranky.cz