Obsah

Historie obce

 HistorieÚdolí s vrbami a prameny vody v severní části chřibských lesů dalo základ i jméno osadě. Vznik obce sahá do 14. století a byl od počátku spojen s kácením a mýcením lesů. První písemná zmínka o Vrbce pochází z roku 1422.

V roce 1422 je uvedena v soupisu majetku buchlovského panství v zástavní listině krále Zikmunda. Po dalších změnách vlastníků jejich sled uzavírá rod Lamberků. Po vzniku ČSR roku 1918 byl velkostatek mimo lesy rozparcelován. Jaroslav Thun měl zámek a lesy ve vlastnictví do roku 1945.

Nejstaršími stavbami v obci jsou panský dvůr (první zmínka v roce 1671), hospoda č. p. 1 z tlučenic z let 1850 - 1880 (první zmínka o šenku 1670), škola z roku 1883, části některých usedlostí z téže doby a dvě dřevěné stodoly.

V bývalé škole je soukromá expozice starého hospodářského nářadí. Na území obce byly v roce 1924 objeveny archeologické nálezy z období 9.-10 století. Posledním nálezem z roku 1995 byla sekera bradatice z doby Velkomoravské říše.

      Válku prožila obec bez velkých škod a tak po roce 1945 došlo k dalšímu rozkvětu obce. Po sloučení obcí Vrbka, Sulimov a Karolín v letech 1968 - 1975 bylo prosazeno rozšíření hřbitova a stavba smuteční síně. Zároveň probíhá stavba kanalizace, položení chodníků a výsadba zeleně a oprava vozovky. V roce 1978 byla škola v obci pro malý počet žáků zrušena. K  budově  bývalého  místního národního výboru byla přistavena hasičská zbrojnice a slavnostní síň, místo zde našla i knihovna. Spolkovou činnost v obci udržuje SDH Vrbka (1942) a donedávna ještě TJ  Sokol  Vrbka (1923), který ale již zanikl. Pád totality přinesl rozpad sloučených obcí.
    V letech 1995 - 1997 byl v obci    vybudován    vodovod, zcela  nový  rozvod  elektrické energie   a  obec  byla plynofikována.

 

Zdroj: ZLÍNSKÝ KRAJ města a obce zlínského kraje
Vydavatel: Jan Doleček

 

Historická pohlednice obce Vrbka

Historická poheldnice