Obsah

Venkovské muzeum Aloise Otýpky ve Vrbce

Venkovské muzeum Aloise Otýpky ve Vrbce bylo zřízeno  v budově bývalé školy.

Venkovské muzeum Aloise Otýpky ve Vrbce

Muzeum založil a exponáty do něj shromáždil sám pan Alois Otýpka. Exponáty v muzeu pochází především z jeho soukromé sbírky. Některé předměty do expozice muzea zapůjčili i místní občané. Jedná se  o expozici starého hospodářského nářadí, dokumentů, map, fotografií a dalších artefaktů.

Venkovské muzeum Aloise Otýpky ve Vrbce

Venkovské muzeum Aloise Otýpky ve Vrbce

Na území obce byly v roce 1924 objeveny archeologické nálezy z období 9. - 10. století.

Posledním nálezem z roku 1995 byla sekera bradatice z doby Velkomoravské říše.

Muzeum je otevřeno každou první a třetí neděli v měsíci /květen – říjen/ od 14:00 do 16:00 hodin, mimořádně po tel. domluvě na čísle 605 781 318, 777 115 421.

Mapa obce (3.45 MB)