Obsah

Aktuálně

Legislativa - výše poplatku za odpad, aktuální vyhlášky

Aktuální výše poplatku za odpad činí :

- 500 Kč/osoba/rok v případě osob přihlášených k trvalému pobytu.

- 500 Kč/rok  za nemovitost, kde není k trvalému pobytu přihlášena žádná osoba.

- 500 Kč/rok pro právnické a podnikající fyzické osoby, využívající systém odpadového hospodářství obce na základě smlouvy.

 

OZV č. 1/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

Obecně závazná vyhláška obce Vrbka č. 1/2022 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství