Obsah

Hlášení rozhlasu 6.4.2020

Typ: ostatní
Pekárna TOMA, která zaváží do naší obce pečivo, oznamuje všem svým zákazníkům, že ve čtvrtek 9. dubna bude prodávat zboží jen na objednávku. Objednávku na čtvrtek 9. dubna předejte napsanou na lístku obsluze pojízdné prodejny již v úterý 7. dubna. Na ty zákazníky, co objednávku v úterý nedají, se může stát, že ve čtvrtek nic nezbude.
____________________________________________________________________________________________________________

Apeluji na všechny občany žijící v naší obci, abyste dodržovali mimořádná nařízení vydaná Ministerstvem zdravotnictví České republiky a Vládou České republiky, které se týkají koronavirové pandemie nejen ve vlastním zájmu, ale také v zájmu vašich dětí, rodičů, prarodičů, sousedů a ostatních občanů žijících na území naší obce. Většina občanů se zdá být zodpovědná ke svému okolí a podle toho k nařízením přistupují. Bohužel jsou v naší obci ale i tací, kteří se chovají nezodpovědně a tato nařízení porušují
Je potřeba si uvědomit, že je mezi námi spousta lidí v rizikové skupině, nemusí to být jen lidé dříve narození, ale třeba lidé, kteří mají astma, nebo jsou v léčbě s onkologickým onemocněním nebo po léčbě s onkologickým onemocněním nebo třeba s poruchou imunity atd. Nebuďte prosím lhostejní ke svému okolí a dodržujte nařízení a hygienické normy. Jenom tak se budeme moci vrátit co v nejkratší době k normálu.
____________________________________________________________________________________________________________

Žádáme občany, aby vzhledem k mimořádným opatřením nařízených vládou České republiky a MZ ČR chodili do odvolání na Obecní úřad Vrbka v úřední hodiny jen v nejnutnějších případech a ke komunikaci s obecním úřadem využívali emailovou, popřípadě datovou schránku. Samozřejmostí je telefonní spojení na starostu obce na telefonním čísle 725 518 714. Výběr poplatků za odpady a psy přímo na OÚ se do odvolání ruší.
Poplatky za odpady a psy můžete platit bankovním převodem na účet obce zřízený u České spořitelny, a.s., č.ú. 1483130399/0800, jako variabilní symbol uvádějte č.p. domu a do zprávy pro příjemce uveďte své jméno. Štítky na popelnice vám budou potom individuálně včas předány.
Bezhotovostní platba poplatků bankovním převodem není povinná.
Poplatky bude možno uhradit na obecním úřadě po zrušení mimořádných opatření.
Podrobnější informace naleznete na fyzické i elektronické úřední desce.
____________________________________________________________________________________________________________

Na webových stránkách obce a na úřední desce před obecním úřadem je návod, jak nakládat s odpadem v době koronavirové pandemie v domácnostech. Prostudujte si prosím tyto materiály a řiďte se jimi.
____________________________________________________________________________________________________________

Firma z Kroměříže, která se zabývá závodním stravováním a výrobou baleného jídla, nabízí zájemcům dovoz hotových jídel až do domu, 1x týdně, vždy v předem domluvený termín. Záruka jídla je 14 dní. Cena 57 Kč za hlavní jídlo, 23 Kč za polévku. Výběr z 30 druhů jídel. V případě zájmu si můžete jídlo objednat na telefonním čísle 773 737 821. Bližší informace a potřebné kontakty najdete na úřední desce jak fyzické, tak elektronické.
____________________________________________________________________________________________________________

Charita Kroměříž po dobu nouzového stavu nebo až do odvolání nabízí osamělým seniorům a osobám se zdravotním postižením tyto služby, které je schopna v současné době potřebným osobám poskytnout. Jedná se o obstarání nákupu, koupel, chystání léků a stravy, zabezpečení zdravotní péče a to vše zdarma. Bližší informace a potřebné kontakty najdete na úřední desce jak fyzické, tak elektronické.
Pokud se v naší obci nachází někdo, kdo takovou pomoc vzhledem k svému věku anebo zdravotnímu stavu potřebuje, protože se o něho nemá z rodiny, přátel nebo sousedů kdo postarat, můžete se obrátit i na starostu obce na telefonním čísle 725 518 714. Tato pomoc vám bude bezplatně zajištěna.
____________________________________________________________________________________________________________

Vzhledem k uzavření škol a dle nařízení MŠMT bude zápis do první třídy probíhat bez účasti dětí. Termín zápisu na ZŠ Kvasice pro školní rok 2020/2021 je stanoven od pondělí 20. 4. do čtvrtka 30. 4. Podrobné
informace k zápisu do 1. třídy naleznete na webových stránkách ZŠ Kvasice.
____________________________________________________________________________________________________________

MŠMT vydalo opatření k zápisu do MŠ pro školní rok 2020/2021. Dokumenty k tomuto opatření jsou k prostudování na elektronické úřední desce.
____________________________________________________________________________________________________________

Pokud by někdo v obci měl nouzi o ochranné roušky, kontaktujte starostu obce na telefonním čísle 725 518 714 a ochranné roušky vám budou dodány.Vytvořeno: 6. 4. 2020
Poslední aktualizace: 6. 4. 2020 17:21
Autor: Správce Webu