Obsah

Hlášení rozhlasu 4.4.2020

Typ: ostatní


Pekárna TOMA, která zaváží do naší obce pečivo, oznamuje všem svým zákazníkům, že ve čtvrtek 9. dubna bude prodávat zboží jen na objednávku. Objednávku na čtvrtek 9. dubna předejte napsanou na lístku obsluze pojízdné prodejny již v úterý 7. dubna. Na ty zákazníky, co objednávku v úterý nedají, se může stát, že ve čtvrtek nic nezbude.
____________________________________________________________________________________________________________

Apeluji na všechny občany žijící v naší obci, abyste dodržovali mimořádná nařízení vydaná Ministerstvem zdravotnictví České republiky a Vládou České republiky ve spojení s koronavirovou pandemií nejen ve vlastním zájmu, ale také v zájmu vašich dětí, rodičů, prarodičů, sousedů a ostatních občanů žijících na území naší obce. Většina občanů se zdá být zodpovědná ke svému okolí a podle toho k nařízením přistupují. Bohužel jsou v naší obci ale i tací, kteří se chovají nezodpovědně a tato nařízení porušují a to podle mě ze tří důvodů. Za prvé buď tato nařízení nepochopili, za druhé o nich neslyšeli, což se mi nechce věřit a za třetí nechtějí se těmto nařízením podřídit. Proto nyní tato nařízení přečtu a doufám, že se situace razantně zlepší. Pokud bude mít někdo pocit, že něčemu v nařízeních nerozumí, může svůj dotaz vznést přímo mě starostovi obce na telefonní číslo 725 518 714, nebo na Informační linku pro občany v souvislosti s koronavirem na telefonním čísle 1212. Takže dle nařízení MZ ČR s platností do dne 11. dubna 2020 do 6:00 se zakazuje volný pohyb osob na území celé České republiky s výjimkou:
• cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti,
• nezbytných cest za rodinou nebo osobami blízkými (což znamená, že ani za vámi nesmí nikdo jezdit, pokud to není nezbytně nutné),
• cest nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb (např. nákup potravin, léků a zdravotnických prostředků, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, krmiv a dalších potřeb pro zvířata), včetně cest nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb příbuzných a osob blízkých, zajištění péče o děti, zajištění péče o zvířata, využívání nezbytných finančních a poštovních služeb, doplnění pohonných hmot,
• cest nezbytně nutných k zajištění potřeb a služeb pro jinou osobu (např. dobrovolnictví, sousedská výpomoc),
• cest do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb, včetně cest nezbytně nutných k zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých, a cest nezbytně nutných do zařízení veterinární péče,
• cest za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých,
• výkonu povolání nebo činností sloužících k zajištění bezpečnosti, vnitřního pořádku a řešení krizové situace, ochrany zdraví, poskytování zdravotní nebo sociální péče, včetně dobrovolnické činnosti, individuální duchovní péče a služby, veřejné hromadné dopravy a další infrastruktury, služeb pro obyvatele, včetně zásobování a rozvážkové služby, veterinární péče,
• pobytu v přírodě nebo parcích (což nejsou dvory a zahrady naší obce, kde se bez roušek setkáváte s lidmi, kteří nebydlí s vámi v jedné domácnosti)
• cest zpět do místa svého bydliště (bydliště nemusí být tamtéž jako místo trvalého pobytu),
• pohřbů;

Dále s platností do dne 11. dubna 2020 do 6.00 se nařizuje osobám pobývajícím na území České republiky
• omezit pohyb na veřejně dostupných místech na dobu nezbytně nutnou a pobývat v místě svého bydliště s výjimkou výše uvedených případů,
• omezit kontakty s jinými osobami na nezbytně nutnou míru,
• pobývat na veřejně dostupných místech nejvýše v počtu dvou osob, s výjimkou členů jedné domácnosti, s výjimkou výkonu povolání, s výjimkou podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti, s výjimkou účasti na pohřbu, a zachovávat při kontaktu s ostatními osobami odstup nejméně dva metry, pokud je to možné;

Dále od 31. března 2020 od 00:00 hod. je zakázán všem osobám pohyb a pobyt na všech místech mimo bydliště bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa). Za ochranné prostředky dýchacích cest jsou považovány respirátor, rouška, ústenka, šátek nebo šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, a to s výjimkou
• dětí do dvou let věku,
• řidičů motorových vozidel, jsou-li sami v uzavřeném vozidle;

Z tohoto nařízení tedy vyplívá, že pokud k vám přijede, přijde kdokoli na návštěvu, samozřejmě v nezbytně nutném případě, musí po celou dobu používat ochranu dýchacích cest, ať jste v domě, před domem, na dvoře na zahradě kdekoli.
Za porušení těchto nařízení hrozí sankce, které nejsou zrovna nízké. Ve správním řízení je to až 20.000,- Kč za případ. Příkaz na místě (tzv. bloková pokuta) lze využít v situaci, kdy obviněný souhlasí s tím, že se přestupku dopustil. Příkazem na místě lze však uložit pokutu nejvýše 10.000 Kč, jedná-li se o mladistvého, pak nejvýše 2.500 Kč. Nejnižší hranice pokuty není stanovena.
Je potřeba si uvědomit, že je mezi námi spousta lidí v rizikové skupině, nemusí to být jen lidé dříve narození, ale třeba lidé, kteří mají astma, nebo jsou v léčbě s onkologickým onemocněním nebo po léčbě s onkologickým onemocněním s poruchou imunity atd. Nebuďte prosím lhostejní ke svému okolí a dodržujte nařízení a hygienické normy. Jenom tak se budeme moci vrátit co v nejkratší době k normálu.
____________________________________________________________________________________________________________

Na webových stránkách obce a na úřední desce před obecním úřadem je návod, jak nakládat s odpadem v době koronavirové pandemie v domácnostech. Prostudujte si prosím tyto materiály a řiďte se jimi.
____________________________________________________________________________________________________________

Firma z Kroměříže, která se zabývá závodním stravováním a výrobou baleného jídla, nabízí zájemcům dovoz hotových jídel až do domu, 1x týdně, vždy v předem domluvený termín. Záruka jídla je 14 dní. Cena 57 Kč za hlavní jídlo, 23 Kč za polévku. Výběr z 30 druhů jídel. V případě zájmu si můžete jídlo objednat na telefonním čísle 773 737 821. Bližší informace a potřebné kontakty najdete na úřední desce jak fyzické, tak elektronické.
____________________________________________________________________________________________________________

Charita Kroměříž po dobu nouzového stavu nebo až do odvolání nabízí osamělým seniorům a osobám se zdravotním postižením tyto služby, které je schopna v současné době potřebným osobám poskytnout. Jedná se o obstarání nákupu, koupel, chystání léků a stravy, zabezpečení zdravotní péče a to vše zdarma. Bližší informace a potřebné kontakty najdete na úřední desce jak fyzické, tak elektronické.
Pokud se v naší obci nachází někdo, kdo takovou pomoc vzhledem k svému věku anebo zdravotnímu stavu potřebuje, protože se o něho nemá z rodiny, přátel nebo sousedů kdo postarat, můžete se obrátit i na starostu obce na telefonním čísle 725 518 714. Tato pomoc vám bude bezplatně zajištěna.
____________________________________________________________________________________________________________

Vzhledem k uzavření škol a dle nařízení MŠMT bude zápis do první třídy probíhat bez účasti dětí. Termín zápisu na ZŠ Kvasice pro školní rok 2020/2021 je stanoven od pondělí 20. 4. do čtvrtka 30. 4. Podrobné informace k zápisu do 1. třídy naleznete na webových stránkách ZŠ Kvasice.
____________________________________________________________________________________________________________

MŠMT vydalo opatření k zápisu do MŠ pro školní rok 2020/2021. Dokumenty k tomuto opatření jsou k prostudování na elektronické úřední desce.Vytvořeno: 4. 4. 2020
Poslední aktualizace: 4. 4. 2020 19:54
Autor: Správce Webu