Obsah

Hlášení rozhlasu 29.3.2022

Typ: ostatní
- Prodej kuřic a kohoutů
- Májování
- Obnovení cvičení jógy
- Změna parametrů kotlíkových dotací
- Pohyb neznámých osob
- Deratizace obce
- Sběr nebezpečného odpadu
  • Soukromý chovatel pan Gajdůšek z Prakšic bude ve čtvrtek 31.března 2022 v 8:45 hodin U lip prodávat kuřice různých barev za 190 kč a chovné kohouty za 170 kč.

  • V neděli 3. dubna proběhne v naší obci májování. Místní děvčata budou na Smrtnou neděli vítat jaro průvodem s májkami po domácnostech naší obce.

  • Od pondělí 4. dubna bude obnoveno cvičení jógy s Davidem na obecním úřadě. Začátek cvičení je stanoven na 19:00 hodin, cena jedné lekce je 100,- Kč za osobu. Lekce je vhodná pro ženy i muže každého věku a zkušeností. Vítány jsou také starší děti. Není třeba žádná registrace či rezervace, stačí si vzít karimatku a přijít.

  • Ministerstvo životního prostředí ČR bude měnit parametry kotlíkových dotací. Spekuluje se o navýšení výše dotace, ale taktéž o změně podporovaných typů kotlů. Nyní ani krajský úřad nezná přesné znění změn. Pokud někdo z vás občanů již plánuje zakoupit kotel, na který chce žádat dotaci, je velmi doporučováno vyčkat na nové parametry dotace. Klidně se může stát, že vámi zakoupený kotel nebude podporován.

  • Apeluji na vás občany, abyste více než dříve sledovali své okolí a pohyb neznámých osob po naší obci. Může se stát, že to nebudou zrovna návštěvníci naší obce s čistými úmysly. Podezřele se chovající osoby nahlaste na tísňovou linku Policie ČR 158, popřípadě starostovi obce.

  • Ve dnech 6., 14. a 26. dubna 2022 bude prováděna velkoplošná deratizace naší obce. Akci zabezpečuje firma Deratex, která provede ošetření kanalizační sítě, veřejných ploch a vybraných objektů. Vzhledem k tomu, že je pravděpodobný výskyt hlodavců i v okolí obytných domů a v hospodářských staveních, vyzýváme občany ke spolupráci, při vyhledávání pobytu hlodavců. Pokud to situace vyžaduje, obraťte se přímo na pracovníky jmenované firmy, anebo nahlaste své požadavky starostovi obce, aby bylo zabezpečeno komplexní ošetření obce.

  • V sobotu 9. dubna proběhne v naší obci sběr nebezpečného odpadu. Přineste prosím tyto nebezpečné odpady: znečištěné prázdné obaly, baterie, chemikálie, staré léky a teploměry, zářivky a výbojky, barvy – laky, ředidla do nátěrových hmot, starý olej, vyřazené televizory a monitory, lednice, pneumatiky a prostředky na ochranu rostlin.


Vytvořeno: 29. 3. 2022
Poslední aktualizace: 29. 3. 2022 19:29
Autor: Správce Webu