Obsah

Hlášení rozhlasu 23. 5. 2024

Typ: ostatní
- Dny hasičů Zlínského kraje
- Vzpomínkové setkání na Bunči
- informace o uzavírce silnice III. třídy v naší obci
- Příměstský tábor na Nové Dědině
- Nepotřebný majetek obce zdarma

Ve dnech 24. a 25.května se uskuteční na výstavišti v Kroměříži Dny hasičů Zlínského kraje s bohatým doprovodným programem. K vidění bude výstava moderní a historické požární techniky, bude vystavena i naše vrbecká dřevěná stříkačka, dynamické ukázky činnosti profesionálních hasičů, ocenění hasičů z rukou hejtmana Zlínského kraje, prevence v oblasti požární ochrany, exhibice v požárním sportu a nábor nových členů, prezentace výrobců v odvětví, bohatý hudební program. Akci moderují Barbora Černošková a Petr Suchoň. Podrobné informace o akci naleznete na internetových stránkách naší obce nebo kroměřížského výstaviště.


V sobotu 25. května se od 10:00 hodin uskuteční vzpomínkové setkání na Bunči v rámci výročí 100 let od slavnostního otevření Turistické útulny pohostinské na Bunči, oblíbené ubytovny s restaurací, která během jednoho století zažila roky velké slávy i chvíle, kdy byly její dny téměř sečteny. Vždy ale vstala z popela a dodnes slouží svému původnímu účelu jako Lesní penzion Bunč. Program vzpomínkového setkání najdete ve vývěsce před obecním úřadem, nebo na internetových stránkách naší obce.


Během včerejška a dneška se na sociálních sítích a internetových stránkách některých okolních obcí objevily informace o uzavírce silnice III. třídy v naší obci v úseku od hřbitova po křižovatku U lip. Tyto informace jsou čerpány z žádosti, podotýkám z žádosti společnosti NVB LINE k dotčeným obcím, o vyjádření se k přechodné úpravě provozu, uzavírce pozemní komunikace, objízdné trase a dočasnému přemístění autobusových zastávek. Pokud stanovisko dotčených obcí bude skrze kladné, zplnomocněná společnost NVB LINE podá žádost o úplnou uzavírku silnice III. třídy v naší obci ve třech na sebe navazujících etapách na odboru občanskoprávních agend – oddělení dopravy a silničního hospodářství na Městském úřadu v Kroměříži a ten po posouzení žádosti vydá rozhodnutí o jednotlivých uzavírkách. Do vydání rozhodnutí jsou tyto informace irelevantní. Na druhou stranu je potřeba sdělit, že s velkou pravděpodobností vydané rozhodnutí tyto informace potvrdí, ale zatím je považujte za podružné. Předpokládaný termín úplné uzavírky úseku od hřbitova po křižovatku U lip je od 3. června, ale počkáme si na rozhodnutí vydané oddělením dopravy a silničního hospodářství v Kroměříži.


TJ Nová Dědina pořádá příměstský tábor pro děti ve věku 9–12 let v termínu 15. - 19. července 2024 vždy od 8:00 do 16:00 hodin. Podrobné informace najdete v letáku ve vývěskách, nebo na internetových stránkách naší obce.


Obec Vrbka daruje zdarma staré, ale funkční gumové holínky, lidově gumáky, různých velikostí. Gumáky si můžete přijít vybrat do místnosti v přízemí obecního úřadu během úředních hodin starosty obce nebo hospodářky obce.Vytvořeno: 23. 5. 2024
Poslední aktualizace: 23. 5. 2024 18:07
Autor: Správce Webu