Obsah

Hlášení rozhlasu 20.10.2022

Typ: ostatní
-Kontejner na bioodpad rostl. původu
-Ustavujícího zasedání zastupitelstva
-Pojízdná prodejna MORAVOS
-Revize kotlů a komínů
-Přednáška o památkách Kvasic
-Kontejner na velkoobjemový odpad
-Výšlap na rozhlednu Brdo
-Dýňová výzdoba obce
-Sběr nebezpečného odpadu
-Prodej fotoknihy a medaile
  • Zítra bude v naší obci opět přistaven kontejner na bioodpad rostlinného původu. Kontejner bude nyní na sklonku vegetačního období přistavován pravidelně před každým víkendem. V souvislosti s touto skutečností bych chtěl požádat naše spoluobčany a chalupáře, aby listí, které uklidí na svých zahradách nebo předzahrádkách, buď vyvezli do přistaveného kontejneru, nebo uložili do kompostérů, o které si mohli všichni občané a chalupáři prostřednictvím obecního úřadu zažádat a dnes je již využívat, nebo ho nechali v rohu své zahrady prostě a jednoduše zhnit a neobtěžovali nejen své sousedy, ale i široké okolí kouřem ze svých doutnajících hromad a hromádek listí. Děkuji za pochopení.

  • Obecní úřad Vrbka informuje o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Vrbka, svolaného dosavadním starostou obce Viliamem Pospíšilem. Ustavující zasedání nově zvoleného zastupitelstva se bude konat v zasedací místnosti budovy Obecního úřadu Vrbka, v pátek 21. října 2022 od 19:00 hodin.

  • V sobotu 22. října ve 13:30 hodin přijede do naší obce pojízdná prodejna MORAVOS. Pojízdná prodejna nabízí potraviny, krmiva pro zvířata, drogistické zboží, textil, hnojiva a další.

  • Sdružení kominíků a topenářů bude provádět v naší obci revize kotlů na tuhá paliva. Dále pak provádí revize, kontroly a čištění komínů a kontroly kotlů na plynná paliva. Termín revizí a kontrol se uskuteční v úterý dne 25. října 2022. Cena za kontrolu a čištění komínu je 450 Kč, cena za kontrolu a čištění plynového kotle je od 450 Kč a cena za revizi kotle na tuhá paliva je 950 Kč. Zájemci se mohou objednat telefonicky na telefonním čísle 608 748 989.

  • Historický spolek městečka Kvasice pořádá přednášku památkáře, pracovníka Národního ústavu, územního pracoviště v Kroměříži pana Mgr. Jana Štětiny na téma Památky městečka Kvasic ve světle nejnovějších poznatků. Přednáška se koná v úterý 25. října 2022 v 17:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Kvasice.

  • Od čtvrtka 27. října bude v naší obci u Zapletalového přistaven kontejner na velkoobjemový odpad. Do kontejneru patří: starý nábytek, okna bez skla, dveře, koberce, pařezy, větve a další odpady, které nelze vytřídit a nevlezou se do popelnic a do nádob na tříděný odpad. Do kontejneru nepatří: sklo, kovy, elektrozařízení (televize, ledničky, počítače, ......), nebezpečné odpady (pneumatiky, zbytky barev, kanystry, …) a stavební suť. Kontejner bude odvezen v pondělí 31. října.

  • Spolek Chřiby, jehož členem je i naše obec, zve 28. října 2022 všechny milovníky Chřibů na výšlap na rozhlednu Brdo, kde budete mít možnost s ostatními účastníky společně oslavit výročí vzniku samostatného Československa a 18 let od otevření rozhledny. Ve 12:00 hodin se bude hromadně zpívat státní hymna. Každého účastníka, který dorazí s vlajkou ČR, čeká malá odměna v podobě panáka dobré slivovice.

  • Obecní úřad Vrbka zve občany k účasti na dýňové výzdobě obce v sobotu 29. října 2022. Každý vyzdobený dům bude odměněn nějakou maličkostí. Připravte vše tak, aby hodnotící komise měla možnost ohodnotit vaši výzdobu od 18:00 hodin. Současně zveme také ke společné večerní prohlídce obce. Sraz pro zájemce společné večerní prohlídky bude v 18:00 hodin u obecního úřadu.

  • V sobotu 5. listopadu 2022 od 8:25 hodin proběhne po dobu 30 minut v naší obci na prostranství U lip sběr nebezpečného odpadu. Přineste prosím tyto nebezpečné odpady: znečištěné prázdné obaly, baterie, chemikálie, staré léky a teploměry, zářivky, výbojky, barvy – laky, ředidla do nátěrových hmot, starý olej, vyřazené telefony, lednice, pneumatiky, prostředky na ochranu rostlin. Do nebezpečného odpadu nepatří velké kusy různých plastů, plastové díly automobilů včetně světel předních i zadních, pláště a duše z jízdních kol a další jiné výrobky z gumy, igelitové nebo jiné plachty nebo pytle, polyuretanová pěna a také polystyren v jakékoliv podobě.

  • Oznamuji, že jsou stále k dispozici ke koupi fotokniha Proměny Vrbky ve fotografii a oboustranné pamětní medaile, které byly vydané u příležitosti Slavnosti 600 let první zmínky o naší obci. Knihu a medaili si můžete koupit během úředních hodin do vyprodání zásob. Cena za jednu knihu byla stanovena na 250,- Kč a cena za jednu medaili byla stanovena na 100,- Kč. Zakoupenou knihu či medaili můžete třeba použít jako vhodný vánoční dárek.


Vytvořeno: 20. 10. 2022
Poslední aktualizace: 20. 10. 2022 19:17
Autor: Správce Webu