Obsah

Hlášení rozhlasu 19.6.2019

Typ: ostatní
Vážení spoluobčané, do zítřka 20.června máte poslední možnost se přihlásit na obecní výlet, který se bude konat 3. 8. 2019. Navštívíme přečerpávací vodní elektrárnu Dlouhé Stráně - jeden ze 7 divů Česka, na zpáteční cestě zavítáme do ruční papírny ve Velkých Losinách a dále se podíváme do zemědělského skanzenu u Havlíčků – ZOO park a veterán muzeum v Rapotíně. Z důvodu zajištění rezervace exkurze a dopravy je potřeba Vaši účast nahlásit předem, do 20.6.2019 u Bohdany Baďurové č. p. 76, nebo na tel. 607 919 070.
________________________________________________________________________________

Ve středu 19. června se bude konat veřejné zasedání obecního zastupitelstva obce Vrbka v zasedací místnosti na OÚ. Začátek veřejného zasedání je v 19:00 hodin. Veřejné zasedání se bude řídit následujícím programem:

1. Zahájení
2. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3. Program zasedání
4. Kontrola usnesení z minulého zasedání
5. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vrbka za rok 2018
6. Závěrka účetnictví obce Vrbka za rok 2018
7. Závěrečný účet obce Vrbka za rok 2018
8. Různé
9. Diskuse
10. Usnesení
11. Závěr
________________________________________________________________________________

V úterý 25. června od 17:00 hodin proběhne předhodkový úklid obřadní síně na místním hřbitově. Pomůcky na mytí oken si prosím přineste svoje, mycí prostředky na mytí oken jsou zajištěny.
________________________________________________________________________________

V sobotu 29.června se v naší obci uskuteční hodky s následujícím programem:
- 14:00 Mše svatá v obřadní síni na hřbitově spojená se svěcením nového soutěžního stroje a kladením věnce k pomníku padlých ve světové válce.
- 16:00 námětové cvičení sborů okrsku Kvasice
- 17:00 vystoupení kouzelníka pana Šmelka20:00 hodková zábava se skupinou SPAM samozřejmě s tombolou.
________________________________________________________________________________

Více podrobností o hlášení místního rozhlasu najdete na fyzické úřední desce před OÚ, nebo na webu obce.


Vytvořeno: 19. 6. 2019
Poslední aktualizace: 19. 6. 2019 21:42
Autor: Správce Webu