Obsah

Hlášení rozhlasu 17. 4. 2024

Typ: ostatní
- Velkoplošná deratizace
- Sběr nebezpečného odpadu
- Sběr starého železa
- Pálení čarodějnic a stavění máje
- Výlet na hrad Buchlov
  • Ve dnech 19. a 25. dubna 2024 bude v naší obci pokračovat provádění velkoplošné deratizace. Akci zabezpečuje firma Deratex, spol. s r. o. se sídlem ve Zlíně, která provede ošetření kanalizační sítě, veřejných ploch a vybraných objektů. Vzhledem k tomu, že je pravděpodobný výskyt hlodavců i v okolí obytných domů a v hospodářských staveních, vyzýváme občany ke spolupráci při vyhledávání pobytu hlodavců. Pokud to situace vyžaduje, obraťte se přímo na pracovníky jmenované firmy, anebo nahlaste své požadavky starostovi obce, aby bylo zabezpečeno komplexní ošetření obce.
  • V sobotu 20. dubna proběhne v naší obci sběr nebezpečného odpadu v době od 8:25 do 9:00 hodin na prostranství U lip. Přineste prosím tyto nebezpečné odpady: znečištěné prázdné obaly, baterie, chemikálie, staré léky a teploměry, zářivky a výbojky, barvy – laky, ředidla do nátěrových hmot, starý olej, vyřazené televizory a monitory, lednice a prostředky na ochranu rostlin. Pneumatiky prosím nenoste, ty odevzdejte na sběrném místě zpětného odběru. Staré pneumatiky od vás na takovém místě vezmou zadarmo, a to bez ohledu na značku gum i na to, jestli si současně kupuje nové pneu. Takové místo zpětného odběru je například ve Kvasicích ve firmě Zdeněk Vrbecký, nebo v Kotojedech ve firmě Autoeden Zedník. V Kroměříži je dalších takových míst asi devět a v Otrokovicích deset.
  • V sobotu 27. dubna, v dopoledních hodinách, asi od 8:00 hodin, provedou místní hasiči jarní sběr starého železa. Hromádky železného šrotu připravte před dům, větší kusy hasiči odnesou ze dvorů i zahrad. Do železného šrotu patří i plechovky od potravin, staré sporáky, pračky, ždímačky apod.
  • V úterý 30. dubna od 17:00 hodin pro nás zorganizuje SDH Vrbka pod záštitou OÚ Vrbka pálení čarodějnic a stavění máje. Sraz všech čarodějnic i čarodějů je v 17:00 hod. na místě obvyklém. Po registraci všech čarodějnic a čarodějů bude postupně následovat plnění soutěžních disciplín, vaření a ochutnávka kouzelného lektvaru, obchůzka obce s čarodějnicí, a nakonec budou všechny čarodějnice a čarodějové v kostýmu odměněny. Přibližně v 19:00 hodin, ne dříve, je v plánu postavit májku. Pro ozdobení májky budou potřeba mašle. Chtěl bych touto cestou poprosit místní chlapce a chlapy, aby k ozdobení májky přinesli mašle, které letos na Velikonoce vymrskali. Po postavení májky se spálí čarodějnice a potom bude následovat táborák, opékání špekáčků a volná zábava. Nezapomeňte si přinést svůj opékač na špekáčky, občerstvení bude pro všechny zajištěno.
  • OÚ Sulimov a OÚ Vrbka pořádají 1. května tradiční výlet na hrad Buchlov. Odjez autobusu z Vrbky je v 9:00 hodin. Ti, co chtějí jít na Buchlov pěšky, mají sraz v 6:00 hodin u sv. Anny v Sulimově. Zájemci si mohou podrobnosti výletu nastudovat ve vývěskách a na internetových stránkách obce.

Vytvořeno: 17. 4. 2024
Poslední aktualizace: 17. 4. 2024 19:06
Autor: Správce Webu