Obsah

Hlášení rozhlasu 16.3.2020

Typ: ostatníPaní MUDr. Bláhová oznamuje, že její ordinace funguje v nouzovém režimu. Ošetřovány budou pouze akutní případy a to pouze na základě předchozí telefonické konzultace na telefonním čísle 573 358 013. Recepty na léky budou zasílány výhradně formou e-receptu na mobilní telefonní číslo nebo email. Ordinační hodiny jsou zkrácené a to v pondělí od 13:00 do 16:00 hodin, v úterý až pátek od 8:00 do 11:30 hodin.
____________________________________________________________________________________________________________

Paní MUDr. Stránská oznamuje, že její ordinace funguje v nouzovém režimu. Ošetřovány budou pouze akutní případy a to pouze na základě předchozí telefonické konzultace na telefonním čísle 573 358 555. Recepty na léky budou vystaveny elektronicky formou e-receptu, stejně tak pracovní neschopnost.
____________________________________________________________________________________________________________

Sběrný dvůr ve Kvasicích je do odvolání uzavřen.
____________________________________________________________________________________________________________

V souvislosti s mimořádnými opatřeními, které v úterý 10. března vydalo Ministerstvo zdravotnictví, jsou ve Zlínském kraji upraveny jízdní řády linkových autobusů. Protože jsou uzavřeny základní, střední, vyšší odborné i vysoké školy, pojedou autobusy od dneška, pondělí 16. března 2020 v prázdninovém režimu. To znamená, že omezení autobusových spojů se týká především ranních a odpoledních spojů, které zabezpečují přepravu žáků a studentů do škol. Omezení autobusové linkové dopravy platí do odvolání, minimálně však 14 dnů. Vlakové spoje zůstávají v plném rozsahu a prázdninový režim se jich netýká.
____________________________________________________________________________________________________________

Ve dnech 17. a 26. března a 3. dubna 2020 bude prováděna velkoplošná deratizace v naší obci. Akci zabezpečuje firma Deratex, spol. s r. o. se sídlem ve Zlíně, která provede ošetření kanalizační sítě, veřejných ploch a vybraných objektů. Vzhledem k nastalým bezpečnostním opatřením se zaměstnanci firmy nebudou stýkat s občany.
____________________________________________________________________________________________________________

Žádáme občany, aby vzhledem k mimořádným opatřením nařízených vládou České republiky chodili na Obecní úřad Vrbka v úřední hodiny jen v nejnutnějších případech a ke komunikaci s obecním úřadem využívali emailovou popřípadě datovou schránku do odvolání.
Vzhledem k přijetí krizových opatření schválených vládou České republiky bude místní knihovna v naší obci uzavřena do odvolání.
____________________________________________________________________________________________________________

Výběr poplatků za odpady a psy přímo na OÚ se do odvolání ruší. Poplatky za odpady a psy můžete platit bankovním převodem na účet obce zřízený u České spořitelny, a.s. Jako variabilní symbol uvádějte č.p. domu a do zprávy pro příjemce uveďte své jméno. Štítky na popelnice vám budou potom individuálně včas předány.
Výše poplatků je následující. Za prvního a druhého psa činí roční poplatek 60,- Kč za třetího a každého dalšího 80,- Kč. Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů za fyzickou osobu trvalým pobytem v katastru obce Vrbka činí výše poplatku 500,- Kč a za fyzickou osobu, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu, čili také 500,- Kč na rok.
____________________________________________________________________________________________________________

Ve středu 18. března 2020 v 19:00 hodin se v zasedací místnosti obecního úřadu mělo konat veřejné zasedání zastupitelstva obce Vrbka. Toto zasedání je zrušeno a proběhne v náhradním termínu, který bude oznámen běžným způsobem.
____________________________________________________________________________________________________________

Obecní úřad Vrbka má záměr nakoupit pro vás občany kompostéry o velikosti 1000 litrů nebo 2000 litrů, které byste si umístili na své pozemky v katastru obce Vrbka. Kompostéry pro vás občany by byly zcela zdarma. Nákup kompostéru je podmíněn získáním dotace. Zájemci o kompostéry se přihlaste starostovi obce do 22. března 2020.
____________________________________________________________________________________________________________

Vzhledem k rychle se měnící situaci kolem koronaviru doporučuji občanům bedlivě sledovat rozhlasové a televizní zpravodajství. Mimořádná nařízení MZ ČR a usnesení nových zákonů naleznete na elektronické úřední desce na obecních internetových stránkách, nebo na stránkách MV ČR.
Vytvořeno: 16. 3. 2020
Poslední aktualizace: 16. 3. 2020 19:56
Autor: Správce Webu