Obsah

Hlášení rozhlasu 14.3.2020

Typ: ostatníOmlouvám se za zmatečné hlášení při posledním hlášení místního rozhlasu ohledně „Dne otevřeného rodičům a přátelům školy", který se měl konat 12. března 2020 na ZŠ Kvasice. Vzhledem k epidemiologické situaci to byla již neopodstatněná zpráva.
____________________________________________________________________________________________________________

Dnes ve 14:10 hodin do naší obce přijede pojízdná prodejna MORAVOS. Pojízdná prodejna nabízí koření, krmení pro zvířata, krémy a masti, drogerii, hnojiva, brambory atd. Podrobnou nabídku pojízdné prodejny najdete buď na úřední desce před OÚ, nebo na webu obce.
____________________________________________________________________________________________________________

Paní MUDr. Bláhová důrazně žádá své pacienty, aby vzhledem k epidemii COVID-19 odložili neakutní návštěvu ordinace zhruba o měsíc. Zároveň doporučuje využít možnosti zasílat recepty na léky formou e-receptu na mobilní telefon nebo email. Po telefonické domluvě zdravotní sestra přichystá a uloží váš recept do místní lékárny a vy nebudete mít důvod chodit do čekárny paní doktorky. Ošetřovány budou pouze akutní případy.
____________________________________________________________________________________________________________

Obec Karolín, jako zřizovatel MŠ Karolín, oznamuje, že z důvodu prevence a ne-bezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavi-rem SARS-CoV-2 a také z důvodu uzavření MŠ Kvasice, jako dodavatele stravy pro MŠ Karolín, je nucena učinit mimořádné opatření:
S účinností ode dne 16. března 2020 bude MŠ Karolín uzavřena do odvolání.
____________________________________________________________________________________________________________

V souvislosti s mimořádnými opatřeními, které v úterý 10. března vydalo Ministerstvo zdravotnictví, budou ve Zlínském kraji upraveny jízdní řády linkových autobusů. Protože jsou uzavřeny základní, střední, vyšší odborné i vysoké školy, pojedou autobusy od pondělí 16. března 2020 v prázdninovém režimu. To znamená, že omezení autobusových spojů se týká především ranních a odpoledních spojů, které zabezpečují přepravu žáků a studentů do škol. Omezení autobusové linkové dopravy platí do odvolání, minimálně však 14 dnů. Vlakové spoje zůstávají v plném rozsahu a prázdninový režim se jich netýká.
____________________________________________________________________________________________________________

Ve dnech 17. a 26. března a 3. dubna 2020 bude prováděna velkoplošná deratizace v naší obci. Akci zabezpečuje firma Deratex, spol. s r. o. se sídlem ve Zlíně, která provede ošetření kanalizační sítě, veřejných ploch a vybraných objektů. Vzhledem k tomu, že je pravděpodobný výskyt hlodavců i v okolí obytných domů a hospodářských staveních, vyzýváme občany ke spolupráci, při vyhledávání pobytu hlodavců. Pokud to situace vyžaduje, obraťte se přímo na pracovníky jmenované firmy, anebo nahlaste své požadavky u starosty obce, aby bylo zabezpečeno komplexní ošetření obce.
____________________________________________________________________________________________________________

Žádáme občany, aby vzhledem k mimořádným opatřením nařízených vládou České republiky chodili na Obecní úřad Vrbka v úřední hodiny jen v nejnutnějších případech a ke komunikaci s obecním úřadem využívali emailovou popřípadě datovou schránku.
Vzhledem k přijetí krizových opatření schválených vládou České republiky bude místní knihovna v naší obci uzavřena do odvolání.
____________________________________________________________________________________________________________

Výběr poplatků za odpady a psy přímo na OÚ se do odvolání ruší. Poplatky za odpady a psy můžete platit bankovním převodem na účet obce zřízený u České spořitelny, a.s. Jako variabilní symbol uvádějte č.p. domu a do zprávy pro příjemce uveďte své jméno. Štítky na popelnice vám budou potom individuálně včas předány.
Výše poplatků je následující. Za prvního a druhého psa činí roční poplatek 60,- Kč za třetího a každého dalšího 80,- Kč. Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů za fyzickou osobu trvalým pobytem v katastru obce Vrbka činí výše poplatku 500,- Kč a za fyzickou osobu, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu, čili také 500,- Kč na rok.
____________________________________________________________________________________________________________

Ve středu 18. března 2020 v 19:00 hodin se v zasedací místnosti obecního úřadu bude konat veřejné zasedání zastupitelstva obce Vrbka. Toto zasedání musí proběhnout se zákonné povinnosti.
____________________________________________________________________________________________________________

Obecní úřad Vrbka má záměr nakoupit pro vás občany kompostéry o velikosti 1000 litrů nebo 2000 litrů, které byste si umístili na své pozemky v katastru obce Vrbka. Kompostéry pro vás občany by byly zcela zdarma. Nákup kompostéru je podmíněn získáním dotace. Zájemci o kompostéry se přihlaste starostovi obce do 22. března 2020.
____________________________________________________________________________________________________________

Vzhledem k rychle se měnící situaci kolem koronaviru doporučuji občanům bedlivě sledovat rozhlasové a televizní zpravodajství. Mimořádná nařízení MZ ČR a usnesení nových zákonů naleznete na elektronické úřední desce na obecních internetových stránkách, nebo na stránkách MV ČR.
Vytvořeno: 14. 3. 2020
Poslední aktualizace: 14. 3. 2020 13:32
Autor: Správce Webu