Obsah

Hlášení rozhlasu 11.9.2019

Typ: ostatní
Od září 2019 je sběrný dvůr ve Kvasicích každou středu od 11:30 do 12 hodin uzavřen z důvodu polední přestávky. ____________________________________________________________________________________________________________

TJ Sokol Velké Těšany ve spolupráci SDH Velké Těšany a Obecním úřad Bařice-Velké Těšany vás zve na 6. ročník akce Burčák u mlýna, který se koná 20. září 2019 od 17:00 hodin u větrného mlýna ve Velkých Těšanech. Pro návštěvníky je připraven burčák z vinařství Hruška z Blatnice pod Svatým Antonínkem.
O dobrou zábavu se postará cimbálová muzika Dolina. Nebudou chybět ani pochutiny z grilu a udírny.
V případě nepříznivého počasí je zajištěn velkokapacitní stan.
____________________________________________________________________________________________________________

Tuto sobotu 14. září 2019 proběhne v naší obci sběr nebezpečného odpadu. Vozidla na odvoz nebezpečných odpadů budou přistavena od 8:35 hod. do 9:05 hod. na prostranství u lip. Přineste prosím tyto nebezpečné odpady: znečištěné prázdné obaly, ředidla do nátěrových hmot, baterie, starý olej, chemikálie, vyřazené televizory, staré léky a teploměry, lednice, zářivky a výbojky, pneumatiky, barvy-laky
a prostředky na ochranu rostlin.
____________________________________________________________________________________________________________

Příští středu, 18. září se bude konat veřejné zasedání obecního zastupitelstva obce Vrbka v zasedací místnosti na OÚ. Začátek veřejného zasedání je v 19:00 hodin. Veřejné zasedání se bude řídit následujícím programem:

1. Zahájení
2. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3. Program zasedání
4. Kontrola usnesení z minulého zasedání
5. Vyřazení dlouhodobého hmotného majetku obce
6. Projednání žádosti o odkup části obecního pozemku
7. Rozpočtové opatření č. 2a/2019
8. Různé
9. Diskuse
10. Usnesení
11. Závěr
____________________________________________________________________________________________________________

Na obecním úřadě máte možnost do 25. září v úřední hodiny podepsat Petici občanů ČR proti záměru Ministerstva financí ČR zrušit 34 vybraných pracovišť finančních úřadů. Tento krok se přímo dotkne téměř 900 tisíc občanů České republiky, kterým se zkomplikuje přístup k finančním úřadům. V mnoha případech půjde o zhoršení dostupnosti služby státu o desítky kilometrů. A to v situaci, kdy stále lze jen minimum správní agendy občana vyřídit prostřednictvím internetu. Zároveň je požadováno, aby byla restrukturalizace dostatečně vysvětlena a vyčíslena skutečná úspora, včetně zohlednění nákladů na opuštěný nemovitý majetek rušených finančních úřadů a na zaměstnance, kteří se rozhodnou ve státní službě nepokračovat. Petici bude možno podepsat i přes odkaz uložený na internetových stránkách obce Vrbka v sekci aktuálně, novinky, Petice občanů ČR proti záměru Ministerstva financí ČR zrušit 34 vybraných pracovišť finančních úřadů.
Vytvořeno: 11. 9. 2019
Poslední aktualizace: 11. 9. 2019 19:49
Autor: Správce Webu