Obsah

Hlášení rozhlasu 11. 3. 2024

Typ: ostatní
- Poplatky za odpady a psy na rok 2024
- Prosba starosty obce - kompostéry
- Přerušení dodávky elektrické energie
- Přerušení dodávky pitné vody
- Beseda o pohoří CHřiby
  • V průběhu měsíce března a dubna se budou vybírat na obecním úřadě během úředních hodin paní hospodářky obce poplatky za odpady a psy. Poplatek za odpady je stanoven nově na 600,- Kč za poplatníka. Procentuální slevy a úlevy jsou stejné jako v roce 2023. Poplatek za psy je stanoven za jednoho psa 60,- Kč, za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 80,- Kč. Oba tyto poplatky jsou splatné do 30. dubna tohoto roku. Poplatky je možné uhradit i bezhotovostní úhradou na účet obce. Návod a číslo účtu najdete na webu obce v sekci aktuálně – novinky, nebo na fyzické úřední desce před obecním úřadem. Známka na popelnici na rok 2024 vám bude vydána na obecním úřadě proti úhradě v hotovosti, nebo po připsání finančního obnosu na běžný účet obce Vrbka.
  • Starosta obce žádá občany, kteří mají od obce zapůjčený kompostér, který si vyzvedli v červenci roku 2022, aby se při vyzvednutí známky na popelnici zastavili i v kanceláři starosty a podepsali protokol o předání kompostéru. K podpisu předávacího protokolu je potřeba znát číslo parcely na kterém máte kompostér umístěný, urychlíte tak celý proces podpisu protokolu o předání kompostéru. Pokud si číslo parcely nepřinesete, společnými silami ho se starostou obce dohledáte.
  • Připomínám, že zítra dne 12. března 2024 bude z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy přerušena dodávka elektrické energie v celé naší obci v čase od 7:30 – 14:30 hodin.
  • Zítra 12. března bude v naší obci přerušena dodávka pitné vody v době od 8:00 do 10:00 hodin z důvodu nutné opravy na vodovodním řadu.
  • Zítra 12. března 2024 se v 16:00 hodin v přísálí Kulturního domu ve Zdounkách uskuteční beseda s Mgr. Pavlem Zrnou (Chřibský průvodce) o pohoří Chřiby. Tématem besedy bude bohatství přírody a historie Chřibů.

Vytvořeno: 11. 3. 2024
Poslední aktualizace: 11. 3. 2024 18:05
Autor: Správce Webu