Obsah

Hlašení rouhlasu 21.4.2020

Typ: ostatníOd zítra od středy 22. dubna bude na obecním úřadě zahájen výběr poplatků za odpady a psy. Výběr poplatků bude probíhat již dopoledne od 8:00 hodin do 11:00 hodin a odpoledne od 16:00 hodin do 19:00 hodin. Přístup do kanceláře paní hospodářky bude regulován. Každý příchozí do budovy OÚ je povinen si zdezinfikovat ruce při vstupu do budovy a po celou dobu mít chráněné dýchací cesty vhodným způsobem.
Další možností je poplatky za odpady a psy zaplatit bankovním převodem na účet obce zřízený u České spořitelny, a.s., č.ú. 1483130399/0800, jako variabilní symbol uvádějte č.p. domu a do zprávy pro příjemce uveďte své jméno. Štítky na popelnice vám budou potom individuálně včas předány.
Bezhotovostní platba poplatků bankovním převodem není povinná, ale je v dané situaci doporučená.
Obecní úřad i nadále upřednostňuje kontakt s občany elektronickou cestou, tedy přes email nebo datové schránky a samozřejmě telefonickým spojením přímo na starostu obce.
Podrobnější informace naleznete na fyzické i elektronické úřední desce.
____________________________________________________________________________________________________________

Pokud by někdo v obci měl nouzi o ochranné roušky anebo dezinfekci, kontaktujte starostu obce na telefonním čísle 725 518 714 a ochranné roušky a dezinfekce vám budou dodány, nebo si můžete roušky a dezinfekci vyzvednout na OÚ během vybírání poplatků za odpady a psy.
____________________________________________________________________________________________________________

Vzhledem k uzavření škol a dle nařízení MŠMT bude zápis do první třídy probíhat bez účasti dětí. Termín zápisu na ZŠ Kvasice pro školní rok 2020/2021 je stanoven od pondělí 20. dubna do čtvrtka 30. dubna. Podrobné informace k zápisu do 1. třídy naleznete na webových stránkách ZŠ Kvasice.
____________________________________________________________________________________________________________

Zítra, ve středu 22. dubna ve 14:10 hodin přijede do naší obce pojízdná prodejna MORAVOS. Pojízdná prodejna nabízí koření, krmení pro zvířata, krémy a masti, drogerii, hnojiva, brambory atd.
____________________________________________________________________________________________________________

Diakonie Broumov, sociální družstvo, v současné době boje proti koronaviru a s tím spojených nutných opatřeních vyhlášených vládou České republiky, nemá dostatek finančních prostředků na svozovou činnost, má zavřená střediska a prodejny, z kterých jim plynul příjem. Jen pro upřesnění, jsou to přesně ti, kteří v naší obci pořádají sbírku ošacení pro potřebné občany. Diakonie Broumov touto cestou žádá vás občany o finanční příspěvek na každodenní výdaje jako jsou svoz použitého šatstva, rozvoz materiální pomoci občanům, zakoupení PHM, opravy a obnova vozového parku, opravy a stěhování sběrných kontejnerů na šatstvo. Finanční obnos můžete poukázat na účet u České spořitelny, číslo účtu: 50016-1302698349/0800. Diakonie Broumov všem dárcům předem srdečně děkuje za jakýkoliv finanční dar.
____________________________________________________________________________________________________________

Výstaviště Kroměříž vás zve na Farmářské a řemeslné trhy, které se budou konat o prodloužených víkendech 24. až 26. dubna, 1. až 3. května a 8. až 10. května, otevřeno od 9:00 – 15:00 hodin. Trhy proběhnou na venkovních plochách výstaviště a bude zde možno nakoupit výpěstky regionálních zahradníků a farmářů. K mání budou přísady, truhlíkové a balkónové květiny, okrasné keře a další zahradní sortiment. Trhy se budou konat za zvýšených bezpečnostních a hygienických opatření. Těšíme se na vaši návštěvu na Výstavišti Kroměříž. Vstup je zdarma.
____________________________________________________________________________________________________________

Tento pátek 24. dubna bude přistaven kontejner na bioodpad na místo obvyklé.
____________________________________________________________________________________________________________

I když Vláda ČR začala uvolňovat situaci kolem pandemie koronaviru, povolila otevřít další obchody a provozovny různých služeb pro občany, požaduje po obcích za přísných hygienických opatření obnovit provoz v době úředních hodin, i přesto stále neskončila platnost Mimořádného opatření, které zakazuje volný pohyb osob na území celé České republiky. Stále platí povinnost nosit ochranu dýchacích cest na veřejných prostranstvích, nehloučkovat se, zbytečně se nenavštěvovat, dodržovat odstupy 2 metry, pokud je to možné atd. Samozřejmě jsou k těmto nařízením v dnešní době už i výjimky. Buďte prosím ohleduplní ke svému okolí a dodržujte tyto nařízení, jen tak se bude moci vrátit v rámci možností co nejdřív k nějakému normálu. Děkuji všem, co se těmito nařízeními řídí a přispívají tak k rychlejšímu návratu k normálu. Děkuji.

Vytvořeno: 21. 4. 2020
Poslední aktualizace: 21. 4. 2020 20:23
Autor: Správce Webu