Obsah

Vítání občánků 26. května 2019

Dne 26. května přivítali starosta obce pan Viliam Pospíšil a místostarostka obce paní Bohdana Baďurová tři nové občánky, tři kluky.
Vítání občánků bylo doprovázeno pásmem písniček a básniček, které s místními dětmi secvičila paní Miroslava Pospíšilová.
Foto: p. Terezie Indráková