Obsah

Hlášení rozhlasu 30.12.2020

Typ: ostatní

Svoz komunálního odpadu proběhne normálně zítra, ve čtvrtek 31. prosince. Další svoz komunálního odpadu bude následovat za 14 dní ve čtvrtek 14. ledna.
____________________________________________________________________________________________________________

Vzhledem k současné epidemiologické situaci je snahou Finanční správy předejít v období podávání daňových přiznání kumulaci poplatníků na územních pracovištích finančních úřadů. Z tohoto důvodu bylo přistoupeno k tomu, že byla určena telefonní čísla, na kterých budou vybraní zaměstnanci Finančního úřadu pro Zlínský kraj zodpovídat případné dotazy v souvislosti s daní z nemovitých věcí, resp. v souvislosti s podáváním přiznání k této dani. Cílem tohoto opatření je zajistit poplatníkům daně z nemovitých věcí takový servis, který jim umožní bez návštěvy územních pracovišť Finančního úřadu pro Zlínský kraj podat daňové přiznání k dani z nemovitých věcí elektronicky prostřednictvím daňového portálu, případně prostřednictvím sběrných boxů umístěných na jednotlivých územních pracovištích, eventuálně je zaslat poštou. Pro informování poplatníků byl vy-tvořen leták „NECHOĎTE, VOLEJTE, PODEJTE“, na kterém je uveden seznam telefonních čísel vybraných správců daně, na které se mohou poplatníci daně z nemovitých věcí v případě jakýchkoliv dotazů obracet, včetně doby, po kterou tak mohou činit. Leták se seznamem telefonních čísel vybraných správců daně naleznete na úřední desce před OÚ nebo na elektronické úřední desce OÚ Vrbka, nebo na stránkách Finanční správy. Vzhledem k dokončení obnovy katastrálního operátu v naší obci v tomto roce, se podání nového daňového přiznání z nemovitých věcí týká většiny našich obyvatel.
____________________________________________________________________________________________________________

Od 1. ledna 2021 vstupují v platnost nové jízdní řády jak autobusových spojení, tak vlakových spojení. Nové jízdní řády jsou k nahlédnutí na strán-kách Integrované dopravy Zlínského kraje.
Vytvořeno: 30. 12. 2020
Poslední aktualizace: 30. 12. 2020 19:34
Autor: Správce Webu