Obsah

Aktuálně

Zprávy

první
ze 6
poslední

Hlášení rozhlasu 28.9.2020

Zítra 29. září a potom ještě 5. října 2020 bude v naší obci prováděna velko-plošná deratizace obce. Akci zabezpečuje firma Deratex, spol. s r. o. se sídlem ve Zlíně, která provede ošetření kanalizační sítě, veřejných ploch a vybraných objektů. Vzhledem k tomu, že je pravděpodobný výskyt hlodavců i v okolí obytných domů a v hospodářských staveních, vyzýváme občany ke spolupráci, při vyhledávání pobytu hlodavců. Pokud to situace vyžaduje, obraťte se přímo na pracovníky jmenované firmy, anebo nahlaste své požadavky starostovi obce, aby bylo zabezpečeno komplexní ošetření obce.
____________________________________________________________________________________________________________

Paní MUDr. Stránská oznamuje svým pacientům, že očkuje proti chřipce. Kdo má o očkování zájem, nechť se objedná.
____________________________________________________________________________________________________________

Ve dnech 2. a 3. října proběhnou v našem volebním okrsku volby do Zastupitelstva Zlínského kraje. Právo volit do zastupitelstva kraje má státní občan České republiky, který alespoň ve druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let a je přihlášen k trvalému pobytu v obci, která náleží do územního obvodu kraje. Tyto volby vzhledem k epidemiologické situaci proběhnou v mimořádném hygienickém režimu. Podrobnosti o tom, jak se má volič ve volební místnosti chovat, naleznete v obálce s volebními lístky, které vám byly doručeny. Prosím a žádám voliče, aby tento režim při volbách dodržovali. Pokud některý z voličů zapomene roušku doma, nemusí se vracet, ve volební místnosti bude nějaký počet volných roušek pro zapomětlivé voliče. Volební místnost se bude nacházet v přízemí budovy Obecního úřadu Vrbka.
____________________________________________________________________________________________________________

Zážitkové odpoledne Místní akční skupiny Hříběcí hory, které se mělo uskutečnit v sobotu 3. října od 14:00 hodin na Novém zámku ve Zborovicích se vzhledem k současné epidemiologické situaci rozhodli organizátoři zrušit.
____________________________________________________________________________________________________________

Venkovské muzeum Aloise Otýpky ve Vrbce, které je umístěné v 1. patře v budově bývalé školy bude v letošním roce ještě otevřeno 4. a 18.října vždy od 14:00 do 16:00 hodin. V muzeu je k vidění nářadí řemeslníků a zemědělců používané před 50 a více lety a spousta jiných exponátů z dob dětství našich rodičů a prarodičů.
____________________________________________________________________________________________________________

Z důvodu konání sportovní akce „II. ročník Multi-s Rallye KROMĚŘÍŽ 2020“ je na neděli 4.října stanovena přechodná úprava provozu na pozemní komunikaci, která prochází naší obcí ve směru z Lubné směrem do Kroměříže. Silnice bude uzavřena od 6:00 do 19:00 hodin.

celý text

ostatní | 28. 9. 2020 | Autor: Správce Webu

Hlášení rozhlasu 21.9.2020

Chtěl bych upozornit občany, že do sběrné nádoby na jedlé tuky a oleje je povoleno jedlý olej a tuk vhazovat pouze v uzavřených plastových nádobách, nejlépe v pet lahvích uzavřených šroubovacím uzávěrem. Vhazování jedlého oleje a tuku do sběrné nádoby v plastových nádobách, které nemají šroubovací uzávěr je naprosto nevhodné a chybné. Vylévání oleje přímo do sběrné nádoby je zakázané a nepřípustné. Děkuji všem občanům za pochopení a dodržování těchto pravidel.
____________________________________________________________________________________________________________

Pacienti paní MUDr. Bláhové se zvýšenou teplotou, kašlem, bolestí v krku, rýmou, náhlou ztrátou čichu či chuti, mají vstup do čekárny povolen až na základě předchozí telefonické konzultace s lékařem!
____________________________________________________________________________________________________________

Paní MUDr. Bláhová oznamuje, že její ordinace bude z důvodu dovolené uzavřena od 23. září do 30. září 2020 – zastupuje ji paní MUDr. Stránská ve Kvasicích ve svých ordinačních hodinách a po telefonické domluvě na tel.: 573 358 555.
____________________________________________________________________________________________________________

Ve dnech 21. září, 29. září a 5. října 2020 bude v naší obci prováděna vel-koplošná deratizace obce. Akci zabezpečuje firma Deratex, spol. s r. o. se sídlem ve Zlíně, která provede ošetření kanalizační sítě, veřejných ploch a vybraných objektů. Vzhledem k tomu, že je pravděpodobný výskyt hlodav-ců i v okolí obytných domů a v hospodářských staveních, vyzýváme obča-ny ke spolupráci, při vyhledávání pobytu hlodavců. Pokud to situace vyža-duje, obraťte se přímo na pracovníky jmenované firmy, anebo nahlaste své požadavky starostovi obce, aby bylo zabezpečeno komplexní ošetření ob-ce.
____________________________________________________________________________________________________________

Podzimní výstava Zahrada Věžky se bude konat v termínu od 25. – 28. září 2020 každý den od 9:00 do 16:00 hodin. Pro návštěvníky je připraven hu-dební doprovodný program, výstava zemědělské techniky, expozice řeza-ných květin a výstava drobného zvířectva. Nespočet řemeslníků, zahrad-níků, pěstitelů a chovatelů z celé ČR nabídnou své zboží pod širým nebem v zámeckém parku.
____________________________________________________________________________________________________________

V sobotu 26. září přibližně od 8:00 hodin bude v naší obci kominický mistr pan Šmelko provádět revize komínů. Zájemci o revizi komínu od pana Šmelka se přihlaste u starosty obce.
____________________________________________________________________________________________________________

V sobotu 26. září ve 14:10 hodin přijede do naší obce pojízdná prodejna MORAVOS. Pojízdná prodejna nabízí koření, krmení pro zvířata, krémy a masti, drogerii, hnojiva, brambory atd. Podrobnou nabídku pojízdné prodejny najdete buď na úřední desce před OÚ, nebo na webu obce v sekci aktuálně – pojízdná prodejna MORAVOS.
____________________________________________________________________________________________________________

Místní akční skupina Hříběcí hory, jejíž členem je i naše obec zve malé i velké na zážitkové odpoledne, které se uskuteční v sobotu 3. října od 14:00 hodin na Novém zámku ve Zborovicích. Návštěvníci budou mít jedinečnou možnost nahlédnout pod pokličku MAS HH a poznat místa, která díky ní prošla zajímavou proměnou. Kromě putování po projektech na návštěvníky čekají hravé soutěže, tvořivá dílnička nebo ochutnávky regionálních výrobků. Odpoledne zpestří také kulturní program, nebude chybět například vystoupení dětí ze základní umělecké školy. Vrcholem akce pak bude vyhlášení vítězů fotosoutěže a následná vernisáž sestavená z nejlepších a nejzajímavějších snímků z regionu. MAS Hříběcí hory sdružuje obce, spolky, zemědělce i jednotlivce, kteří žijí nebo pracují na venkově. Pomáhá jejich nápadům od vzniku, přes financování až po realizaci. Podporuje rozvoj podnikání, pečuje o krajinu, rozvíjí vzdělávání a sociální programy.


celý text

ostatní | 21. 9. 2020 | Autor: Správce Webu

Hlášení rozhlasu 16.9.2020

Chtěl bych upozornit občany, že do sběrné nádoby na jedlé tuky a oleje je povoleno jedlý olej a tuk vhazovat pouze v uzavřených plastových nádobách, nejlépe v pet lahvích uzavřených šroubovacím uzávěrem. Vhazování jedlého oleje a tuku do sběrné nádoby v plastových nádobách, které nemají šroubovací uzávěr je naprosto nevhodné a chybné. Vylévání oleje přímo do sběrné nádoby je zakázané a nepřípustné. Děkuji všem občanům za pochopení a dodržování těchto pravidel.
____________________________________________________________________________________________________________

Pacienti paní MUDr. Bláhové se zvýšenou teplotou, kašlem, bolestí v krku, rýmou, náhlou ztrátou čichu či chuti, mají vstup do čekárny povolen až na základě předchozí telefonické konzultace s lékařem!
____________________________________________________________________________________________________________

Ve dnech 21. září, 29. září a 5. října 2020 bude v naší obci prováděna velkoplošná deratizace obce. Akci zabezpečuje firma Deratex, spol. s r. o. se sídlem ve Zlíně, která provede ošetření kanalizační sítě, veřejných ploch a vybraných objektů. Vzhledem k tomu, že je pravděpodobný výskyt hlodavců i v okolí obytných domů a v hospodářských staveních, vyzýváme občany ke spolupráci, při vyhledávání pobytu hlodavců. Pokud to situace vyžaduje, obraťte se přímo na pracovníky jmenované firmy, anebo nahlaste své požadavky starostovi obce, aby bylo zabezpečeno komplexní ošetření obce.
____________________________________________________________________________________________________________

V sobotu 26. září přibližně od 8:00 hodin bude v naší obci kominický mistr pan Šmelko provádět revize komínů. Zájemci o revizi komínu od pana Šmelka se přihlaste u starosty obce.
____________________________________________________________________________________________________________

Místní akční skupina Hříběcí hory, jejíž členem je i naše obec zve malé i velké na zážitkové odpoledne, které se uskuteční v sobotu 3. října od 14:00 hodin na Novém zámku ve Zborovicích. Návštěvníci budou mít jedinečnou možnost nahlédnout pod pokličku MAS HH a poznat místa, která díky ní prošla zajímavou proměnou. Kromě putování po projektech na návštěvníky čekají hravé soutěže, tvořivá dílnička nebo ochutnávky regionálních výrobků. Odpoledne zpestří také kulturní program, nebude chybět například vystoupení dětí ze základní umělecké školy. Vrcholem akce pak bude vyhlášení vítězů fotosoutěže a následná vernisáž sestavená z nejlepších a nejzajímavějších snímků z regionu. MAS Hříběcí hory sdružuje obce, spolky, zemědělce i jednotlivce, kteří žijí nebo pracují na venkově. Pomáhá jejich nápadům od vzniku, přes financování až po realizaci. Podporuje rozvoj podnikání, pečuje o krajinu, rozvíjí vzdělávání a sociální programy.


celý text

ostatní | 16. 9. 2020 | Autor: Správce Webu

Hlášení rozhlasu 9.9.2020

Chtěl bych upozornit občany, že do sběrné nádoby na jedlé tuky a oleje je povoleno jedlý olej a tuk vhazovat pouze v uzavřených plastových nádobách, nejlépe v pet lahvích uzavřených šroubovacím uzávěrem. Vhazování jedlého oleje a tuku do sběrné nádoby v plastových nádobách, které nemají šroubovací uzávěr je naprosto nevhodné a chybné. Vylévání oleje přímo do sběrné nádoby je zakázané a nepřípustné. Děkuji všem občanům za pochopení a dodržování těchto pravidel.
__________________________________________________________________________________________________________________

Jazyková škola ATHENA pro Vás připravila výuku cizích jazyků:
• pro maturanty Jednoleté denní pomaturitní studium jazyka anglického
• pro veřejnost odpolední jazykové kurzy jazyka anglického, německého, italského, španělského, francouzského nebo ruského ve všech pokročilos-tech
• pro ostatní zájemce individuální výuku cizích jazyků
Zápis probíhá právě nyní. Další informace získáte na www.athena.cz nebo přímo v kanceláři Jazykové školy ATHENA na Tovačovského ulici 337 v Kroměříži.
__________________________________________________________________________________________________________________

Paní MUDr. Stránská oznamuje, že její ordinace je z důvodu dovolené uzavřena až do 15. září 2020 - akutní případy ošetří po telefonickém objednání paní MUDr. Bláhová ve Kvasicích tel.: 573358013.
__________________________________________________________________________________________________________________

Soukromý chovatel pan Gajdůšek z Prakšic bude zítra ve čtvrtek 10. září v 8:45 hodin prodávat na prostranství u lip kuřice různých barev za 170,- Kč a chovné kohouty za 150,- Kč.
__________________________________________________________________________________________________________________

V sobotu 12. září proběhne v naší obci sběr nebezpečného odpadu. Svozové vozidlo bude přistaveno od 8:45 hodin do 9:30 hodin. Do nebezpečného odpadu patří znečištěné prázdné obaly od lepidel, barev, dále baterie, chemikálie, prostředky na ochranu rostlin, barvy-laky, ředidla do nátěrových hmot, starý olej jako motorový, mazací, převodový, fritovací olej, staré léky, teploměry, vyřazené pneumatiky z osobních a nákladních automobilů, traktorů, motocyklů, přívěsů apod., staré ledničky, mrazničky a jiné přístroje obsahující látky, které poškozují ozonovou vrstvu okolo země, staré televizory, rozhlasové přijímače a zařízení včetně televizních obrazovek. Více podrobností je k nahlédnutí na úřední desce elektronické i fyzické.
__________________________________________________________________________________________________________________

Ve dnech 21. září, 29. září a 5. října 2020 bude v naší obci prováděna vel-koplošná deratizace obce. Akci zabezpečuje firma Deratex, spol. s r. o. se sídlem ve Zlíně, která provede ošetření kanalizační sítě, veřejných ploch a vybraných objektů. Vzhledem k tomu, že je pravděpodobný výskyt hlodav-ců i v okolí obytných domů a v hospodářských staveních, vyzýváme obča-ny ke spolupráci, při vyhledávání pobytu hlodavců. Pokud to situace vyža-duje, obraťte se přímo na pracovníky jmenované firmy, anebo nahlaste své požadavky starostovi obce, aby bylo zabezpečeno komplexní ošetření ob-ce.
__________________________________________________________________________________________________________________

V sobotu 26. září přibližně od 8:00 hodin bude v naší obci kominický mistr pan Šmelko provádět revize komínů. Zájemci o revizi komínu od pana Šmelka se přihlaste u starosty obce.celý text

ostatní | 9. 9. 2020 | Autor: Správce Webu

Hlášení rozhlasu 2.9.2020

Firma Rudolf Jelínek, a.s. hledá brigádníky pro sklizeň úrody ve švestkovém sadu na Kostelanech. Termínem brigády je měsíc září. Výše odměny je 100,- Kč/hod. Bližší informace na telefonu 602 715 334 nebo emailu dozbaba@rjelinek.cz .
____________________________________________________________________________________________________________

Paní MUDr. Stránská oznamuje, že její ordinace bude z důvodu dovolené uzavřena ve dnech 7. - 15. září 2020 - akutní případy ošetří po telefonickém objednání paní MUDr. Bláhová ve Kvasicích tel.: 573358013.
____________________________________________________________________________________________________________

Ve středu 9. září ve 14:10 hodin přijede do naší obce pojízdná prodejna MORAVOS. Pojízdná prodejna nabízí koření, krmení pro zvířata, krémy a masti, drogerii, hnojiva, brambory atd. Podrobnou nabídku pojízdné prodejny najdete buď na úřední desce před OÚ, nebo na webu obce v sekci aktuálně – pojízdná prodejna MORAVOS.
____________________________________________________________________________________________________________

Jazyková škola ATHENA pro Vás připravila výuku cizích jazyků:
• pro maturanty Jednoleté denní pomaturitní studium jazyka anglického
• pro veřejnost odpolední jazykové kurzy jazyka anglického, německého, italského, španělského, francouzského nebo ruského ve všech pokročilos-tech
• pro ostatní zájemce individuální výuku cizích jazyků
Zápis probíhá právě nyní. Další informace získáte na www.athena.cz nebo přímo v kanceláři Jazykové školy ATHENA na Tovačovského ulici 337 v Kroměříži.
____________________________________________________________________________________________________________

V sobotu 12. září proběhne v naší obci sběr nebezpečného odpadu. Svozové vozidlo bude přistaveno od 8:45 hodin do 9:30 hodin. Do nebezpečného odpadu patří znečištěné prázdné obaly od lepidel, barev, dále baterie, chemikálie, prostředky na ochranu rostlin, barvy-laky, ředidla do nátěrových hmot, starý olej jako motorový, mazací, převodový, fritovací olej, staré léky, teploměry, vyřazené pneumatiky z osobních a nákladních automobilů, traktorů, motocyklů, přívěsů apod., staré ledničky, mrazničky a jiné přístroje obsahující látky, které poškozují ozonovou vrstvu okolo země, staré televizory, rozhlasové přijímače a zařízení včetně televizních obrazovek. Více podrobností je k nahlédnutí na úřední desce elektronické i fyzické.celý text

ostatní | 2. 9. 2020 | Autor: Správce Webu

Hlášení rozhlasu 28.8.2020

Zítra, v sobotu 29. srpna ve 14:10 hodin přijede do naší obce pojízdná prodejna MORAVOS. Pojízdná prodejna nabízí koření, krmení pro zvířata, krémy a masti, drogerii, hnojiva, brambory atd. Podrobnou nabídku pojízdné prodejny najdete buď na úřední desce před OÚ, nebo na webu obce v sekci aktuálně – pojízdná prodejna MORAVOS.
____________________________________________________________________________________________________________

Připomínám, že MAS Hříběcí hory, z.s. pořádá fotografickou soutěž. Soutěž začala 15. června a potrvá do 31. srpna. Zapojit se do ní mohou děti i dospělí, začínající i pokročilí fotografové. Soutěží se ve třech kategoriích – místa, dary a příběhy našeho regionu. Nejlepší snímky z každé kategorie budou oceněny zajímavými a v některých případech i chutnými regionálními cenami.
____________________________________________________________________________________________________________

Paní MUDr. Bláhová oznamuje, že její ordinace bude z důvodu dovolené uzavřena ve dnech 31. srpna a 1. září. Zastupovat ji bude paní MUDr. Stránská ve svých ordinačních hodinách.
____________________________________________________________________________________________________________

Jazyková škola ATHENA pro Vás připravila výuku cizích jazyků:
• pro maturanty Jednoleté denní pomaturitní studium jazyka anglického
• pro veřejnost odpolední jazykové kurzy jazyka anglického, německé-ho, italského, španělského, francouzského nebo ruského ve všech po-kročilostech
• pro ostatní zájemce individuální výuku cizích jazyků
Zápis probíhá právě nyní. Další informace získáte na www.athena.cz nebo přímo v kanceláři Jazykové školy ATHENA na Tovačovského ulici 337 v Kroměříži.
____________________________________________________________________________________________________________

Pálenice Kvasice oznamuje, že zahájí sezónu pěstitelského pálení 5. září 2020. Přihlásit se můžete v pracovní dny od 7:00 hodin do 15:00 hodin na telefonním čísle 733 128 416.

celý text

ostatní | 28. 8. 2020 | Autor: Správce Webu

Hlášení rozhlasu 23.8.2020Paní MUDr. Stránská oznamuje, že ve dnech 24. - 28. srpna 2020 a 7. - 15. září 2020 bude mít dovolenou.
24. - 28. srpna 2020 - akutní případy ošetří po telefonickém objednání Dr. Tesařík v Tlumačově tel. 577929050.
7. - 15. září 2020 - akutní případy ošetří po telefonickém objednání Dr. Bláhová ve Kvasicích tel. 573358013.
____________________________________________________________________________________________________________

Ve středu 26. srpna 2020 v 19:00 se uskuteční v zasedací místnosti obecního úřadu veřejné zasedání zastupitelstva obce Vrbka. Všichni jste srdečně zváni.celý text

ostatní | 23. 8. 2020 | Autor: Správce Webu

Hlášení rozhlasu 14.8.2020
V katastru naší obce, konkrétně mezi Tabarkami a Novou Dědinou, se našel 13. srpna pes, pravděpodobně plemene Border teriér. Nyní se nachází v hájence na Tabarkách. Více informací získáte buď přímo v hájence na Tabarkách, nebo u starosty obce, nebo na webu www.psidetektiv.cz .
____________________________________________________________________________________________________________

Zítra v sobotu 15. srpna bude uzavřen sběrný dvůr ve Kvasicích. Důvodem je Kvasická pouť 2020.
____________________________________________________________________________________________________________

V úterý 18. srpna bude uzavřena z důvodu dovolené obecní knihovna.
celý text

ostatní | 14. 8. 2020 | Autor: Správce Webu

Hlášení rozhlasu 11.8.2020
Paní MUDr. Stránská oznamuje, že bude její ordinace z důvodu dovolené uzavřena 13. a 14. srpna. Akutní případy ošetří MUDr. Tesařík v Tlumačově ve svých ordinačních hodinách, číslo telefonu 577 929 050.
____________________________________________________________________________________________________________

Zítra, ve středu 12. srpna ve 14:10 hodin přijede do naší obce pojízdná prodejna MORAVOS. Pojízdná prodejna nabízí koření, krmení pro zvířata, krémy a masti, drogerii, hnojiva, brambory atd. Podrobnou nabídku pojízdné prodejny najdete buď na úřední desce před OÚ, nebo na webu obce v sekci aktuálně – pojízdná prodejna MORAVOS.
____________________________________________________________________________________________________________

Zítra, ve středu 12. srpna bude z důvodu dovolené uzavřená kancelář hospodářky obce paní Brázdilové.
____________________________________________________________________________________________________________

V sobotu 15. srpna bude uzavřen sběrný dvůr ve Kvasicích. Důvodem je Kvasická pouť 2020.
____________________________________________________________________________________________________________

Příští úterý 18. srpna bude uzavřena z důvodu dovolené obecní knihovna.
celý text

ostatní | 11. 8. 2020 | Autor: Správce Webu

Hlášení rozhlasu 3.8.2020
Zítra, 4.8.2020, bude z důvodu výpadku elektrické energie omezen provoz pošty Kvasice v době od 8 do 14 hodin. Otevřena bude, ale pouze na podání, ke kterým není potřeba elektřina, což je minimální.
__________________________________________________________________________________________________________________

Pálenice Kvasice oznamuje, že zahájí sezónu pěstitelského pálení 5. září 2020. Přihlásit se můžete v pracovní dny od 7:00 hodin do 15:00 hodin na telefonním čísle 733 128 416.celý text

ostatní | 3. 8. 2020 | Autor: Správce Webu

Hlášení rozhlasu 26.7.2020

Paní MUDr. Stránská oznamuje, že bude její ordinace z důvodu dovolené uzavřena od 27.7.2020 do 29.7.2020. Akutní případy ošetří MUDr. Tesařík
v Tlumačově ve svých ordinačních hodinách, číslo telefonu 577 929 050.
____________________________________________________________________________________________________________

Katastrální úřad pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Kroměříž oznamuje dokončení obnovy katastrálního operátu v naší obci a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí, a to v budově Obecního úřadu ve Vrbce v období od 27.července do 7. srpna 2020, vždy v pracovních dnech od 7:00 - 15:30 hodin.
____________________________________________________________________________________________________________

V termínu od 31. července do 2. srpna se konají ve Věžkách u Kroměříže Letní farmářské trhy. Otevřeno je každý den od 9:00 do 16:00 hodin. Vstupné i parkovné jsou zdarma, ovšem pokud si zakoupíte dobrovolnou vstupenku v hodnotě 50,- Kč – dostanete se do slosování o hodnotné ceny, jako je závěsné houpací křeslo, zahradní nábytek, VIP lístky na Zahradu Věžky na celý rok 2021 a další.
Připravena bude i zahrádkářská poradna, výstava drobného zvířectva a nespočet řemeslníků, zahradníků, pěstitelů a chovatelů z celé ČR.
____________________________________________________________________________________________________________

Pálenice Kvasice oznamuje, že zahájí sezónu pěstitelského pálení 5. září 2020. Přihlásit se můžete v pracovní dny od 7:00 hodin do 15:00 hodin na telefonním čísle 733 128 416.

celý text

ostatní | 26. 7. 2020 | Autor: Správce Webu

Hlášení rozhlasu 20.7.2020
Zítra, v úterý 21. července bude obecní knihovna z důvodu dovolené zavřena.
____________________________________________________________________________________________________________

Kamenictví Janošek oznamuje všem občanům, že bude 25. července 2020 v sobotu v hodinách od 15:00 hodin do 15:30 hodin na místním hřbitově přijímat objednávky na kamenické práce a úpravy pomníků se slevou -20%. Zájemci se dostavte za každého počasí.
Kamenictví Janošek nabízí následující práce:
Výrobu nových pomníků, renovace stávajících pomníků, broušení terasa, prodej veškerých pomníkových doplňků, sekání písma a obnovu písma.
V případě zájmu se dostavte na místní hřbitov.
Nebo volejte 608 650 001.
____________________________________________________________________________________________________________

Katastrální úřad pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Kroměříž oznamuje dokončení obnovy katastrálního operátu v naší obci a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí, a to v budově Obecního úřadu ve Vrbce v období od 27.července do 7. srpna 2020, vždy v pracovních dnech od 7:00 - 15:30 hodin.
____________________________________________________________________________________________________________

V termínu od 31. července do 2. srpna se konají ve Věžkách u Kroměříže Letní farmářské trhy. Otevřeno je každý den od 9:00 do 16:00 hodin. Vstupné i parkovné jsou zdarma, ovšem pokud si zakoupíte dobrovolnou vstupenku v hodnotě 50,- Kč – dostanete se do slosování o hodnotné ceny, jako je závěsné houpací křeslo, zahradní nábytek, VIP lístky na Zahradu Věžky na celý rok 2021 a další.
Připravena bude i zahrádkářská poradna, výstava drobného zvířectva a nespočet řemeslníků, zahradníků, pěstitelů a chovatelů z celé ČR.

celý text

ostatní | 20. 7. 2020 | Autor: Správce Webu

Hlášení rozhlasu 4.7.2020
Dnes, ve 14:10 hodin přijede do naší obce pojízdná prodejna MORAVOS. Pojízdná prodejna nabízí potraviny, koření, krmení pro zvířata, krémy a masti, drogerii, textil, hnojiva atd.
______________________________________________________________________________________________________________

MUDr. Zezula oznamuje, že ukončil svoji lékařskou praxi v ordinaci v Kvasicích a od 1. července ordinuje pouze v Kroměříži ve Ztracené ulici.
Ordinační doba: pondělí od 13:00 do 17:00 hodin, úterý od 8:00 do 12:00 hodin, čtvrtek od 8:00 do 12:00 hodin.
______________________________________________________________________________________________________________

Toto pondělí 6. července bude opět otevřeno Muzeum pana Aloise Otýpky ve Vrbce v budově bývalé školy, v době od 14:00 do 16:00 hodin. Kdo chce zabřednout do minulosti a zavzpomínat na staré časy, nebo se jen tak přijít podívat na expozici muzea se svými dětmi či vnuky, má možnost.
______________________________________________________________________________________________________________

Paní MUDr. Stránská oznamuje, že z důvodu čerpání dovolené bude její ordinace uzavřená od 7. července do 13. července 2020. Zastupovat ji bude paní MUDr. Bláhová ve svých ordinačních hodinách. Přijímány budou pouze akutní případy.
______________________________________________________________________________________________________________

V naší obci probíhá sbírka nejen šatstva pro Diakonii Broumov. Seznam věcí, které můžete dát do sbírky je následující: veškeré letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské), lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony, látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte do sbírky odřezky a zbytky látek), domácí potřeby (nádobí bílé i černé, skleničky) zabalené v krabici, vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky, peří, obuv – nepoškozenou a v párech (svázaných gumičkou), kabelky, batohy, drobné předměty z domácnosti, hračky – nepoškozené a kompletní, také plyšové, menší elektrospotřebiče, hygienické potřeby, dětské potřeby ( lahvičky, dudlíky...).
Prosím vše zabalené v igelitových pytlích, nádobí do krabic. Knihy se v současné době do sbírky nepřijímají, jelikož je jich nadbytek.
Diakonie Broumov nemůže vzít do sbírky ledničky, televize, počítače, matrace, koberce a to z ekologických důvodů. Dále nemůže vzít nábytek a znečištěný a vlhký textil.
Věci do sbírky můžete přinést na OÚ ve středu 8. července od 17:00 – 19:00 hodin a v sobotu 11. července od 10:00 – 12:00 hodin.
______________________________________________________________________________________________________________

Katastrální úřad pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Kroměříž oznamuje dokončení obnovy katastrálního operátu v naší obci a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí, a to v budově Obecního úřadu ve Vrbce v období od 27.července do 7. srpna 2020, vždy v pracovních dnech od 7:00 hodin do 15:30 hodin.celý text

ostatní | 4. 7. 2020 | Autor: Správce Webu

Hlášení rozhlasu 30.6.2020MUDr. Zezula oznamuje, že ukončil svoji lékařskou praxi v ordinaci v Kvasicích a od 1. července ordinuje pouze v Kroměříži ve Ztracené ulici.
Ordinační doba: pondělí od 13:00 do 17:00 hodin, úterý od 8:00 do 12:00 hodin, čtvrtek od 8:00 do 12:00 hodin.
______________________________________________________________________________________________________________

MUDr. Bláhová oznamuje, že od 29. června do 4. července 2020 čerpá dovolenou, zastupuje ji MUDr. Stránská ve svých ordinačních hodinách. U paní doktorky Stránské se musí pacienti objednat předem na tel. čísle 573358555.
______________________________________________________________________________________________________________

V naší obci proběhne sbírka nejen šatstva pro Diakonii Broumov. Seznam věcí, které můžete dát do sbírky: veškeré letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské), lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony, látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte do sbírky odřezky a zbytky látek), domácí potřeby (nádobí bílé i černé, skleničky) zabalené v krabici, vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky, peří, obuv – nepoškozenou a v párech (svázaných gumičkou), kabelky, batohy, drobné předměty z domácnosti, hračky – nepoškozené a kompletní, také plyšové, menší elektrospotřebiče, hygienické potřeby, dětské potřeby ( lahvičky, dudlíky...).
Prosím vše zabalené v igelitových pytlích, nádobí do krabic. Knihy se v současné době do sbírky nepřijímají, jelikož je jich nadbytek.
Diakonie Broumov nemůže vzít do sbírky ledničky, televize, počítače, matrace, koberce a to z ekologických důvodů. Dále nemůže vzít nábytek a znečištěný a vlhký textil.
Věci do sbírky můžete přinést na OÚ ve středu 1. a 8. července od 17:00 – 19:00 hodin a v sobotu 4. a 11. července od 10:00 – 12:00 hodin.
______________________________________________________________________________________________________________

V sobotu 4. července ve 14:10 hodin přijede do naší obce pojízdná prodejna MORAVOS. Pojízdná prodejna nabízí potraviny, koření, krmení pro zvířata, krémy a masti, drogerii, textil, hnojiva atd.
______________________________________________________________________________________________________________

Katastrální úřad pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Kroměříž oznamuje dokončení obnovy katastrálního operátu v naší obci a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí, a to v budově Obecního úřadu ve Vrbce v období od 27.července do 7. srpna 2020, vždy v pracovních dnech od 7:00 hodin do 15:30 hodin.


celý text

ostatní | 30. 6. 2020 | Autor: Správce Webu

Hlášení rozhlasu 25.6.2020
Sbor dobrovolných hasičů Vrbka ve spolupráci s Obecním úřadem Vrbka Vás zvou na hodkové slavnosti v naší obci s následujícím programem. V sobotu 27. června odpoledne ve 14:00 hodin proběhne mše svatá na místním hřbitově spojená s kladením věnce k pomníku padlých občanů v 1. světové válce. Po mši svaté bude zpřístupněna místní sokolovna, kde bude připraveno občerstvení a bude zde probíhat zbývající program vrbeckých hodků. V 16:00 hodin zde proběhne na tanečním kole soutěžení a hry mezi dětmi za odměny. Od 20:00 hodin se potom uskuteční taneční zábava se skupinou CLASSIC Kroměříž.
V neděli 28. června se v rámci hodků uskuteční od 16:00 hodin v místní sokolovně absolventský koncert žáků ZUŠ Zlín a ZUŠ Zlín-Malenovice z klavírní třídy Petry Foltýnové.
Dále v rámci hodků bude znovuotevřené Muzeum pana Aloise Otýpky. Kdo chce zabřednout do minulosti a zavzpomínat na staré časy, nebo se jen tak přijít podívat na expozici muzea se svými dětmi či vnuky, bude mít možnost v sobotu 27. června od 13:00 do 16:00 hodin a v neděli 28. června od 13:00 do 15:00 hodin.
Program hodků se uskuteční za každého počasí. Všichni jste srdečně zváni.
____________________________________________________________________________________________________________

MAS Hříběcí hory pořádá fotografickou soutěž. Soutěž začala 15. června a potrvá do 31. srpna. Zapojit se do ní mohou děti i dospělí, začínající i pokročilí fotografové. Soutěží se ve třech kategoriích – místa, dary a příběhy našeho regionu. Nejlepší snímky z každé kategorie budou oceněny zajímavými a v některých případech i chutnými regionálními cenami. Více info na úřední desce před OÚ, nebo na webu obce.
____________________________________________________________________________________________________________

MUDr. Zezula oznamuje, že ukončil svoji lékařskou praxi v ordinaci v Kvasicích a od 1. července ordinuje pouze v Kroměříži ve Ztracené ulici.
Ordinační doba: pondělí od 13:00 do 17:00 hodin, úterý od 8:00 do 12:00 hodin, čtvrtek od 8:00 do 12:00 hodin.
____________________________________________________________________________________________________________

MUDr. Bláhová oznamuje, že od 29. června do 4. července 2020 čerpá dovolenou, zastupuje ji MUDr. Stránská ve svých ordinačních hodinách. U paní doktorky Stránské se musí pacienti objednat předem na tel. čísle 573358555.

celý text

ostatní | 25. 6. 2020 | Autor: Správce Webu

Hlášení rozhlasu 22.6.2020

Vzhledem k nepřízni počasí, které o víkendu panovalo, bude kontejner na bioodpad ponechán na svém místě až do pátečního rána. Po naplnění bude vyměněn.
____________________________________________________________________________________________________________

Sbor dobrovolných hasičů Vrbka ve spolupráci s Obecním úřadem Vrbka Vás zvou na hodkové slavnosti v naší obci s následujícím programem. V sobotu 27. června odpoledne ve 14:00 hodin proběhne mše svatá na místním hřbitově spojená s kladením věnce k pomníku padlých občanů v 1. světové válce. Po mši svaté bude zpřístupněna místní sokolovna, kde bude připraveno občerstvení a bude zde probíhat zbývající program vrbeckých hodků. V 16:00 hodin zde proběhne na tanečním kole soutěžení a hry mezi dětmi za odměny. Od 20:00 hodin se potom uskuteční taneční zábava se skupinou CLASSIC Kroměříž.
V neděli 28. června se v rámci hodků uskuteční od 16:00 hodin v místní sokolovně absolventský koncert žáků ZUŠ Zlín a ZUŠ Zlín-Malenovice z klavírní třídy Petry Foltýnové.
Program hodků se uskuteční za každého počasí. Všichni jste srdečně zváni.
____________________________________________________________________________________________________________

MAS Hříběcí hory pořádá fotografickou soutěž. Soutěž začala 15. června a potrvá do 31. srpna. Zapojit se do ní mohou děti i dospělí, začínající i pokročilí fotografové. Soutěží se ve třech kategoriích – místa, dary a příběhy našeho regionu. Nejlepší snímky z každé kategorie budou oceněny zajímavými a v některých případech i chutnými regionálními cenami. Více info na úřední desce před OÚ, nebo na webu obce.
____________________________________________________________________________________________________________

V naší obci proběhne sbírka nejen šatstva pro Diakonii Broumov. Seznam věcí, které můžete dát do sbírky: veškeré letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské), lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony, látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte do sbírky odřezky a zbytky látek), domácí potřeby (nádobí bílé i černé, skleničky) zabalené v krabici, vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky, peří, obuv – nepoškozenou a v párech (svázaných gumičkou), kabelky, batohy, drobné předměty z domácnosti, hračky – nepoškozené a kompletní, také plyšové, menší elektrospotřebiče, hygienické potřeby, dětské potřeby ( lahvičky, dudlíky...).
Prosím vše zabalené v igelitových pytlích, nádobí do krabic. Knihy se v současné době do sbírky nepřijímají, jelikož je jich nadbytek.
Diakonie Broumov nemůže vzít do sbírky ledničky, televize, počítače, matrace, koberce a to z ekologických důvodů. Dále nemůže vzít nábytek a znečištěný a vlhký textil.
Věci do sbírky můžete přinést na OÚ ve středu 1. a 8. července od 17:00 – 19:00 hodin a v sobotu 4. a 11. července od 10:00 – 12:00 hodin.
celý text

ostatní | 22. 6. 2020 | Autor: Správce Webu

Hlášení rozhlasu 18.6.2020
Zítra v pátek 19. června od 17:00 hodin proběhne předhodkový úklid obřadní síně na místním hřbitově. Pomůcky na mytí oken si prosím přineste svoje, mycí prostředky na mytí oken jsou zajištěny. Všem dobrovolníkům, co se této aktivity zúčastní předem děkuji.
____________________________________________________________________________________________________________

Tento víkend bude od pátku 19. června do pondělí 22. června na místo obvyklé přistaven velkoobjemový kontejner na velkoobjemový komunální odpad. Do velkoobjemového kontejneru patří vše, co se nevejde do nádob na tříděný odpad a do popelnic jako starý nábytek, nekovové dveře bez skla, koberce, matrace, linoleum, větve keřů a stromů atd. Do kontejneru nepatří stavební suť, sklo a nebezpečný odpad jako pneumatiky, chemikálie a dále elektronika a elektrozařízení atd.
Současně s kontejnerem na velkoobjemový odpad bude přistaven i kontejner na bioodpad, prosím rozlišujte co do kterého patří.
____________________________________________________________________________________________________________

MAS Hříběcí hory pořádá fotografickou soutěž. Soutěž začala 15. června a potrvá do 31. srpna. Zapojit se do ní mohou děti i dospělí, začínající i pokročilí fotografové. Soutěží se ve třech kategoriích – místa, dary a příběhy našeho regionu. Nejlepší snímky z každé kategorie budou oceněny zajímavými a v některých případech i chutnými regionálními cenami. Více info na úřední desce před OÚ, nebo na webu obce.
____________________________________________________________________________________________________________

V naší obci proběhne sbírka nejen šatstva pro Diakonii Broumov. Seznam věcí, které můžete dát do sbírky: veškeré letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské), lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony, látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte do sbírky odřezky a zbytky látek), domácí potřeby (nádobí bílé i černé, skleničky) zabalené v krabici, vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky, peří, obuv – nepoškozenou a v párech (svázaných gumičkou), kabelky, batohy, drobné předměty z domácnosti, hračky – nepoškozené a kompletní, také plyšové, menší elektrospotřebiče, hygienické potřeby, dětské potřeby ( lahvičky, dudlíky...).
Prosím vše zabalené v igelitových pytlích, nádobí do krabic. Knihy se v současné době do sbírky nepřijímají, jelikož je jich nadbytek.
Diakonie Broumov nemůže vzít do sbírky ledničky, televize, počítače, matrace, koberce a to z ekologických důvodů. Dále nemůže vzít nábytek a znečištěný a vlhký textil.
Věci do sbírky můžete přinést na OÚ ve středu 1. a 8. července od 17:00 – 19:00 hodin a v sobotu 4. a 11. července od 10:00 – 12:00 hodin.

celý text

ostatní | 18. 6. 2020 | Autor: Správce Webu

Hlášení rozhlasu 15.6.2020
Paní MUDr. Stránská oznamuje, že ve středu 17. června bude její ordinace z důvodu dovolené uzavřena. Zastupuje ji pan MUDr. Tesařík ve svých ordinačních hodinách od 13:00 – 18:00 hodin v ordinaci v Tlumačově.
____________________________________________________________________________________________________________

Ve středu 17. června ve 14:10 hodin přijede do naší obce pojízdná prodejna MORAVOS. Pojízdná prodejna nabízí potraviny, koření, krmení pro zvířata, krémy a masti, drogerii, textil, hnojiva atd.
____________________________________________________________________________________________________________

V pátek 19. června od 17:00 hodin proběhne předhodkový úklid obřadní síně na místním hřbitově. Pomůcky na mytí oken si prosím přineste svoje, mycí prostředky na mytí oken jsou zajištěny. Všem dobrovolníkům, co se této aktivity zúčastní předem děkuji.
____________________________________________________________________________________________________________

Tento víkend bude od pátku 19. června do pondělí 22. června na místo obvyklé přistaven velkoobjemový kontejner na velkoobjemový komunální odpad. Do velkoobjemového kontejneru patří vše, co se nevejde do nádob na tříděný odpad a do popelnic jako starý nábytek, nekovové dveře bez skla, koberce, matrace, linoleum, větve keřů a stromů atd. Do kontejneru nepatří stavební suť, sklo a nebezpečný odpad jako pneumatiky, chemikálie a dále elektronika a elektrozařízení atd.

celý text

ostatní | 15. 6. 2020 | Autor: Správce Webu

Hlášení rozhlasu 9.6.2020
Zítra, ve středu 10. června bude pracovník společnosti Vodovody a kanalizace a.s. Kroměříž zapisovat stavy vodoměrů v naší obci. V případě vaší nepřítomnosti nechte stav vodoměru zapsaný na viditelném místě.
____________________________________________________________________________________________________________

Zítra, ve středu 10. června nebudou v úřední hodiny na obecním úřadě přítomni starosta a místostarostka obce z pracovních a osobních důvodů. Bude přítomna pouze hospodářka obce paní Brázdilová.
____________________________________________________________________________________________________________

V pátek 12. června odpoledne provedou v naší obci místní dobrovolní hasiči sběr železa. Hromádky kovu nachystejte prosím před vaše obydlí k silnici. S těžkými kusy vám hasiči pomohou.
____________________________________________________________________________________________________________

Minulý týden, ve čtvrtek 4.června byl nalezen v dolní části obce na chodníku klíček na kroužku s barevným označením. Kdo klíček postrádá ať se přihlásí u starosty obce na telefonním čísle 725 518 714.
____________________________________________________________________________________________________________

Děkuji všem občanům, kteří se o víkendu nezištně zúčastnili stěhování expozice Muzea Aloise Otýpky v budově bývalé školy. Ještě jednou děkuji všem.
____________________________________________________________________________________________________________

Příští víkend bude od pátku 19. června do pondělí 22. června na místo obvyklé přistaven velkoobjemový kontejner na velkoobjemový komunální odpad, který se nevejde do popelnice jako jsou staré skříně, nekovové dveře bez skla, koberce, matrace atd.

celý text

ostatní | 9. 6. 2020 | Autor: Správce Webu

Hlášení rozhlasu 5.6.2020
Obec Vrbka přijme brigádníky na dohodu o provedení práce. Náplní práce bude údržba zeleně jako sekání, hrabání trávy, čištění chodníků a krajnic silnice od trávy, stříhání a prořezávání keřů, natěračské práce atd. Zájemci se hlaste přímo starostovi obce na telefonním čísle 725 518 714.
____________________________________________________________________________________________________________

Zítra, v sobotu 6.června ve 14:10 hodin přijede do naší obce pojízdná prodejna MORAVOS. Pojízdná prodejna nabízí koření, krmení pro zvířata, krémy a masti, drogerii, hnojiva, brambory atd.
____________________________________________________________________________________________________________

Ve středu 10. června bude pracovník společnosti Vodovody a kanalizace a.s. Kroměříž zapisovat stavy vodoměrů v naší obci. V případě vaší nepřítomnosti nechte stav vodoměru zapsaný na viditelném místě.
____________________________________________________________________________________________________________

V pátek 12. června odpoledne provedou v naší obci místní dobrovolní hasiči sběr železa. Hromádky kovu nachystejte prosím před vaše obydlí k silnici. S těžkými kusy vám hasiči pomohou.
____________________________________________________________________________________________________________

Včera, ve čtvrtek 4.června byl nalezen v dolní části obce na chodníku klíček na kroužku s barevným označením. Kdo klíček postrádá ať se přihlásí u starosty obce na telefonním čísle 725 518 714.
celý text

ostatní | 5. 6. 2020 | Autor: Správce Webu

Hlášení rozhlasu 31.5.2020
Obec Vrbka přijme brigádníky na dohodu o provedení práce. Náplní práce bude údržba zeleně jako sekání, hrabání trávy, čištění chodníků a krajnic silnice od trávy, stříhání a prořezávání keřů, natěračské práce atd. Zájemci se hlaste přímo starostovi obce na telefonním čísle 725 518 714.
__________________________________________________________________________________________________________

Od pondělí 25. května probíhají v naší obci výkopové práce pro uložení chrániček a přípojek pro internet. Investorem akce je cyrilek.net, z.s.
Veškeré dokumenty o územním rozhodnutí byly včas a dostatečnou dobu vyvěšeny na úřední desce fyzické i elektronické. Na elektronické úřední desce jsou dokumenty dohledatelné v archivu úřední desky za rok 2019. V příloze je k nahlédnutí projektová dokumentace. Některé úseky se dle projektové dokumentace kopat nebudou, protože chráničky pro optický kabel byly do země uloženy již při realizaci chodníků.
Žádám občany o trpělivost a schovívavost při realizaci této akce. Konec konců je to internet právě pro vás.
__________________________________________________________________________________________________________

Všichni občané jste srdečně zváni na veřejné zasedání zastupitelstva obce Vrbka, které se uskuteční ve středu 3. června 2020 v 19:00 v zasedací místnosti obecního úřadu. Veřejné zasedání zastupitelstva obce Vrbka bude probíhat v režimu zvláštních bezpečnostních opatření. Při vstupu do budovy OÚ je každý občan povinen si zdezinfikovat ruce, po celou dobu musí mít vhodným způsobem zakryté dýchací cesty a dodržovat minimální rozestupy 2 metry, pokud je to technicky možné. Rozestupy 2 metry se netýkají spolubydlících z jedné domácnosti.
__________________________________________________________________________________________________________

Příští týden v pátek a v sobotu, 5. a 6. června se bude nazpět stěhovat expozice Muzea Aloise Otýpky v budově bývalé školy. Pokud se mezi vámi občany najde někdo, kdo by chtěl při této činnosti nezištně pomoct, nechť se dostaví. V pátek se bude pracovat od 17:00 hodin a v sobotu od 8:30 hodin. Předmětem této brigády bude mytí oken, nanošení exponátů z půdy zpět do třídy, jejich očista a opětovné umístění. Všem dobrovolníkům, co se této akce zúčastní předem děkuji.

celý text

ostatní | 31. 5. 2020 | Autor: Správce Webu

Hlášení rozhlasu 25.5.2020
Pracovnice firmy E.on bude ve středu 27. května zapisovat stavy elektroměrů všech dodavatelských firem. Žádá občany, aby umožnili přístup k elektroměru nebo nechali stav elektroměru zapsán na viditelném místě.
__________________________________________________________________________________________________________

Obec Vrbka přijme brigádníky na dohodu o provedení práce. Náplní práce bude údržba zeleně jako sekání, hrabání trávy, čištění chodníků a krajnic silnice od trávy, stříhání a prořezávání keřů, natěračské práce atd. Zájemci se hlaste přímo starostovi obce na telefonním čísle 725 518 714.
__________________________________________________________________________________________________________

Od dnešního dne, 25. května probíhají v naší obci výkopové práce pro uložení chrániček a přípojek pro internet. Investorem akce je cyrilek.net, z.s.
Veškeré dokumenty o územním rozhodnutí byly včas a dostatečnou dobu vyvěšeny na úřední desce fyzické i elektronické. Na elektronické úřední desce jsou dokumenty dohledatelné v archivu úřední desky za rok 2019. V příloze je k nahlédnutí projektová dokumentace. Některé úseky se dle projektové dokumentace kopat nebudou, protože chráničky pro optický kabel byly do země uloženy již při realizaci chodníků.
Žádám občany o trpělivost a schovívavost při realizaci této akce. Konec konců je to internet právě pro vás.

celý text

ostatní | 25. 5. 2020 | Autor: Správce Webu

Hlášení rozhlasu 19.5.2020


Zítra, ve středu 20. května ve 14:10 hodin přijede do naší obce pojízdná prodejna MORAVOS. Pojízdná prodejna nabízí koření, krmení pro zvířata, krémy a masti, drogerii, hnojiva, brambory atd.
__________________________________________________________________________________________________________

Kamenictví Dolní Lhota zahajuje výprodej pomníků a krycích desek na hroby se slevou 30 %. Příjem objednávek bude probíhat na místním hřbitově ve čtvrtek 21. května 2020 od 9:30 do 10:00 hod.
__________________________________________________________________________________________________________

Při výběru poplatků za odpady a psy bylo vzneseno několik dotazů ohledně sběru nebezpečného odpadu, sběru železa a zda bude kontejner na velkoobjemový odpad. Vzhledem k pandemii Covid-19 byl jarní sběr nebezpečného odpadu firmou Biopas zrušen. Sběr nebezpečného odpadu proběhne na podzim. Sběr starého železa proběhne snad v měsíci červnu. Kontejner na velkoobjemový odpad je objednaný na víkend 19.-21. června. Kontejner na bioodpad bude přistaven pravidelně každých 14 dní.
__________________________________________________________________________________________________________

Obec Vrbka přijme brigádníky na dohodu o provedení práce. Náplní práce bude údržba zeleně jako sekání, hrabání trávy, čištění chodníků a krajnic silnice od trávy, stříhání a prořezávání keřů, natěračské práce atd. Zájemci se hlaste přímo starostovi obce na telefonním čísle 725 518 714.

celý text

ostatní | 20. 5. 2020 | Autor: Správce Webu

Hlášení rozhlasu 8.5.2020
Při výběru poplatků za odpady a psy bylo vzneseno několik dotazů ohledně sběru nebezpečného odpadu, sběru železa a zda bude kontejner na velkoobjemový odpad. Vzhledem k pandemii Covid-19 byl jarní sběr nebezpečného odpadu firmou Biopas zrušen. Sběr nebezpečného odpadu proběhne na podzim. Sběr starého železa proběhne až se situace kolem koronaviru víc rozvolní, snad v měsíci červnu. Kontejner na velkoobjemový odpad je objednaný na víkend 19.-21. června. Kontejner na bioodpad bude přistaven pravidelně každých 14 dní.
__________________________________________________________________________________________________________

Zítra, v sobotu 9. května v 10:00 hodin do naší obce přijede prodejce, který nabídne jablka rubín za 19,- Kč/kg a brambory a cibuli všeza 14,- Kč/kg. Prodej proběhne na prostranství u lip.
__________________________________________________________________________________________________________

Zítra, v sobotu 9. května ve 14:10 hodin přijede do naší obce pojízdná prodejna MORAVOS. Pojízdná prodejna nabízí koření, krmení pro zvířata, krémy a masti, drogerii, hnojiva, brambory atd.
__________________________________________________________________________________________________________

Pokud by někdo v obci měl nouzi o ochranné roušky anebo dezinfekci, kontaktujte starostu obce na telefonním čísle 725 518 714 a ochranné roušky a dezinfekce vám budou dodány, nebo si můžete roušky a dezinfekci vyzvednout na OÚ během úředních hodin.celý text

ostatní | 8. 5. 2020 | Autor: Správce Webu

Hlášení rozhlasu 5.5.2020Někteří občané přinesli na obecní úřad chlapcům klepačujícím před svými domy na Zelený čtvrtek, Velký pátek a Bílou sobotu odměnu v podobě sladkostí a finančního daru. Pokud je v obci ještě někdo z občanů, kdo by chtěl chlapce za jejich klepačování odměnit, může přinést odměnu na obecní úřad zítra během úředních hodin taktéž. Předání a spravedlivé rozdělení mezi zúčastněné hochy bude zajištěno.
__________________________________________________________________________________________________________

Od úterý 28. dubna je opět v provozu místní knihovna. Každý příchozí do knihovny je povinen si před vstupem do knihovny zdesinfikovat ruce. Knihu, kterou měl klient doma ve výpůjčce odloží do bedny s nápisem karanténa. Pokud si bude chtít klient půjčit novou knihu, tak vybírá pouze očima. Návštěvníci knihovny musejí udržovat dvoumetrové odstupy.
__________________________________________________________________________________________________________

Na základě pokynů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády způsobené výskytem onemocnění COVID-19, bude zápis dětí do MŠ Karolín pro školní rok 2020/2021 probíhat bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců. Termín podání žádostí o umístění dětí do MŠ Karolín je od 2. května do 16. května 2020. Způsob odevzdání žádosti je buď poštou na adresu: MŠ Karolín, Karolín 76, 768 21 Kvasice, nebo osobně do poštovní schránky u vchodu do MŠ Karolín. Více podrobností o zápisu dětí do MŠ Karolín naleznete na úřední desce před OÚ, nebo na úřední desce na webu obce.
__________________________________________________________________________________________________________

Všichni občané jste srdečně zváni na veřejné zasedání zastupitelstva obce Vrbka, které se uskuteční ve středu 6.května 2020 v 19:00 v zasedací místnosti obecního úřadu. Veřejné zasedání zastupitelstva obce Vrbka bude probíhat v režimu zvláštních bezpečnostních opatření. Při vstupu do budovy OÚ je každý občan povinen si zdezinfikovat ruce, po celou dobu musí mít vhodným způsobem zakryté dýchací cesty a dodržovat minimální rozestupy 2 metry, pokud je to technicky možné. Rozestupy 2 metry se netýkají spolubydlících z jedné domácnosti.
__________________________________________________________________________________________________________
Zítra ve středu 6. května paní MUDr. Stránská neordinuje. Zastupuje ji pan MUDr. Tesařík ve svých ordinačních hodinách v Tlumačově od 13:00 hodin do 18:00 hodin.
__________________________________________________________________________________________________________

Ve čtvrtek 7. května budou již vyvezeny jen popelnice označené novým štítkem pro rok 2020. Ve středu 6. května je poslední možnost zaplatit před tímto vývozem poplatek za odpad přímo na obecním úřadě během úředních hodin.
__________________________________________________________________________________________________________

Výstaviště Kroměříž vás zve na Farmářské a řemeslné trhy, které se konají o prodloužených víkendech 1. až 3. května a 8. až 10. května, otevřeno od 9:00 – 15:00 hodin. Trhy probíhají na venkovních plochách výstaviště a bude zde možno nakoupit výpěstky regionálních zahradníků a farmářů. K mání budou přísady, truhlíkové a balkónové květiny, okrasné keře a další zahradní sortiment. Trhy se budou konat za zvýšených bezpečnostních a hygienických opatření. Vstup je zdarma.
__________________________________________________________________________________________________________

Pokud by někdo v obci měl nouzi o ochranné roušky anebo dezinfekci, kontaktujte starostu obce na telefonním čísle 725 518 714 a ochranné roušky a dezinfekce vám budou dodány, nebo si můžete roušky a dezinfekci vyzvednout na OÚ během úředních hodin.
__________________________________________________________________________________________________________

Při výběru poplatků za odpady a psy bylo vzneseno několik dotazů ohledně sběru nebezpečného odpadu, sběru železa a zda bude kontejner na velkoobjemový odpad. Vzhledem k pandemii Covid-19 byl jarní sběr nebezpečného odpadu firmou Biopas zrušen. Sběr nebezpečného odpadu proběhne na podzim. Sběr starého železa proběhne až se situace kolem koronaviru víc rozvolní, snad v měsíci červnu. Kontejner na velkoobjemový odpad je objednaný na víkend 19.-21. června.
__________________________________________________________________________________________________________

V sobotu 9. května ve 14:10 hodin přijede do naší obce pojízdná prodejna MORAVOS. Pojízdná prodejna nabízí koření, krmení pro zvířata, krémy a masti, drogerii, hnojiva, brambory atd.

celý text

ostatní | 5. 5. 2020 | Autor: Správce Webu

Hlášení rozhlasu 29.4.2020Někteří občané přinesli na obecní úřad chlapcům klepačujícím před svými domy na Zelený čtvrtek, Velký pátek a Bílou sobotu odměnu v podobě sladkostí a finančního daru. Pokud je v obci ještě někdo z občanů, kdo by chtěl chlapce za jejich klepačování odměnit, může přinést odměnu na obecní úřad taktéž. Předání a spravedlivé rozdělení mezi zúčastněné hochy bude zajištěno.
__________________________________________________________________________________________________________

Od úterý 28. dubna je opět v provozu místní knihovna. Každý příchozí do knihovny je povinen si před vstupem do knihovny zdesinfikovat ruce. Knihu, kterou měl klient doma ve výpůjčce odloží do bedny s nápisem karanténa. Pokud si bude chtít klient půjčit novou knihu, tak vybírá pouze očima. Návštěvníci knihovny musejí udržovat dvoumetrové odstupy.
__________________________________________________________________________________________________________

Od úterý 28. dubna do 3. května se ve Věžkách konají farmářské trhy. Otvírací doba je od 9:00 do 16:00 hodin. V nabídce jsou přísady zeleniny, bylinky do zahrádek, květiny na záhony i do truhlíků, uzeniny, sýry, koláčky a jiné pochutiny, ručně dělané výrobky. Vstupné a parkovné je zdarma. Vstup povelen pouze s ochrannými doplňky (rouška, šátek, rukavice …)
__________________________________________________________________________________________________________

Na základě pokynů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády způsobené výskytem onemocnění COVID-19, bude zápis dětí do MŠ Karolín pro školní rok 2020/2021 probíhat bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců. Termín podání žádostí o umístění dětí do MŠ Karolín je od 2. května do 16. května 2020. Způsob odevzdání žádosti je buď poštou na adresu: MŠ Karolín, Karolín 76, 768 21 Kvasice, nebo osobně do poštovní schránky u vchodu do MŠ Karolín. Více podrobností o zápisu dětí do MŠ Karolín naleznete na úřední desce před OÚ, nebo na úřední desce na webu obce.
__________________________________________________________________________________________________________

Všichni občané jste srdečně zváni na veřejné zasedání zastupitelstva obce Vrbka, které se uskuteční ve středu 6.května 2020 v 19:00 v zasedací místnosti obecního úřadu. Veřejné zasedání zastupitelstva obce Vrbka bude probíhat v režimu zvláštních bezpečnostních opatření. Při vstupu do budovy OÚ je každý občan povinen si zdezinfikovat ruce, po celou dobu musí mít vhodným způsobem zakryté dýchací cesty a dodržovat minimální rozestupy 2 metry, pokud je to technicky možné. Rozestupy 2 metry se netýkají spolubydlících z jedné domácnosti.
__________________________________________________________________________________________________________

Tuto neděli, 3. května v dopoledních hodinách budou rozvezeny známky na popelnice těm občanům, kteří zaplatili za odpady na účet obce bankovním převodem.
__________________________________________________________________________________________________________

Ve čtvrtek 7. května budou již vyvezeny jen popelnice označené novým štítkem pro rok 2020. Ve středu 6. května je poslední možnost zaplatit před tímto vývozem přímo na obecním úřadě během úředních hodin.
Další možností je poplatky za odpady a psy zaplatit bankovním převodem na účet obce zřízený u České spořitelny, a.s., č.ú. 1483130399/0800, jako variabilní symbol uvádějte č.p. domu a do zprávy pro příjemce uveďte své jméno. Nejzazší doporučený datum splatnosti bankovním převodem je 30.dubna. Štítky na popelnice vám budou potom individuálně včas předány.
Bezhotovostní platba poplatků bankovním převodem není povinná, ale je v dané situaci doporučená.
Obecní úřad i nadále upřednostňuje kontakt s občany elektronickou cestou, tedy přes email nebo datové schránky a samozřejmě telefonickým spojením přímo na starostu obce.
__________________________________________________________________________________________________________

Výstaviště Kroměříž vás zve na Farmářské a řemeslné trhy, které se budou konat o prodloužených víkendech 1. až 3. května a 8. až 10. května, otevřeno od 9:00 – 15:00 hodin. Trhy proběhnou na venkovních plochách výstaviště a bude zde možno nakoupit výpěstky regionálních zahradníků a farmářů. K mání budou přísady, truhlíkové a balkónové květiny, okrasné keře a další zahradní sortiment. Trhy se budou konat za zvýšených bezpečnostních a hygienických opatření. Vstup je zdarma.
__________________________________________________________________________________________________________

Pokud by někdo v obci měl nouzi o ochranné roušky anebo dezinfekci, kontaktujte starostu obce na telefonním čísle 725 518 714 a ochranné roušky a dezinfekce vám budou dodány, nebo si můžete roušky a dezinfekci vyzvednout na OÚ během úředních hodin.
celý text

ostatní | 29. 4. 2020 | Autor: Správce Webu

Hlášení rozhlasu 27.4.2020
Od zítřka 28. dubna bude opět v provozu místní knihovna. Každý příchozí do knihovny je povinen si před vstupem do knihovny zdesinfikovat ruce. Knihu, kterou měl klient doma ve výpůjčce odloží do bedny s nápisem karanténa. Pokud si bude chtít klient půjčit novou knihu, tak vybírá pouze očima. Návštěvníci knihovny musejí udržovat dvoumetrové odstupy.
____________________________________________________________________________________________________________

Ve středu 22. dubna byl na obecním úřadě zahájen výběr poplatků za odpady a psy. I tuto středu bude moci přijít zaplatit poplatky již dopoledne od 8:00 hodin do 11:00 hodin a potom odpoledne od 16:00 hodin do 19:00 hodin. Přístup do kanceláře paní hospodářky bude regulován. Každý příchozí do budovy OÚ je povinen si zdezinfikovat ruce při vstupu do budovy a po celou dobu mít chráněné dýchací cesty vhodným způsobem.
Další možností je poplatky za odpady a psy zaplatit bankovním převodem na účet obce zřízený u České spořitelny, a.s., č.ú. 1483130399/0800, jako variabilní symbol uvádějte č.p. domu a do zprávy pro příjemce uveďte své jméno. Štítky na popelnice vám budou potom individuálně včas předány.
Bezhotovostní platba poplatků bankovním převodem není povinná, ale je v dané situaci doporučená.
Od měsíce května budou již vyvezeny jen popelnice označené novým štítkem pro rok 2020.
Obecní úřad i nadále upřednostňuje kontakt s občany elektronickou cestou, tedy přes email nebo datové schránky a samozřejmě telefonickým spojením přímo na starostu obce.
Podrobnější informace naleznete na fyzické i elektronické úřední desce.
____________________________________________________________________________________________________________

Pokud by někdo v obci měl nouzi o ochranné roušky anebo dezinfekci, kontaktujte starostu obce na telefonním čísle 725 518 714 a ochranné roušky a dezinfekce vám budou dodány, nebo si můžete roušky a dezinfekci vyzvednout na OÚ během vybírání poplatků za odpady a psy.
____________________________________________________________________________________________________________

Diakonie Broumov, sociální družstvo, v současné době boje proti koronaviru a s tím spojených nutných opatřeních vyhlášených vládou České republiky, nemá dostatek finančních prostředků na svozovou činnost, má zavřená střediska a prodejny, z kterých jim plynul příjem. Jen pro upřesnění, jsou to přesně ti, kteří v naší obci pořádají sbírku ošacení pro potřebné občany. Diakonie Broumov touto cestou žádá vás občany o finanční příspěvek na každodenní výdaje jako jsou svoz použitého šatstva, rozvoz materiální pomoci občanům, zakoupení PHM, opravy a obnova vozového parku, opravy a stěhování sběrných kontejnerů na šatstvo. Finanční obnos můžete poukázat na účet u České spořitelny, číslo účtu: 50016-1302698349/0800. Diakonie Broumov všem dárcům předem srdečně děkuje za jakýkoliv finanční dar.
____________________________________________________________________________________________________________

Od 28. dubna do 3. května se ve Věžkách konají farmářské trhy. Otvírací doba je od 9:00 do 16:00 hodin. V nabídce budou přísady zeleniny, bylinky do zahrádek, květiny na záhony i do truhlíků, uzeniny, sýry, koláčky a jiné pochutiny, ručně dělané výrobky. Vstupné a parkovné zdarma. Vstup povelen pouze s ochrannými doplňky (rouška, šátek, rukavice …)
____________________________________________________________________________________________________________

Výstaviště Kroměříž vás zve na Farmářské a řemeslné trhy, které se budou konat o prodloužených víkendech 1. až 3. května a 8. až 10. května, otevřeno od 9:00 – 15:00 hodin. Trhy proběhnou na venkovních plochách výstaviště a bude zde možno nakoupit výpěstky regionálních zahradníků a farmářů. K mání budou přísady, truhlíkové a balkónové květiny, okrasné keře a další zahradní sortiment. Trhy se budou konat za zvýšených bezpečnostních a hygienických opatření. Vstup je zdarma.celý text

ostatní | 27. 4. 2020 | Autor: Správce Webu

Hlašení rouhlasu 21.4.2020
Od zítra od středy 22. dubna bude na obecním úřadě zahájen výběr poplatků za odpady a psy. Výběr poplatků bude probíhat již dopoledne od 8:00 hodin do 11:00 hodin a odpoledne od 16:00 hodin do 19:00 hodin. Přístup do kanceláře paní hospodářky bude regulován. Každý příchozí do budovy OÚ je povinen si zdezinfikovat ruce při vstupu do budovy a po celou dobu mít chráněné dýchací cesty vhodným způsobem.
Další možností je poplatky za odpady a psy zaplatit bankovním převodem na účet obce zřízený u České spořitelny, a.s., č.ú. 1483130399/0800, jako variabilní symbol uvádějte č.p. domu a do zprávy pro příjemce uveďte své jméno. Štítky na popelnice vám budou potom individuálně včas předány.
Bezhotovostní platba poplatků bankovním převodem není povinná, ale je v dané situaci doporučená.
Obecní úřad i nadále upřednostňuje kontakt s občany elektronickou cestou, tedy přes email nebo datové schránky a samozřejmě telefonickým spojením přímo na starostu obce.
Podrobnější informace naleznete na fyzické i elektronické úřední desce.
____________________________________________________________________________________________________________

Pokud by někdo v obci měl nouzi o ochranné roušky anebo dezinfekci, kontaktujte starostu obce na telefonním čísle 725 518 714 a ochranné roušky a dezinfekce vám budou dodány, nebo si můžete roušky a dezinfekci vyzvednout na OÚ během vybírání poplatků za odpady a psy.
____________________________________________________________________________________________________________

Vzhledem k uzavření škol a dle nařízení MŠMT bude zápis do první třídy probíhat bez účasti dětí. Termín zápisu na ZŠ Kvasice pro školní rok 2020/2021 je stanoven od pondělí 20. dubna do čtvrtka 30. dubna. Podrobné informace k zápisu do 1. třídy naleznete na webových stránkách ZŠ Kvasice.
____________________________________________________________________________________________________________

Zítra, ve středu 22. dubna ve 14:10 hodin přijede do naší obce pojízdná prodejna MORAVOS. Pojízdná prodejna nabízí koření, krmení pro zvířata, krémy a masti, drogerii, hnojiva, brambory atd.
____________________________________________________________________________________________________________

Diakonie Broumov, sociální družstvo, v současné době boje proti koronaviru a s tím spojených nutných opatřeních vyhlášených vládou České republiky, nemá dostatek finančních prostředků na svozovou činnost, má zavřená střediska a prodejny, z kterých jim plynul příjem. Jen pro upřesnění, jsou to přesně ti, kteří v naší obci pořádají sbírku ošacení pro potřebné občany. Diakonie Broumov touto cestou žádá vás občany o finanční příspěvek na každodenní výdaje jako jsou svoz použitého šatstva, rozvoz materiální pomoci občanům, zakoupení PHM, opravy a obnova vozového parku, opravy a stěhování sběrných kontejnerů na šatstvo. Finanční obnos můžete poukázat na účet u České spořitelny, číslo účtu: 50016-1302698349/0800. Diakonie Broumov všem dárcům předem srdečně děkuje za jakýkoliv finanční dar.
____________________________________________________________________________________________________________

Výstaviště Kroměříž vás zve na Farmářské a řemeslné trhy, které se budou konat o prodloužených víkendech 24. až 26. dubna, 1. až 3. května a 8. až 10. května, otevřeno od 9:00 – 15:00 hodin. Trhy proběhnou na venkovních plochách výstaviště a bude zde možno nakoupit výpěstky regionálních zahradníků a farmářů. K mání budou přísady, truhlíkové a balkónové květiny, okrasné keře a další zahradní sortiment. Trhy se budou konat za zvýšených bezpečnostních a hygienických opatření. Těšíme se na vaši návštěvu na Výstavišti Kroměříž. Vstup je zdarma.
____________________________________________________________________________________________________________

Tento pátek 24. dubna bude přistaven kontejner na bioodpad na místo obvyklé.
____________________________________________________________________________________________________________

I když Vláda ČR začala uvolňovat situaci kolem pandemie koronaviru, povolila otevřít další obchody a provozovny různých služeb pro občany, požaduje po obcích za přísných hygienických opatření obnovit provoz v době úředních hodin, i přesto stále neskončila platnost Mimořádného opatření, které zakazuje volný pohyb osob na území celé České republiky. Stále platí povinnost nosit ochranu dýchacích cest na veřejných prostranstvích, nehloučkovat se, zbytečně se nenavštěvovat, dodržovat odstupy 2 metry, pokud je to možné atd. Samozřejmě jsou k těmto nařízením v dnešní době už i výjimky. Buďte prosím ohleduplní ke svému okolí a dodržujte tyto nařízení, jen tak se bude moci vrátit v rámci možností co nejdřív k nějakému normálu. Děkuji všem, co se těmito nařízeními řídí a přispívají tak k rychlejšímu návratu k normálu. Děkuji.celý text

ostatní | 21. 4. 2020 | Autor: Správce Webu

Hlášení rozhlasu 15.4.2020


Děkuji všem chlapcům a chlapům, kteří se připojili k výzvě "Výzva všem koledníkům“ a klepačovali na Zelený čtvrtek, Velký pátek a Bílou sobotu ve stanovenou dobu před svými obydlími. Ještě jednou děkuji.
____________________________________________________________________________________________________________

Kamenictví Dolní Lhota zahajuje výprodej pomníků a krycích desek na hroby se slevou 40 %. Příjem objednávek proběhne na místním hřbitově v pátek 17. dubna od 12:00 hodin do 12:30 hodin. Pro více informací případně volejte na telefonní číslo 771 140 046.
____________________________________________________________________________________________________________

Vzhledem k mimořádnému opatření MZ ČR ze dne 9.dubna 2020, které bylo vydáno pro všechny orgány veřejné moci a správní orgány se od příští středy 22. dubna začnou na obecním úřadě vybírat poplatky za odpady a za psy. Výběr poplatků bude probíhat již dopoledne od 8:00 hodin do 11:00 hodin a odpoledne od 16:00 hodin do 19:00 hodin. Přístup do kanceláře paní hospodářky bude regulován. Každý příchozí do budovy OÚ je povinen si zdezinfikovat ruce při vstupu do budovy a po celou dobu mít chráněné dýchací cesty vhodným způsobem.
Další možností je poplatky za odpady a psy zaplatit bankovním převodem na účet obce zřízený u České spořitelny, a.s., č.ú. 1483130399/0800, jako variabilní symbol uvádějte č.p. domu a do zprávy pro příjemce uveďte své jméno. Štítky na popelnice vám budou potom individuálně včas předány.
Bezhotovostní platba poplatků bankovním převodem není povinná, ale je v dané situaci doporučená.
Podrobnější informace naleznete na fyzické i elektronické úřední desce.
____________________________________________________________________________________________________________

Pokud by někdo v obci měl nouzi o ochranné roušky a dezinfekci, kontaktujte starostu obce na telefonním čísle 725 518 714 a ochranné roušky a dezinfekce vám budou dodány.


celý text

ostatní | 15. 4. 2020 | Autor: Správce Webu

Hlášení rozhlasu 9.4.2020Výzva všem koledníkům. Jelikož nemohou při klepačování chodit chlapci společně je tady "Výzva všem koledníkům". Společně chlapci klepačovat nemohou, ale každý sám klepačovat může před svým domem. Proto vás vyzývám mladé i starší zapojte se do výzvy a bude nás slyšet celá obec. Časy pro klepačování jsou stanoveny takto: ve čtvrtek 9. dubna v 17:00 hodin, v pátek 10. dubna v 6:00 hodin, ve 12:00 hodin, v 15:00 hodin a v 17:00 hodin a v sobotu 11. dubna v 6:00 hodin a ve 12:00 hodin. Ranní čas klepačování není podle místní tradice, ale řídí se "Výzvou pro koledníky", mějte proto prosím pochopení. Klepačovat se bude po dobu pěti minut.
____________________________________________________________________________________________________________

Včera večer byl do vašich domácností rozvezen dezinfekční přípravek rukou i povrchů Anti-COVID. Návod na jeho použití je vyvěšen na webu obce v sekci aktuálně, kapitola novinky a na úřední desce před obecním úřadem. Ale pro jistotu vám ještě návod na použití Anti-COVIDU přečtu.

1. Přípravku použijte dostatečné množství 2x3ml, aby pokryl celou plochu.
2. Naneste na dlaně a rozetřete po celých rukou a zápěstích; zvláštní pozornost věnujte kůžičce kolem nehtů a záhybů v kůži. Může se lišit podle velikosti rukou a stavu kůže.
3. Dobře vtírejte, dokud není kůže suchá. Tento postup by měl trvat přibližně jednu minutu
4. Použít maximálně 10 krát denně
5. Doporučujeme ruce následně ošetřit regeneračním krémem.

celý text

ostatní | 9. 4. 2020 | Autor: Správce Webu
první
ze 6
poslední