Obsah

Hlášení rozhlasu 26.4.2021

Typ: ostatní
- Deratizace obce
- Farmářské a zahradnické trhy ve Věžkách u Kroměříže
- Platba za svoz odpadu, distribuce známek
- Stavění máje
- Odložený odpad u sběrných nádob
  • Ve středu 28. dubna bude prováděna velkoplošná deratizace naší obce. Akci zabezpečuje firma Deratex, spol. s r. o. se sídlem ve Zlíně, která provede ošetření kanalizační sítě, veřejných ploch a vybraných objektů. Vzhledem k tomu, že je pravděpodobný výskyt hlodavců i v okolí obytných domů a v hospodářských staveních, vyzýváme občany ke spolupráci, při vyhledávání pobytu hlodavců. Pokud to situace vyžaduje, obraťte se přímo na pracovníky jmenované firmy, anebo nahlaste své požadavky starostovi obce, aby bylo zabezpečeno komplexní ošetření obce.
  • Zahrada Věžky pořádá v termínu 28. dubna – 2. května Farmářské a zahradnické trhy ve Věžkách u Kroměříže. Připraveni jsou zahradníci se svými bylinkami, balkonovkami, trvalkami, ovocnými i okrasnými stromky. Pekaři a cukráři předvedou to nejlepší ze své výroby. Pro milovníky slaných pochutin jsou připraveny klobásy, paštiky i sýry a mnoho dalšího. Otevřeno je od 9:00 do 16:00 hodin. Více informací na stránkách www.vystavavezky.cz .
  • Občanům, kteří zaplatili za svoz odpadu převodem z účtu, nebo ještě zaplatí do 30. dubna, bude známka na popelnici na rok 2021 doručena tak, aby při svozu 20. květena již mohli mít řádně svou popelnici označenou. Občané, kteří provedou platbu převodem z účtu po 30. dubnu si budou muset známku vyzvednout osobně na obecním úřadě během úředních hodin. 20. května budou již vyvezeny pouze popelnice se známkou na rok 2021.
  • V pátek 30. dubna proběhne na místě obvyklém stavění máje. Sraz těch, kteří se chtějí stavění máje zúčastnit je od 17:30 hodin. Samotné stavění májky proběhne, až bude májka nazdobená a bude nás dostatečný počet na to ji postavit, nejdřív však v 18:30 hodin. Pro všechny zúčastněné bude připraveno občerstvení v podobě špekáčků s chlebem a na zapití poslouží limonáda nebo točené pivo. Na opečení špekáčků si přineste každý svůj opékač. Letos bude upuštěno od tradičního čarodějnického reje, ale pokud přijde na stavění máje nějaká velká, malá, stará nebo mladá čarodějnice, odměna ji jistě nemine.
  • Co by starosta obce děkuji všem občanům v naší obci, kteří doma třídí odpad a nosí ho do sběrných nádob k tomu určených, velmi si toho vážím. Bohužel, čas od času se stane to, že někdo přinese ke sběrným nádobám odpad takové velikosti, že do nádoby nejde vhodit a nechá ho u nádob položený. Dovolte mi vás tedy poprosit o to, abyste tak nečinili a odpad, který do nádoby nejde vhodit upravili doma rozbitím, rozřezáním, polámáním na velikost takovou, aby otvorem v kontejneru prošel, nebo ho odvezli do sběrného dvora do Kvasic.

Vytvořeno: 26. 4. 2021
Poslední aktualizace: 26. 4. 2021 22:08
Autor: Správce Webu