Obsah

Odeslání finančního daru postiženým obcím jižní Moravy z bankovního účtu

Typ: ostatní
Odeslání finančního daru postiženým obcím jižní Moravy z bankovního účtu na jejich transparentní účty.

Vážení občané, dnes jsem odeslal prostřednictvím svého osobního účtu finanční dar pro obce jižní Moravy zasažené tornádem na jejich tranparentní účty.

Prostřednictvím svého účtu proto, ptotože finanční sbírka musí splňovat určité legislativní náležitosti, na které se nedbalo a tak nešlo finanční obnos vložit na obecní účet. Pokladnička byla odpečetěna a obnos byl spočítán 30. června 2021 po úředních hodinách v kanceláři starosty. V pokladničce bylo celkem nastřádáno 31.996,- Kč. Tato částka se skládá z výnosu z dobrovolného vstupného z koncertu žáků ZUŠ Zlín a ZUŠ Zlín – Malenovice ve výši 8.300,- Kč, který se konal v rámci vrbeckých hodků v místní sokolovně, výnosu ze vstupného na hodkové zábavě, který věnoval do sbírky místní SDH Vrbka ve výši 8.700,- Kč a z finančních darů občanů ve výši 14.996,- Kč. Finanční obnos byl rozpočítán mezi postižené obce v poměru podle počtu obyvatel. Osadě Pánov, městské části Hodonína, jsem přiřkl počet obyvatel 200, nikde se mi nepodařilo vypátrat, kolik lidí v Pánově trvale žije.

Všem dárcům patří mnohonásobné poděkování.

Starosta obce Vrbka Viliam Pospíšil

Screen účtu s odeslanými finančními prostředky


Vytvořeno: 8. 7. 2021
Poslední aktualizace: 8. 7. 2021 13:45
Autor: Správce Webu