Obsah

Hlášení rozhlasu 3.10.2021

Typ: ostatní
- Deratizace obce
- Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
- Změna termínu cyklozávodu pro děti
- Kotlíkové dotace
- Kontejner na bioodpad
  • Zítra, v pondělí 4. října v naší obci proběhne poslední třetí kolo podzimní velkoplošné deratizace obce. Akci zabezpečuje firma Deratex, spol. s r. o. se sídlem ve Zlíně, která provede ošetření kanalizační sítě, veřejných ploch a vybraných objektů. Vzhledem k tomu, že je pravděpodobný výskyt hlodavců i v okolí obytných domů a v hospodářských staveních, vyzýváme občany ke spolupráci, při vyhledávání pobytu hlodavců. Pokud to situace vyžaduje, obraťte se přímo na pracovníky jmenované firmy, anebo nahlaste své požadavky starostovi obce nejlépe SMS zprávou, aby bylo zabezpečeno komplexní ošetření obce.

  • Ve dnech 8. a 9. října 2021 proběhnou volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. V naší obci se volební místnost bude nacházet v přízemí budovy Obecního úřadu Vrbka, na adrese Vrbka 69. Volební místnost bude voličům přístupna v pátek 8. října od 14:00 hodin do 22:00 hodin a následně v sobotu 9. října od 8:00 hodin do 14:00 hodin. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže okrskové volební komisi svou totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky, cestovním průkazem České republiky). Voliči, který tak neučiní, nebude hlasování umožněno. Je tedy nezbytné, aby volič měl u sebe potřebné doklady. Voličem je státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let.

  • V sobotu 9. října 2021 se měl konat tradiční Cyklozávod okolím Vrbky pro děti všech věkových kategorií. Z organizačních důvodů se cyklozávod přesouvá na další sobotu 16. října. Veškeré podmínky, místo a čas zůstávají stejné.

  • Od 11. října 2021 začne sběr „předžádostí“ na kotlíkové dotace na rok 2022. Výzva na kotlíkové dotace, má za cíl motivovat majitele domů, aby přistoupili k výměně starých kotlů za ekologičtější způsoby vytápění. Výzva bude opět vyhlášena na začátku roku 2022. O přidělení dotace tentokrát nebude rozhodovat rychlost předložení elektronické žádosti, ale vyplnění tzv. „předžádosti“ se základními údaji žadatele a uvedením nového zdroje vytápění. Vyplněním „předžádosti“ získá krajský úřad informace o celkové částce požadovaných dotací, o kterou poté požádá Ministerstvo životního prostředí. Více o podmínkách k podání „předžádosti“ naleznete na webu obce nebo vývěsce před OÚ, nebo na webu Zlínského kraje.

  • Kontejner na bioodpad bude do odvolání přistavován každý víkend.


Vytvořeno: 3. 10. 2021
Poslední aktualizace: 3. 10. 2021 18:44
Autor: Správce Webu