Obsah

Hlášení rozhlasu 28.9.2020

Typ: ostatní
Zítra 29. září a potom ještě 5. října 2020 bude v naší obci prováděna velko-plošná deratizace obce. Akci zabezpečuje firma Deratex, spol. s r. o. se sídlem ve Zlíně, která provede ošetření kanalizační sítě, veřejných ploch a vybraných objektů. Vzhledem k tomu, že je pravděpodobný výskyt hlodavců i v okolí obytných domů a v hospodářských staveních, vyzýváme občany ke spolupráci, při vyhledávání pobytu hlodavců. Pokud to situace vyžaduje, obraťte se přímo na pracovníky jmenované firmy, anebo nahlaste své požadavky starostovi obce, aby bylo zabezpečeno komplexní ošetření obce.
____________________________________________________________________________________________________________

Paní MUDr. Stránská oznamuje svým pacientům, že očkuje proti chřipce. Kdo má o očkování zájem, nechť se objedná.
____________________________________________________________________________________________________________

Ve dnech 2. a 3. října proběhnou v našem volebním okrsku volby do Zastupitelstva Zlínského kraje. Právo volit do zastupitelstva kraje má státní občan České republiky, který alespoň ve druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let a je přihlášen k trvalému pobytu v obci, která náleží do územního obvodu kraje. Tyto volby vzhledem k epidemiologické situaci proběhnou v mimořádném hygienickém režimu. Podrobnosti o tom, jak se má volič ve volební místnosti chovat, naleznete v obálce s volebními lístky, které vám byly doručeny. Prosím a žádám voliče, aby tento režim při volbách dodržovali. Pokud některý z voličů zapomene roušku doma, nemusí se vracet, ve volební místnosti bude nějaký počet volných roušek pro zapomětlivé voliče. Volební místnost se bude nacházet v přízemí budovy Obecního úřadu Vrbka.
____________________________________________________________________________________________________________

Zážitkové odpoledne Místní akční skupiny Hříběcí hory, které se mělo uskutečnit v sobotu 3. října od 14:00 hodin na Novém zámku ve Zborovicích se vzhledem k současné epidemiologické situaci rozhodli organizátoři zrušit.
____________________________________________________________________________________________________________

Venkovské muzeum Aloise Otýpky ve Vrbce, které je umístěné v 1. patře v budově bývalé školy bude v letošním roce ještě otevřeno 4. a 18.října vždy od 14:00 do 16:00 hodin. V muzeu je k vidění nářadí řemeslníků a zemědělců používané před 50 a více lety a spousta jiných exponátů z dob dětství našich rodičů a prarodičů.
____________________________________________________________________________________________________________

Z důvodu konání sportovní akce „II. ročník Multi-s Rallye KROMĚŘÍŽ 2020“ je na neděli 4.října stanovena přechodná úprava provozu na pozemní komunikaci, která prochází naší obcí ve směru z Lubné směrem do Kroměříže. Silnice bude uzavřena od 6:00 do 19:00 hodin.Vytvořeno: 28. 9. 2020
Poslední aktualizace: 28. 9. 2020 21:31
Autor: Správce Webu