Obsah

Hlášení rozhlasu 25.3.2021

Typ: ostatní
- Kontejner na bioodpad
- Májování 2021
- Deratizace obce
- Platby za popelnice, psy a hrobová místa
  • Zítra bude poprvé v tomto roce přistaven kontejner na biologický odpad a potom periodicky každých 14 dní.
  • Po dlouhém zvažování, a i proto s týdenním odstupem, se místní děvčata rozhodla navzdory nepříznivé pandemické situaci uspořádat v letošním roce tradiční místní májování. Májování proběhne v upravené podobě tak, aby byla splněna protiepidemická opatření. Místní děvčata mají sraz tuto neděli 28. března v 10:00 hodin u OÚ. Každá dívka bude vybavena rouškou a určitě mnohé z nich i svou uchovanou májkou z minulých let. Děvčata nebudou z důvodu opatření zpívat po jednotlivých domech, ale projdou průvodem celou obec za doprovodu nahrané písničky. Budete-li chtít je něčím obdarovat, pak můžete svůj balíček předat přímo do průvodu, nebo předem pověsit na kliku vašich dveří či branky, případně jej můžete přinést příští středu 31. března v době úředních hodin na OÚ. Výslužka bude poté předána a spravedlivě rozdělena. Děkujeme všem občanům za pochopení týdenního zpoždění a děvčatům za ochotu udržet místní tradice.
  • Ve dnech 7., 15. a 28. dubna 2021 bude prováděna velkoplošná deratizace naší obce. Akci zabezpečuje firma Deratex, spol. s r. o. se sídlem ve Zlíně, která provede ošetření kanalizační sítě, veřejných ploch a vybraných objektů. Vzhledem k tomu, že je pravděpodobný výskyt hlodavců i v okolí obytných domů a v hospodářských staveních, vyzýváme občany ke spolupráci, při vyhledávání pobytu hlodavců. Pokud to situace vyžaduje, obraťte se přímo na pracovníky jmenované firmy, anebo nahlaste své požadavky starostovi obce, aby bylo zabezpečeno komplexní ošetření obce.
  • Jelikož se hromadí dotazy ohledně plateb za popelnice, psy a za hrobová místa, tak jen oznamuji těm, co toto oznámení nezachytili, že lze tak již provést, a to buď v úřední hodiny na obecním úřadě platbou hotově, nebo bankovním převodem na účet obce. Podrobnosti, jak toto provést jsou vyvěšeny na úřední desce fyzické před obecním úřadem, tak i elektronické na webu obce.

Vytvořeno: 25. 3. 2021
Poslední aktualizace: 25. 3. 2021 19:29
Autor: Správce Webu