Obsah

Hlášení rozhlasu 23.3.2023

Typ: ostatní
- Pojízdná prodejna MORAVOS
- Hormonální jógová terapie v Lubné
- Májování 2023
- Omezení dodávky pitné vody
- Pomoc při zpracování Závěrečné zprávy na kotlíkové dotace

  • V sobotu 25.března ve 13:20 hodin přijede do naší obce pojízdná prodejna MORAVOS. Pojízdná prodejna nabízí potraviny, krmiva pro zvířata, drogistické zboží, textil, hnojiva a jiné.

  • V obci Lubná se bude ve dnech 25. a 26.března 2023 konat na obecním úřadě seminář hormonální jógové terapie pro ženy. Zájemkyně mohou podrobnosti nalézt ve vyvěšeném letáku ve vývěskách, nebo na webu obce.

  • V neděli 26.dubna proběhne v naší obci tradiční májování. Místní děvčata budou na Smrtnou neděli vítat jaro průvodem s májkami po domácnostech naší obce. Průvod děvčat vyjde z dolního konce obce přibližně mezi půl desátou až desátou hodinou dopolední.

  • Společnost Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. oznamují, že z důvodu opravných prací na vodovodním přivaděči do obcí Vrbka, Karolín, Sulimov, Lubná, Zlámanka a Lhotka dojde k odstávce vody, a to v úterý 28.března 2023 v době od 8:00 hodin do pozdních odpoledních hodin. Dojde k omezení dodávky vody a poklesu tlaku ve vodovodním řadu. Dodávka pitné vody bude přerušena v rozmezí uvedených časů, a to na dobu nezbytně nutnou. Po znovu obnovení dodávek vody může z počátku místy dojít ke zhoršení její kvality – voda může být kalná. Žádáme odběratele, aby si v dostatečném množství před uvedeným termínem zajistili nezbytnou zásobu vody po dobu prováděné opravy.

  • MAS Hříběcí hory nabízí pomocnou ruku při zpracování Závěrečné zprávy a vyúčtování projektu z Programu "Kotlíkových dotací" Zlínského kraje pro naše občany. Týká se to žadatelů ze srpna 2022, kteří mají podepsanou smlouvu o dotaci. K vyúčtování je potřeba: • Formulář Závěrečné zprávy a vyúčtování projektu • Fotodokumentace odstranění starého kotle • Potvrzený Doklad o likvidaci kotlového tělesa • Faktury/daňové doklady • Položkový rozpočet/rozpis položek • Doklady o úhradě • Zpráva o montáži/uvedení do provozu • Osvědčení o získání profesní kvalifikace • Protokol o revizi spalinové cesty dle Vyhlášky č. 34/2016 Sb. • Fotodokumentace instalace nového zdroje tepla. Kontaktní osobou z MAS HH je paní Ing. Marcela Kubíčková, Tel: +420 734 435 218, E-mail: marcela.kubickova@hribecihory.cz .


Vytvořeno: 23. 3. 2023
Poslední aktualizace: 23. 3. 2023 17:21
Autor: Správce Webu