Obsah

Hlášení rozhlasu 22.2.2021

Typ: ostatní
-

 

Zítra, v úterý 23. února bude obnoven provoz místní knihovny. Půjčování a vracení knih bude probíhat přes výdejní okno.


Ve středu 24. února přijede do naší obce pojízdná prodejna MORAVOS. Upozorňuji, že dochází ke změně času prodeje, který bude už ve 13:30 hodin. Pojízdná prodejna nabízí koření, krmení pro zvířata, krémy a masti, drogerii, hnojiva, brambory atd. Podrobnou nabídku pojízdné prodejny najdete buď na úřední desce před OÚ, nebo na webu obce.


Ve čtvrtek 25. února bude v naší obci přerušena dodávka elektrické energie z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací v čase od 7:30 hodin do 15:00 hodin.


Od středy 3. března bude na obecním úřadě zahájen výběr poplatků za psy a odpady. Za prvního a druhého psa činí roční poplatek 60,- Kč za třetího a každého dalšího 80,- Kč. Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů je za fyzickou osobu trvale žijící v katastru obce Vrbka 500,- Kč a za fyzickou osobu, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterém není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba je ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu, čili taky 500,- Kč na rok. Souběžně s poplatky za psy a odpady se bude vybírat nájemné za hrobová místa na místním hřbitově na roky 2021 – 2030 včetně. Nájemné hrobového místa je stanoveno takto: za dvojhrob 1000,- Kč, za jednohrob 910,- Kč a za urnový hrob 880,- Kč.

Další možností, jak poplatky za psy, odpady a nájem hrobových míst uhradit, je bankovním převodem na účet obce zřízený u České spořitelny, a.s., č.ú.: 1483130399/0800. U platby za psy a odpad jako variabilní symbol uvádějte č.p. domu a do zprávy pro příjemce uveďte své jméno. Štítky na popelnice vám budou potom individuálně včas předány, nebo si je vyzvednete na OÚ. U platby za nájem hrobového místa jako variabilní symbol uvádějte číslo hrobu uvedené na smlouvě k pohřbívacímu místu a do zprávy pro příjemce napište jméno uvedené na smlouvě k pohřbívacímu místu.

 

 


Vytvořeno: 22. 2. 2021
Poslední aktualizace: 22. 2. 2021 21:41
Autor: Správce Webu