Obsah

Hlášení rozhlasu 13.4.2023

Typ: ostatní
- Přistavení kontejneru na bioodpad
- Deratizace obce
- Sběr nebezpečného odpadu
- Bazárek na Nové Dědině
- Poplatek za popelnice a psy
- Komunitní práce na území MAS Hříběcí hory
- Nabídka štípaného dřeva
  • Od úterý 11. dubna je v naší obci na místě obvyklém přistaven kontejner na bioodpad. Kontejner bude odvezen v pondělí 17. dubna, případně bude po naplnění v pátek vyměněn.

  • Zítra 14. dubna a následně 20. dubna 2023 bude prováděna velkoplošná deratizace naší obce. Akci zabezpečuje firma Deratex, spol. s r. o. se sídlem ve Zlíně, která provede ošetření kanalizační sítě, veřejných ploch a vybraných objektů. Vzhledem k tomu, že je pravděpodobný výskyt hlodavců i v okolí obytných domů a v hospodářských staveních, vyzýváme občany ke spolupráci, při vyhledávání pobytu hlodavců. Pokud to situace vyžaduje, obraťte se přímo na pracovníky jmenované firmy, anebo nahlaste své požadavky starostovi obce na telefonní číslo 725 518 714, aby bylo zabezpečeno komplexní ošetření obce.

  • V sobotu 15. dubna proběhne v naší obci sběr nebezpečného odpadu v době od 8:25 do 9:05 hodin na prostranství U lip. Přineste prosím tyto nebezpečné odpady: znečištěné prázdné obaly, baterie, chemikálie, staré léky a teploměry, zářivky a výbojky, barvy – laky, ředidla do nátěrových hmot, starý olej, vyřazené televizory a monitory, lednice a prostředky na ochranu rostlin. Pneumatiky prosím odevzdejte na sběrném místě zpětného odběru.     Staré pneumatiky od vás na takovém místě vezmou zadarmo, a to bez ohledu na značku gum i na to, jestli si současně kupuje nové obutí. Takové místo zpětného odběru je například ve Kvasicích ve firmě Zdeněk Vrbecký, nebo v Kotojedech, ve firmě Autoeden Zedník.

  • V sobotu 15. dubna 2023 od 9:00 - 11:00 hodin proběhne v sokolovně na Nové Dědině bazárek jarního, letního dětského oblečení a hraček. Pokud máte zájem o prodej, tak kontaktujte paní Zuzanu Petříčkovou a registrujte se na emailu zuzapetrickova@gmail.com .

  • Poplatek za popelnice a psy na rok 2023, můžete platit jak převodem z účtu, tak i v hotovosti na pokladně u hospodářky obce, a to se splatností do konce měsíce dubna. Ti, co se rozhodnou uhradit místní poplatky převodem z účtu, tak si prosím před uhrazením bezhotovostní platby prostudujte Informace k platbě místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a místního poplatku ze psů, abyste uhradili správnou výši poplatku. Základní sazba poplatků je stejná jako v loňském roce. Současně upozorňuji občany, že od poloviny ledna tohoto roku jsou na Obecním úřadě Vrbka změněny úřední hodiny a to následovně, starosta obce má úřední hodiny v pondělí od 8:00 – 12:00 a od 15:00 – 17:00 hodin a potom ve středu od 15:00 – 17:00 hodin. Hospodářka obce má úřední hodiny ve středu od 8:00 – 12:00 a od 15:00 – 17:00. Po telefonické domluvě lze provést úřední akt i mimo úřední hodiny.

  • Projekt je financován z Operačního programu Zaměstnanost plus, MAS HH tedy poskytuje veškerou pomoc občanům zdarma! Potřebujete vy nebo někdo z rodiny pomoci? Znáte někoho ze svého okolí, kdo pomoc potřebuje? Neváhejte kontaktovat naši terénní pracovnici! Nejen naši obec má na starosti paní Lenka Obdržálková, kterou zastihnete na tel. čísle 770 189 957, nebo na emailu lenka.obdrzalkova@hribecihory.cz .

  • MAS Hříběcí hory je zapojena do nového projektu Komunitní práce, jehož hlavním cílem je pomáhat spoluobčanům a rodinám na našem území. Nosnou myšlenkou projektu je podpořit zejména osoby sociálně vyloučené vč. osob sociálním vyloučením ohrožených, seniory, osoby pečující o děti do 15 let a širokou veřejnost, která aktivně působí na našem území. Hlavním záměrem projektu je aktivizace cílové skupiny a její zapojení do komunitního života formou terénní komunitní práce, komunitního centra, komunitních táborů a edukačních činností. Území MAS Hříběcích hor mají na starost tři terénní komunitní pracovnice, které mohou rodiny i občané kontaktovat sami. Pomoc spočívá ve zprostředkování komunikace s úřady, vyřízení různých pochůzek, doprovázení, poradenství např. dluhové, příspěvek na péči, příspěvek na bydlení, datové schránky apod …

  • Společnost Dřevo Habrovany nabízí jarní slevu na tvrdé štípané palivové dřevo. Skladem tvrdé i měkké dřevo - v délce polínek 25, 33 a 50cm, dále pak i suché dřevo - v délce polínek 33 a 50cm. Doprava zajištěna až k Vám domů. Kontaktní telefon na objednávky je 739 572 972 nebo objednavky@drevohabrovany.cz , další podrobnosti najdete na webu www.drevohabrovany.cz . Ceník je vyvěšen na elektronické i fyzické úřední desce.


Vytvořeno: 13. 4. 2023
Poslední aktualizace: 13. 4. 2023 19:02
Autor: Správce Webu